Kasvattaisinko mehiläisemoja vai perustanko luomukanalan?

21.4.2017
Muun muassa otsikon kysymyksiin valmistuvat agrologit etsivät vastauksia kevään 2017 opinnäytetöissään:

  • Lauri Hyyryläinen selvitti mehiläisemojen kasvatusta ja jalostusta Suomessa sekä tuontiemojen määrän. Tutkimuksen mukaan kotimaisessa emokasvatuksessa on kasvun mahdollisuuksia ja tarve järjestelmälliselle ja organisoidulle jalostustyölle. Jalostukseen liittyvää koulutusta kaivataan.
  • Henri Temonen ja Mikko Tiainen tutkivat case-tilan mahdollisuutta siirtyä luomukananmunantuotantoon.  Työssä selvitettiin toiminnan kannattavuus ja maksuvalmius ja markkinointivaihtoehdot, suoramyynti, pakkaamosopimus ja oma pakkaamo. Kanala on mahdollista perustaa yhteistyössä toisen maatilan kanssa, mikä pienentää toiminnan aloittamisesta aiheutuvia riskejä. Työstä jokainen saa luomukananmunien tuotantoon tarvittavat perustiedot.
  • Karoliina Sorjonen ja Tarja Raerinne tekivät sähköisen oppaan vasikoiden hyvinvoinnin havainnointiin – opi arvioimaan hyvinvointia eri osa-alueilla! Havainnollistavassa oppaassa on teoriatiedon lisäksi paljon kuvia ja videoita. Antamalla ohjeistusta vasikoiden havainnointiin, pystytään parantamaan juottovasikoiden hyvinvointia. Opas löytyy osoitteesta https://blogi.savonia.fi/hyvinvoivavasikka/.

Kehittämistöitä ja tutkimuksia

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä yhdistyvät alan teoria ja käytäntö parhaimmillaan, niin että työn tulokset ja tuotokset ovat suoraan elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Savonia-ammattikorkeakoulussa luonnonvara-alalla Iisalmessa opiskelijat tekevät lähes 100-prosenttisesti opinnäytetyönsä toimeksiantoina alan toimijoille.

Savonia-ammattikorkeakoulussa kolmannes opinnäytetöistä on maatila- ja talliyritysten kehittämistöitä ja saman verran töitä tehdään hankkeille. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita opinnäytetöissä ovat ProAgria, MTK, Luonnonvarakeskus Luke, TTS, alan oppilaitokset sekä kuntien maaseutu- ja lomatoimet. Loput töistä ovat alan organisaatioiden, yhdistysten ja muiden kuin maatilayritysten toimeksiantoja.

Opinnäytetyö voi olla osa meneillään olevaa projektia tai hanketta, se voi olla myös muu työelämän tarpeita palveleva toimeksianto. Työelämäharjoittelun ja opinnäytetyön suunnittelun/toteuttamisen yhdistäminen on osoittautunut kaikkia osapuolia hyvin palvelevaksi toimintamalliksi. Usein opinnäytetyön toimeksianto avaa samalla myös tulevan työpaikan oven.

Opinnäytetöiden tuloksia pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti ja töitä esitellään oppilaitoksessa ja yhteistyökumppaneiden tilaisuusuksista. Opinnäytetyöesityksiä voivat seurata kaikki kiinnostuneet joko oppilaitoksessa tai kotikoneelta AC:llä osoitteessa: https://connect.savonia.fi/ontiisalmi. Ilmoita osallistumisesi verkossa etukäteen työn tekijälle sähköpostilla: etunimi.sukunimi@edu.savonia.fi, niin saat tarkemmat ohjeet.

Kevään 2017 agrologiopiskelijoiden opinnäytetöiden esitysaikataulu Savonia-ammattikorkeakoulussa Iisalmessa (aikataulua päivitetään viikoittain):

Toukokuu 2017

Reetta Olkinuora (YAMK): Kestävä kehitys hevosalan ammatillisessa oppilaitoksessa, Case Kpedu Kaustisen toimipaikka. Toimeksiantaja: Kpedu Kaustisen toimipaikka
Aila Riikonen (YAMK): Big Data kasvinviljelytilan päätöksenteon apuvälineenä. MK Konsultointi OY
Hanna-Kaisa Ruuskanen: Talviaikaisen jaloittelun vaikutus lypsylehmän hyvinvointiin. Toimeksiantaja: Savonia-amk
Taina Hyvönen: Maidon seleenipitoisuus itäsuomalaisilla maitotiloilla. Toimeksiantaja: Vaavi-hanke
Lauri Karjalainen: Kiiesärkän tilan kehityssuunnitelma
Kai Kivimäki: Tehokkuutta maatilan työhön – Opas tehokkuuden ja tuloksen parantamiseen ennakoinnan ja järejstyksen menetelmällä
Tytti Venäläinen: Vasikkapiilot osana tuottavaa emolehmätuotantoa. Toimeksiantaja: Vaali viisaasti vasikkaa -hanke, Arja Korhonen
Anssi Hautala: Maidontuotannon kehittäminen  Toimeksiantaja: Heittolan lypsykarjatila
Sara Kukkonen: Naudan alkiohuuhtelun kehittäminen – Superovulaatiokäsittely ja tuorealkioiden viileäkuljetus  Toimeksiantaja: Luonnonvarakeskus Luke Maaninka, Heli Lindeberg
Mira Virkberg: Lampolan toiminnollisuuden kehittäminen sisustustuotteiden, teknologian ja työkoirien avulla Toimeksiantaja: ProAgria Etelä-Savo, Sari Heltelä 
Santeri Närhi: Maatalousyrittäjille soveltuvien hyvinvointikyselyiden kartoittaminen  Toimeksiantaja: MTK Pohjois-Savo
Riikka Kettunen: Ylämaankarjatilojen yhteistyön kehittäminen Pohjois-Savossa Toimeksiantaja: Mervi Metros, Virtala Highland
Hanna-Sisko Hentilä: Umpilehmän ruokinta Toimeksiantaja: Savonia-ammattikorkeakoulu, tutustu laadittuun oppaaseen: https://blogi.savonia.fi/umpilehmanruokinta/

Huhtikuu 2017
Kati Haataja: Maatalouden työllisyysvaikutukset Suomessa Toimeksiantaja: Ruokatieto Yhdistys ry
Tuija Salo: Tilitoimistopalvelut ja niiden kehittäminen maatalousosakeyhtiöille Toimeksiantaja: Verosuunnittelu ja Tilitoimisto Esa Piiroinen
Rea Puustinen: Ternimaidon laatu – säilytyksen vaikutus vasta-ainepitoisuuteen Iisalmessa Toimeksiantaja: Vaali viisaasti vasikkaa -hanke
Lauri Hyyryläinen: Mehiläisemojen kasvatus ja jalostus Suomessa Toimeksiantaja: Suomen Mehiläishoitajain Liitto ryLotta Junnonaho: Laidunnusstrategiat ja niiden vaikutus emolehmätilan tuotantoon ja talouteen Toimeksiantaja: Tuottava itäsuomalainen naudanlihantuotanto -hanke
Henri Temonen ja Mikko Tiainen: Luomukanalan perustaminen 6000 kanalle Toimeksiantaja: Niemelän tila
Karoliina Sorjonen ja Tarja Raerinne: Hyvinvoiva vasikka – Sähköinen havainnointiopas: https://blogi.savonia.fi/hyvinvoivavasikka/.Toimeksiantaja: Vaali viisaasti vasikkaa (Vaavi) -hanke
Mira Nousiainen: Nasevan lääkekirjanpidon hyödyntäminen vasikkakasvattamoissa Toimeksiantaja: A-Tuottajat Oy, Tuomas Herva
Henna Julkunen ja Jonna Siponen: Täydentävien ehtojen tunnistaminen; Eläinten hyvinvointi ja hygienia maidontuotannossa Toimeksiantaja: MTK, Juha Lappalainen
Arja Nuutinen ja Leeni Toropainen (YAMK): Täydentävien ehtojen valvontojen yhdistäminen Toimeksiantaja: Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pauli Lehtonen
Lotta Junnonaho:Laidunnusstrategiat ja niiden vaikutus emolehmätilan tuotantoon ja talouteen Toimeksiantaja: Tuottava itäsuomalainen naudanlihantuotanto -hanke

Maaliskuu 2017
Saana Tanskanen: Työn tehokkuuden määrittäminen ja vertailtavuus loppukasvattamoissa – Case-tutkimus kahdessa loppukasvattamossa Toimeksiantaja: Työtehoseura (TTS), Reetta Palva
Henna Julkunen ja Jonna Siponen: Täydentävien ehtojen tunnistaminen –  Eläinten hyvinvointi ja hygienia maidontuotannossa Toimeksiantaja: MTK, Juha Lappalainen

Valmistuneet työt löytyvät verkkokirjastosta, Theseus.fi

Lisätietoja ja mahdolliset yhteydenotot uusista opinnäytetöiden toimeksiannoista: yliopettaja, opinnäytetyökoordinaattori Heli Wahlroos, puh. 044785 6656, heli.wahlroos (@) savonia.fi

Pirjo Suhonen
Lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
Luonnonvara-ala, Iisalmi