Tutustu puhujiin

Linda Liukas

Linda Liukas on suomalainen lastenkirjailija, koodausaktivisti ja kansainvälinen puhuja. Lindan tavoitteena on edistää rohkeaa ja uteliasta asennetta teknologistuvaan maailmaan niin lapsille kuin aikuisille. Lue lisää.

 

Susa Valvio

Savonian alumni ja tradenomi Susa Valvio on mediayhtiö MTV:n markkinointi- ja viestintäjohtaja. Susan vastuulla ovat MTV:n brändit, ohjelmalanseeraukset ja niiden markkinointi ja viestintä ja PR, BtoB-markkinointi sekä yritysviestintä. Aikaisemmin Susa Valvio on toiminut mm. IBM Suomen markkinointi- ja viestintäjohtajana.

 

Ilkka Halava

Tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halava sosiokulttuurisen muutoksen eturivin moniosaaja, joka valmentaa organisaatioiden kaikkia henkilöstöryhmiä ja ohjaa kokonaisia työyhteisöjä työn murroksen karikoita ohittaen uuden työn sekä paremman tuottavuuden aikakaudelle. Lue lisää.

 

 

Kuva: Humanistia

Anita Lehikoinen

Anita Lehikoinen, englantilainen filologi, Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM)  kansliapäällikkö.Ura ministeriössä alkoi 1989 korkeakoulu- ja tiedepolitiikan tehtävissä opetusministeriössä. Hänestä tuli ensin osaston ylijohtaja 2012, jonka jälkeen on nykyinen kansliapäällikkö. Anitalle luovutettiin Pallas Athene – palkinto helmikuussa 2019 luovan osaamisen edistämisestä.   

 

 

Kuva: STTK

Antti Palola

 Antti Palola on toiminut Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Aiemmin hän työskenteli puheenjohtajana Palkansaajajärjestö Pardiassa.

 

 

Kuva: STTK

Saana Simonen

Saana Simonen toimii STTK:ssa opiskelijoiden puheenjohtajana. 

 

 

 

 

Kuva: Twitter

Sture Fjäder

Sture Fjäder on ollut Akavan puheenjohtaja vuodesta 2011 alkaen. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Työssään Akavan puheenjohtajana Fjäder on korostanut yhteiskunnallista vaikuttamista Akavan toiminnassa. 

 

Kuva: Pohjanmaan Kokoomus

Maria Jokinen

Maria Jokinen oli nuoresta iästään huolimatta ehdolla eduskuntaan. Hän opiskelee teollista muotoilua Metropolian ammattikorkeakoulussa. Hän on Akavan opiskelijoiden ensimmäinen AMK-taustainen puheenjohtaja.                   

 

 

Rinnakkaissessiot:

 

Kuva: Twitter

Päivi Nerg

Päivi Nerg on suomalainen virkamies. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä tammikuusta 2018. Hän on myös maakunta- ja soteuudistuksen projektijohtaja. Vuosina 2012–2017 hän toimi Suomen sisäministeriön kansliapäällikkönä. 

 

 

Kuva:Professio

Merja Miettinen

Professori Merja Miettinen on toiminut 26 vuotta merkittävissä hoitotyön johtajan tehtävissä KYSissä, Keski-Suomen keskussairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Tällä hetkellä hän on Kuopion yliopistollisen sairaalan palveluiden ja asiakkuuksien toimialajohtaja

 

Aija Hietanen

Aija Hietanen on Savonia- ammattikorkeakoulun lehtori.  Hietanen on toiminut monissa projekteissa, joissa on kehitetty henkilökohtaisia oppimisympäristöjä.

 

 

Kuva: Biopallo

Anssi Suhonen

Anssi Suhonen on teknologiajohtaja yrityksessä Biopallo Systems Oy. Biopallo Systemsin toimintaideana on muuntaa orgaaninen biojäte lannoiteraaka-aineeksi.

 

 

 

Kuva: Kantti.net

Kaija Sääski

Kaija Sääski on Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusvastuujohtaja. Sääski on myös Kuopiossa toimivan Business Centerin- johtaja.  Business Center on hanke, jonka avulla rakennetaan toimintaympäristö, jossa panostetaan yrittäjyyteen sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

 

Miika Kajanus

Miika Kajanus toimii Savoniassa tki-asiamiehenä  hoitaen kansainvälistä hankevalmistelua ja rahoituksia. Taustaa hänellä on  innovaatiotoiminnasta, päätösanalyysistä ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rinnakkaissessiossa hän kertoo Savonian kokemuksia tki-toiminnan vaikuttavuuden mittaamisesta.

”Savonian vaikuttavuusajattelu perustu uuteen tietoon, uuteen osaamiseen, uusiin ratkaisuihin ja vuorovaikutukseen. Oppiaksemme vaikuttavuuden syntymekanismeja keräämme myös työelämän todentamia esimerkkejä vaikuttavuuden synnystä.” – Miika Kajanus

 

Susanna Näreaho

Susanna Näreaho on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan erityisasiantuntija Metropolian ammattikorkeakoulusta. Näreaho on ollut mukana laatimassa TENK:n suosituksia ammattikorkeakouluille eettisestä ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta opinnäytetyöprosessista.

 

 

Kuva: STTK

Riina Nousiainen

Riina Nousiainen toimii STTK:ssa asiantuntijana osaamisalueinaan koulutus, koulutuspolitiikka ja osaaminen työelämässä.

 

 

 

 

Hannu Viitala

Hannu Viitala toimii yritystalouden opettajana Savonia-ammattikorkeakoulussa. Hän on kehittänyt verkko-opetusta melkein internetin alkuajoista lähtien. Opetuksen digitalisointia hän on tehnyt myös kansallisesti ja kansanvälisesti. Viitala toimii e-mentorina Savoniassa ja on ollut luomassa muun muassa DigiAvain-verkkokurssia 2018, jonka on suorittanut 2019 kevääseen mennessä jo yli 2600 aloittavaa opiskelijaa, joista noin 200 englanniksi. Viitalan mielestä opetus tulee digitalisoida, kun se: 1) Edistää opiskelijan oppimista, 2) helpottaa opettajan työtä ja 3) mahdollistaa työelämä- ja kansainvälisen yhteistyön.

 

Heli Wahlroos

Heli Wahlroos toimii luonnonvara-alan yliopettajana Iisalmen kampuksella. Wahlroos on Agrologi YAMK tutkinnon vastuuopettaja eli koordinoinnin lisäksi hän opettaa sekä ohjaa ja arvioi YAMK opinnäytetöitä. Lisäksi Wahlroos opettaa Agrologi AMK- opiskelijoille tutkimusmenetelmiä ja luonnonvara-alan asiantuntijana toimimista ja toimii opinnäytetyökoordinaattorina. Opetustyön ohella hän suunnittelee hankkeita ja ehtii joskus nauttia myös hanketyön annista.