Muotoilulähtöinen innovaatio

Sirpa Ryynänen & Timo Sirviö

Kurssin opetussuunnitelma

17.11. | Orientaatio

8:15–8:45 | esittelyt – ryhmä ja opettajat

8:45–9:15 | Muotoilulähtöinen innovaatio -kurssin tavoitteet ja järjestelyt

9:15–9:30 | Tauko

9:30–12:00 | Puretaan artikkelitehtävä. | Muodostetaan nopeasti 5 ryhmää, kukin ryhmä perehtyy yhteen artikkelin kaavioon ja esittelee sen sisällön muille. Keskustelua etukäteen luettavan artikkelin pohjalta.

12:00–13:00 | Lounas

13:00–13:45 | Muotoilulähtöistä innovaatiotoimintaa Adidaksella.

13:45–14:00 | WordPress-blogiympäristö. Jokainen ryhmä luo oman bloginsa, johon päivitetään kurssin tehtäviä ja muita koulutuksen aikana heränneitä ajatuksia. Blogin voi luoda WordPress-palveluun tai muuhun vastaavaan ympäristöön. Verkko on täynnä WP-oppaita ja löydätte niistä ohjeita blogin rakennukseen, esimerkiksi suomalainen wpopas.fi tarjoaa hyviä ohjeita palvelun käyttöön.

14:00–14:15 | Tauko

14:15–15:00 | Kurssin muotoilutehtävä (M). Työstetään muotoilutehtävää.

15:00–15:30 | Sovitaan tehtävät seuraavaksi kerraksi:

Muotoilutehtävä (M1): Muotoilutehtävän haasteena on: talvipyöräily. Tässä ensimmäisessä tehtävässä tutkitte: Mikä haaste oikein on? Kuinka ja mitä aiheesta on selvillä?  Miten talvipyöräilyn haastetta on koetettu ratkaista? Miten siinä ollaan onnistuttu? – Laatikaa uuvuttavan pitkä lista, joka luo taustan ongelman ratkaisulle. Tuokaa seuraavalle kerralle (16.12) lista, selityksineen ja kuvineen mukaan.

Lukutehtävä (L2): Kurssin kirjallisuus löytyy tämän sivun alareunasta. Kukin ryhmä valitsee kirjallisuudesta jomman kumman kirjan ja tutustuu siihen. Pohtikaa mikä on kirjan keskeinen sanoma? Miettikää myös, miten tämä sanoma/kirjan sisältö kytkeytyy muotoilutehtävän tekemiseenne? Valmistautukaa kertomaan nämä asiat muille tämän opintojakson viimeisellä kokoontumiskerralla. Esitystapa on vapaa, mutta Powerpointit tms. on kielletty;D

Ryhmät tämän kurssin sisällä:

 • Saila, Ari & Roman
 • Terhi, Mervi, Karoliina & Outi
 • Anu, Marianne & Pasi
 • Veronika, Anni, Susanna & Riikka

Päivän diat (.pdf)

Päivän kuvat (.pdf)

16.12. | Frame Innovation

8:00–9:15 | Johdatus päivään ja muotoilutehtävän (M1) purku – Archeaology | Arkeologia
9:15–9:30 | Kahvitauko
9:30 | Työpaja: Frame Creation (Kees Dorstin mukaan)
 • Paradox | Paradoksi 9:30–10:00
 • Context | Konteksti 10:00–10:15
 • Field | Kenttä 10:15–11:00
 • Themes | Teemoittelu 11:00–11:30
11:30–12:15 | Lounas – mistä keskustellaan lounaalla?
12:15 | Työpaja jatkuu…
 • Frames | Uudet kehykset 12:15–13:00
 • Futures | Skenaariot 13:00–13:45
 • Transformation | Muutos 13:45–14:15
 • 14:15–15:00 | Keskustelua ja päivän päätös

Muotoilutehtävä (M2): Muotoilutehtävän haasteena on: talvipyöräily. Toisessa tehtävässä luotte Frame Innovation -pajan pohjalta kolme konseptia/innovaatiota, joilla ratkaisette talvipyöräilyn haasteita/haasteen. Tuokaa seuraavalle kerralle (19.1.) kolme posteria kolmesta ratkaisuvaihtohdosta, jossa avaatte uuden konseptin ideaa ja muotoa.

19.1. | Yhteenveto

8:15–9:45 | Tehtävän (L2) purku. Valmistautukaa kertomaan lukemanne kirjan asiat muille. Esitystapa on vapaa, mutta Powerpointit tms. on kielletty. Keskustellaan kirjojen ja esitysten sisällöistä.

9:45–10:00 | Tauko

10:00–11:30 | Tehtävän (L2) purku jatkuu.

11:30–12:30 | Lounas

12:30–13:30 | Tehtävän (M2) purku. Valmistautukaa esittelemään kolme konseptianne. Keskustellaan konsepteista kriittisesti arvioiden. Pohditaan yhdessä mikä kunkin ryhmän kolmesta konseptista olisi paras jatkojalostukseen.

13:30–13:45 | Tauko

13:45–15:00 | Tehtävän (M2) purku jatkuu…

15:00–15:45 | Kurssin yhteenveto ja muotoilu prosessin lopputuoksesta sopiminen (M3). Lopputuotoksena syntyy yksi konsepti, joka on yhdistelmä kolmesta tehdystä konseptista tai parhaan konseptin jalostettu versio. Tuotoksena:

Video

 • Aiheen esittely, miksi aihe?
 • Miten tehtiin?
 • Loppukommentit

PDF

 • Konseptin esittely, visuaalisuus ja toiminnallisuus

Molemmat palautetaan 5.2.2018 sähköpostitse sekä pdf että linkki (Vimeo) videoon.

Kirjallisuutta

Dorst, K. (2015) Frame innovation: create new thinking by design. Cambridge: MIT Press.
Verganti, R. (2009) Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovation What Things Mean. Harvard: Harvard Business Press.

Ennakkolukutehtävän (L1) artikkeli:

Norman, D. & Verganti, R. (2014) Incremental and radical innovation: Design research vs. technology and meaning change. Design Issues, 30, 1, 78-96. Klikkaa: norman-verganti-design-research-innovation-18-mar-2012.

 

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna