Yhteistyössä

Pääyhteistyössä:

Arene ry

Arenen toiminnan tarkoituksena on ammattikorkeakoulujärjestelmän kehittäminen, ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä yhteisen keskustelufoorumin muodostaminen ammattikorkeakouluille. Arene ry on AMK-päivien toimeksiantaja, joka osallistuu aktiivisesti AMK-päivien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Akava

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 35 jäsenliittoa. Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

 

Savonia

Savonia on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista, jolla on kampuksia kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee lähes 6000 opiskelijan lisäksi aktiivisesti ympäröivää elinkeinoelämää, joka mahdollistaa sekä opetuksen että oppimisen työelämäläheisyyden.

 

STTK

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 15 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

 

Muut:

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI – toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi – hanke

Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaaminen sekä aineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta. Fokus on erilaisten datojen, julkaisujen ja tulosten avaamisessa sekä yhteistyötapojen kehittämisessä. Hanke edistää tiedon liikkumista ja hyödyntämistä korkeakoulujen innovaatioekosysteemeissä toimien siten osaamisen lähteenä ja kasvun pohjana. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke ja sitä koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Laurea, HAAGA-HELIA, Karelia, LAMK, LapinAMK, Metropolia, TAMK, TURKUAMK, SAMK, XAMK ja Aalto-yliopisto.

 

Atea

Atea on kokonaisvaltainen it-palvelutalo, joka auttaa asiakkaitaan luomaan tuottavamman ja mielekkäämmän työympäristön – rakennamme Suomea tietotekniikalla. Sovitamme ketterästi tietotekniikan vastaamaan liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Visiomme on olla asiakkaillemme, kumppaneillemme ja henkilöstömme The Place to Be.

Olemme toimineet Suomessa yli 30 vuotta, ja meillä on n. 400 ammattilaista luomassa joustavia ja tuottavia it-ympäristön ratkaisuja ja palveluja.

 Palvelemme asiakkaitamme maanlaajuisesti 12 toimipisteestämme käsin. Kaikessa työssämme teemme yhteistyötä johtavien it-laite- ja ratkaisuvalmistajien kanssa.

Atea on sitoutunut vastuulliseen ympäristöajatteluun ja tarjoamme myös asiakkaillemme ympäristöä säästäviä it-ratkaisuja. Atealla on ollut sekä ympäristösertifiointi (ISO14001) että laatusertifiointi (ISO9001) jo vuodesta 2002.

 

CSC

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus on suomalainen, valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan osaamiskeskus. Tuotamme kansainvälisesti korkeatasoisia ICT-asiantuntijapalveluita tutkimukselle, koulutukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille niin, että ne voivat menestyä ja tuottaa etua koko yhteiskunnalle.

 

eAmk – Oppimisen uusi ekosysteemi

CampusOnline – portaali kokoaa Suomen 23 ammattikorkeakoulun verkko-opintoja yhteen. CampusOnline tarjoaa AMK-opiskelijoille mahdollisuuden opiskella 100-prosenttisesti ja ympärivuotisesti verkossa. Opiskelijat voisvat valita maksuttomasti itseään kiinnostavia opintoja muiden ammattikorkeakoulujen verkko-opinnoista ja sisällyttää ne omiin tutkintoihinsa. CampusOnline on  yksi eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi – hankkeen tuloksista. Verkkotarjonnan laadun takaamiseksi hankkeessa kehitetään myös korkeakoulujen digipedagogiikkaa, opettajien osaamista sekä työelämäyhteistyötä.

eAMK-hakkeessa ovat mukana kaikki Manner-Suomen ammattikorkeakoulut. Arene sekä Jyväskylän yliopisto, ja sitä rahoittaa OKM.

 

Eduix

 

 

Hublet Oy 

Hublet – palvelun avulla tuot digitaaliset sisällöt ja -palvelut helposti opiskelijoiden käyttöön. Suomessa kehitetty innovatiivinen palvelu koostuu yhteiskäytössä olevista tableteista, älykkäästä latausasemasta ja ainutlaatuisesta pilvipohjaisesta hallintaohjelmistosta. Opiskelijat voivat itse ottaa tabletit telineestä, mutta eivät voi muokata tietoja. Käyttö on tietoturvallista, sillä käyttäjätiedot pyyhkiytyvät automaattisesti tabletin palauduttua latausasemaan. Itsepalveluna toimiva ratkaisu säästää henkilöstön työaikaa, on helppokäyttöinen ja helppo hallita.

 

ProQuest

ProQuest on yhdysvaltalainen, maailmanlaajuisesti toimiva tiedon- ja sisällön digitaaliseen kustannukseen, julkaisuun, jakeluun ja tuotantoon erikoistuva yritys. ProQuestin sisältö kattaa tutkielmat ja väitöskirjat, e-kirjat, sanoma- ja aikakausilehdet, historialliset kokoelmat, valtiolliset- ja kulttuuriset arkistot ja muita yhteenkoottuja tietokantoja: yhteensä yli 125 miljardia sivua digitaalista tietoa.

ProQuest tarjoaa palveluita ja tuotteita muun muuassa sekä julkisille- että akateemisille kirjastoille, valtion virastoille ja kansalaisjärjestöille. ProQuestin tietokantatuotteet ja -palvelut mahdollistavat digitaalisen tiedon saatavuuden, tukien oppimista, uutta tutkimusta ja tiedon jakamista ympäri maailman.

 

Studyo Oy

Studyo Oy on ohjelmistokehitystä sekä liiketoiminta- ja teknistä konsultaatiota tarjoava startup-yritys. Studyon asiakkaita ovat koulutusorganisaatiot, koulutusorganisaatioiden yhteenliittymät ja sidosryhmät sekä koulutussektorilla työskentelevät ohjelmistotalot.
Studyon Atomi-palvelu on Suomen nopeimmin kasvava koulutusorganisaatioiden sähköisen allekirjoituksen palvelu. Atomi automatisoi otteiden ja todistusten tilausten käsittelyn, tuottamisen, allekirjoittamisen, tulostamisen ja jakamisen.

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys, joka koordinoi ja ohjaa kansallista standardisoimistyötä, vastaa standardien myynnistä ja edustaa Suomea kansainvälisissä ja eurooppalaisissa järjestöissä. SFSedu on SFS:n oppilaitoksille suunnattu palvelujen kokonaisuus, johon sisältyy mm. maksuttomia opetusaineistoja ja luentoapua.

 

TUUDO

Tuudo kokoaa kaikki korkeakoulun tärkeimmät opiskelijapalvelut yhteen käyttöliittymään, omaan mobiililaitteeseen. Ilmoittautumiset, lukujärjestykset, suoritukset, lounaslistat ja paljon muuta – aina mukana, yhdessä paikassa. Tuudo on opiskelijoille maksuton ja sen voi ladata sovelluskaupasta. Tuudo on myös väline opiskelijoiden tavoittamiseen sekä tapahtumista ja palveluista viestimiseen. Tuudo tehostaa korkeakoulun toimintaa. Saavutetaan yhdessä enemmän!

 

VIIVAIN

Viivain Oy on 2018 perustettu yritys, joka rikastaa dataa korkeakoulujen tiedolla johtamisen tarpeisiin. Uudistunut tuloksiin perustuva korkeakoulujen rahoitusmalli sekä nopeasti kasvanut julkinen tietoaineisto korkeakoulujen toiminnasta on korostanut tiedolla johtamisen merkitystä. Päätöksenteon perustaminen luotettavaan, monipuoliseen ja oikealla tavalla hyödynnettyyn tietoon tuo korkeakoululle taloudellista hyötyä ja mahdollistaa toiminnan laadun kehittämisen. Viivain Oy toimii korkeakoulujen luotettavana kumppanina tämän tiedon tuottajana ja sen hyödyntämisen neuvojana.

 

SMErec – hanke

 

Thinking Portfolio