Anu Ellä
Kuvassa Anu Ellä, ProAgria Etelä-Suomen nurmituotannon asiantuntija ja huippuosaaja.

ProAgria Etelä-Suomen nurmentuotannon, johtamisen ja pienryhmätoiminnan valtakunnallinen huippuosaaja Anu Ellä on ollut mukana suunnittelemassa VarmaNurmi-hankkeen opintomatkaa Varsinais-Suomeen. Matkalla tutustutaan neljään Anu Ellän nurmipienryhmään kuuluvaan tilaan, jotka ovat kehittäneet tuotantoa ja johtamista ryhmissä.

Vierailutilat ovat alueen kärkitiloja, jotka on valittu korkean maito- ja elinikäistuotoksen perusteella. Ne ovat Anu Ellän mukaan hyviä indikaattoreita, että tilan säilörehuntuotanto ja johtaminen ovat kunnossa. Tilat ovat kokoluokaltaan erilaisia ja niissä on tehty erilaisia kokeiluja nurmituotannossa. Mukana on Artturi-koetila, josta löytyy kasvutulostietoja, lannoituskokeilussa mukana oleva tila ja maan lämpötilamittauksia tehnyt tila. Kaikilla opintomatkan vierailutiloilla käytetään monipuolisia lajiseoksia nurmen perustamisessa.

 

Ilmoittaudu mukaan VarmaNurmi-hankkeen opintomatkalle 26.-28.8.2020! Lisätietoja löytyy alla olevasta matkaesitteestä. Ilmoittautumislinkki löytyy tästä.

Pienryhmätoimintaa jo useiden vuosien ajan

Anu Ellä on pyörittänyt nurmipienryhmiä vuodesta 2004 lähtien. Ajatus pienryhmistä lähti hyvien käytänteiden jakamisesta. Asiantuntija ei voi kertoa toisen tilan hyvistä ratkaisuista eteenpäin, mutta pienryhmissä viljelijät voivat jakaa niitä keskenään. Asiantuntija on mukana ryhmässä tukemassa viljelijän päätöksiä. 

Pienryhmässä etsitään tilakohtaisia ratkaisuja. Nykytilanteen kartoituksesta lähdetään liikkeelle. Tavoitetilanne on seuraava mietinnän kohde ja sinne pääsemiseen etsitään keinoja. Pienryhmien teemat valitaan tilojen kehittämiskohteiden mukaan. Kehittämistä tehdään hyvin käytännönläheisesti. Ryhmässä innostutaan kehittämisestä ja toisten ryhmäläisten tuki on tärkeä pelisilmän kehittymisessä omaan tekemiseen. Ryhmissä on avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka nopeuttaa uudistusten toteuttamista omalla tilalla. Kun tiedetään ryhmän jäsenen kokeilleen asiaa, niin kynnys lähteä kokeilemaan sitä omalla tilalla on matalampi. Myös tilojen välistä yhteistyötä on syntynyt pienryhmätoiminnan ansiosta. 

Oppia haetaan myös ulkomailta

Nurmipienryhmäläiset käyvät tutustumassa nurmituotantoon ja tilakokonaisuuden hallintaan ulkomailla. Opintomatkalla opittua käydään tarkasti läpi pienryhmissä ja pohditaan, mitä voisi ottaa käyttöön Suomen olosuhteisiin. Opintomatkojen lisäksi pienryhmissä on ollut vaihtoja ulkomaisten tilojen kanssa. Anu Ellä itse on ollut neljä päivää walesilaisella maidontuotantotilalla tutustumassa tilan toimintaan käytännössä ja vastaavasti walesilaistilan isäntä oli vierailulla Anu Ellän kotitilalla. 

Kansainväliset nurmipienryhmät tekevät tuloaan. Anu Ellä on mukana nurmipienryhmässä, jossa on tiloja Suomen lisäksi Norjasta. Ryhmien kokoontumiset ovat etäyhteydellä ja lisäksi ajatuksia vaihdetaan WhatsApp-ryhmässä. Suomalaisella tilalla on norjalainen ystävyystila. Suomalaistilalliset olivat tutustumassa ystävyystiloihinsa viime syksynä ja norjalaiset tulevat suomalaisille ystävyystiloille ensi vuonna. 

Kansainväliseen pienryhmään osallistujat halusivat preppausta englannin kielestä. Puhumisen ja sanaston harjoittelun lisäksi ryhmäläiset ovat tehneet esittelyn omasta tilasta englanniksi. Nyt tiloilla on paremmat valmiudet kertoa omasta tilastaan sosiaalisessa mediassa ja matkoilla. Samoin kansainvälisiä vieraita otetaan näillä tiloilla vastaan ja tilan esittely käy sujuvasti, kun ei tarvita tulkkia välissä. 

Lean-menetelmällä karsitaan turhia työvaiheita pois

Anu Ellä on ohjannut myös Lean-menetelmää karjapienryhmissä. Niissä harjoitellaan tehokkuutta saamalla turhia työvaiheita pois. Työvaiheiden kellottaminen auttaa hahmottamaan, meneekö aikaa turhiin työvaiheisiin. Työohjeiden tekeminen on toinen tärkeä Lean-työkalu. Ryhmälaiset liittävät ne yhteiseen WhatsApp-ryhmään, jossa toisten työohjeita voidaan kommentoida, parantaa ja ottaa opiksi. 

Lean-ryhmissä on yleensä kaksi henkilö samalta tilalta.  Ryhmissä on tehty persoonallisuusanalyysejä, jotka eivät varsinaisesti ole Lean-työkalu. Niiden avulla saadaan kuitenkin ihmiset toimimaan paremmin yhteen ja sen myötä saadaan tehokkuutta tilojen toimintaan. Kun ymmärtää toista paremmin, se parantaa työilmapiiriä. Pienryhmissä on näkynyt, että keskustelua tilan asioista on enemmän. 

”Kiireiseen kesäaikaan järjestettävät tapaamiset ovat lyhyitä muutaman tunnin tapaamisia. Tämä käytäntö on benchmarkattu irlantilaisilta.”

Uran alkuaikoina Anu Ellä teki paljon paperitöitä tiloilla. Aikaa ei jäänyt syvälliseen keskusteluun tilallisten kanssa. Hän toteuttaa tilakäynnit nykyään niin, että keskustelee siellä missä asia tapahtuu eli pellolla, navetassa tai rehusiilolla. Kävellään ja pohditaan yhdessä, miltä siellä näyttää ja miten se vaikuttaa tilan kokonaisuuteen.  

Ryhmien ohjaaminen on iso osa Anu Ellän työtä ja niiden toteutuksessa on tapahtunut iso muutos. Ne eivät ole enää kokoustiloissa talvella vaan ne järjestetään tiloilla silloin kun asia on akuutti. Kiireiseen kesäaikaan järjestettävät tapaamiset ovat lyhyitä muutaman tunnin tapaamisia. Tämä käytäntö on benchmarkattu irlantilaisilta. 

Anu Ellän mielestä pohjoissavolaisten kannattaa käydä tutustumassa eteläsuomalaiseen nurmituotantoon, koska tulevaisuudessa ilmasto-olosuhteet muuttuvat Pohjois-Savossa saman tyyppisiksi kuin ne ovat nyt Etelä-Suomessa. 

 

Kirjoittajat: 

Henna Hyttinen, kasvitalouden lehtori ja Leena Kärkkäinen, TKI-asiantuntija 

VarmaNurmi-hanke 

VarmaNurmi -hanke järjestää opintomatkan Etelä-Suomeen elokuussa 2020 tutustumaan nurmipienryhmätoimintaan, blogi 1
Merkitty:                

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *