Mielekkyyden muotoilu

Ilkka Kettunen & Outi-Maaria Palo-oja

Opetussuunnitelma

19.1.2019 | Mielekkyyden muotoilu | Opi-A3051

8:15–9:00 | Orientaatiota opintojakson sisältöön ja rakenteeseen. Ryhmien muodostaminen.

lähipäivät ja välitehtävät

9:00–9:15 | Kahvitauko

9:15–10:00 | Luento: asiakaslähtöinen_innovaatio| Outi-Maaria Palo-oja

10:00–11:15 | Luento: Muddle Through Design | Ilkka Kettunen

11:15–12:00 | Lounas

12:00–13:30 | Keskustelu: Sensemaking

13:30–13:45 | Kahvitauko

13:45–14:30 | Tehtävistä sopiminen:

Lukutehtävä (L1): Kurssin kirjallisuus löytyy tämän sivun alareunasta. Kullekin ryhmälle annetaan yksi artikkeli tutustuttavaksi:

  • Wright et al. | ketkä?
  • Nielsen & Christensen |
  • Stigliani & Ravasi |
  • Ravasi & Stigliani |

Lukekaa se ja laatikaa siitä lyhyt ja tiivis esitys ennen seuraavaa kohtaamista. Esitys lähetetään Ilkalle ja Outi-Maarialle sähköpostitse 1 päivä ennen seuraavaa tapaamista. Ryhmällä on 15 minuuttia esitellä artikkeli. Esitystapa on vapaa.

2.3.2019 | Puolivälin pysäkki

8:15–8:30 | Johdatus päivään: Omakuva 2019 | Ilkka Kettunen

8:30–11:00| Lukutehtävän (L1) purku – Ryhmällä on 15 minuuttia esitellä artikkeli. Esitystapa on vapaa.

11:00–12:00 | Lounas

12:00–12:10 | Lukutehtävän anto (L2) – Henttonen, E. & LaPointe, K. 2015. Työelämän toisinajattelijat.

12:10–12:50 | Luento: Sensemaking | Outi-Maaria Palo-oja

12:50–13:30 | Luento: Mann Gulch | Ilkka Kettunen

13:30–14:00 | Keskustelua

26.4.2019 | Yhteenveto ja reflektiotehtävän aloitus

9:15–9:30 | Johdatus päivään

9:30–10:00 | Luento: Työn muotoilu | Ilkka Kettunen

10:00–10:15 | Tauko

10:15–11:00 | Lukutehtävän (L2) purku: Kukin opiskelija esittää yhden noston kirjan aiheuttamasta reaktiostaan.

11:00–11:45 | Lounas

11:45–12:45 | Lukutehtävän (L2) purku jatkuu…

12:45–13:00 | Tauko

13:00–14:45 | Ryhmätyöskentely: Itsenäisesti viimeisteltävän reflektiotehtävän suunnittelua ryhmissä – aivoriihi

14:45–16:00 | Päivän ja kurssin päätös.

Reflektiotehtävän (T1) anto – Pohdi ja reflektoi lukemaasi ja keskustelujamme, niiden merkitystä itsellesi, omalle muotoilutyölle, ammatilliselle kehittymisellesi ja tulevaisuudellesi. Ajatus on, että reflektioesseelläsi jatkat ja syvennät opintojaksolla mahdollisesti syntyneitä ajatuksiasi henkilökohtaisessa ja pohdiskelevassa hengessä.

Reflektioesseen sisältö tulee perustua omaan kokemukseen, opintojakson sisältöön, keskusteluihin ja jaksossa tarjottuun lähdeaineistoon. Toki muitakin lähteitä voi mielellään käyttää. Jos opit jaksosta ja lukemastasi jotain uutta ja kirjoitat sen esseeseen, olet hyvällä polulla. Tärkeintä on, että reflektioesseen kirjoittamisesta on Sinulle jotain konkreettista hyötyä oman tilanteesi ja ajattelusi selkeyttämisessä.

Reflektioesseet ovat luottamuksellisia – vain ohjaajat lukevat myös. Kuitenkin mieti, voisitko hyödyntää tekstiä jossain muualla – blogissa tai opparissasi.

Refelektioesseessä voit käyttää muotoilijamaisia visualisointikeinoja kuten graafisia viitekehyksiä, prosessikaaviota, sidosryhmäanalyysejä, mindmappeja ja kuvitusta, piirustuksia ja valokuvia. Esseessä voit antaa myös palautetta opintojaksosta, vaikka kehittämisideoita!

Opintojakson arviointi on Suoritettu / Ei suoritettu. Saat ohjaajilta lyhyen palautteen esseestäsi.

Palautus viimeistään 15.5. sähköpostiin osoitteisiin:

ilkka.kettunen@savonia.fi

outi-maaria.palo-oja@uef.fi

 

18:30 Coctailtilaisuus Piispankatu 8 – ilmoittaudu!

Kirjallisuus

 

Palo-oja, O-M. 2018. Uskottavaa kaupallistamistarinaa punomassa. Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteen laitos.

Kettunen, I. 2013. Tutkijasta elämäntyyliyrittäjäksi: henkilökohtainen strategia. Kehittämistyö: Strategisen johtamisen koulutus, Oulu Business School, Oulun yliopisto. Kettunen_Ilkka_Tutkijasta elämäntyyliyrittäjäksi (PDF)

Kettunen, I. 2013. Mielekkyyden muotoilu: autoetnografia tuotekehityksen alkuvaiheista. Kuusamo: Aatepaja.

Henttonen, E. & LaPointe, K. 2015. Työelämän toisinajattelijat. Helsinki: Gaudeamus.

Nielsen, S. & Christensen, P. 2014. The wicked problem of design management: perspectives from the field of entrepreneurship. The Design Journal 17, 4, 560-582.

Ravasi, D. & Stigliani I. 2012. Product design: a review and research agenda for management studies. International Journal of Management Reviews 14, 464-488.

Read, S., Sarasvathy, S., Dew, N., Wiltbank, R. & Ohlsson, A-V. 2011. Effectual Entrapreneurship. London: Routledge.

Stigliani, I. & Ravasi, D. 2012. Organizing thoughts and connecting brains: material practices and the transition from individual to group-level prospective sensemaking. Academy of Management Journal 55, 5, 1232-1259.

Wright, C., Manning, M., Farmer, B. & Gilbreath, B. 2000. Resourceful sensemaking in product development teams. Organization Studies 21, 4, 807-825.