Enneagrammi – tunne persoonallisuustyyppisi

Mieli on mielenkiintoinen asia. Mielemme rakentelee monenlaisia malleja, materiaalisista maailmankatsomuksiin. Persoonallisuusmallimme on yksi tärkeimmistä. Yksi tapa kuvata persoonallisuuttamme on Enneagrammi, joka tulee kreikan kielestä, jonka kapulakielinen suomennos voisi olla yhdeksänkulmio, jonka kuvio löytyy alhaalta (ennea=yhdeksän, grammi=kirjain/kuvio).

Enneagrammin persoonallisuusmallit kuvaavat yhdeksää erilaista tapaa ajatella, tuntea ja toimia. Niissä on kyse enemmän sisäisestä rakenteestamme kuin ulkoisista toimintatavoista. Kiinnostuin enneagrammista aluksi nimenomaan siksi, että voin näin paremmin jatkossa ohjata asiakkaitani ja tulevaisuudessa toivottavasti johtaa alaisiani. Mutta kirjaa ”Enneagrammin viisaus” lukiessani, ymmärsin, että ennen kuin voi alkaa analysoimaan muita, täytyy tuntea itsensä. Olla se kuka on, esittämättä mitään muuta. Ja tämä on todella vaikeaa, ehkä eniten siksi, että toiset eri piireissä tuntevat minut toisenlaisena, kun taas toiset toisissa piireissä tuntevat minut taas toisenlaisena. Myös perheelle, ystäville ja sukulaisille on taas ihan erilainen, poikkeuksellinen kuori. Enneagrammi auttaa ymmärtämään mm. tätä käyttäytymistä ja antaa ohjeita sen muuttamiseen. Mielestäni enneagrammi on tärkeä apuväline itsensä kehittämiseen – itseä on vaikea pohjimmiltaan ja sisimmiltään kehittää, jos ei tiedä miksi ja minkä motivoimana kulloinkin toimii. Toimiiko jollain tavalla, koska sisimmässään haluaa, vai toimiiko siksi, että ympäristö palkitsee sinut tästä ”imagosi käyttäytymismallista” esimerkiksi suosiolla tai jollain mulla sinulle tärkeällä tavalla. Ihmismieli ja käyttäytyminen on edelleenkin mielenkiintoinen asia! 😄

”Hyvin harva elää nykyhetkessä; useimmat varautuvat sen sijaan elämään joskus toiste” – Jonathan Swift

Kun tunnemme persoonallisuustyyppimme, kun tunnistamme oman persoonallisuusmallimme läpikotaisin ja tiedämme, minkä suuntaisia valintoja teemme stressaantuneina ja mikä tuo meille esimerkiksi turvaa, voimme tehdä tietoisempia valintoja elämässä. Emme ole enää niin paljon persoonallisuustyylimme käyttäytymismallien automatiikan vietävissä. Siitä avautuu kehityspolkuja, ei rajattomia, mutta merkittäviä ja todellisia.

Enneagrammin avulla jokainen voi ymmärtää itseään ja muita paremmin. Kaikilla tyypeillä on vahvuuksia ja heikkouksia, mutta kaikki tyypit ovat samanarvoisia. Yhdeksään erilaiseen persoonallisuusmalliin tutustuminen tuottaa oivalluksia itseensä tutustumisen jälkeen myös toisten tuntemisen suhteen. Sen vuoksi enneagrammi parhaimmillaan on keskinäisen ymmärryksen ja myötätunnon väline. Se lisää erilaisuuden ymmärtämistä: tuo toinen näkee tämän asian eri tavalla kuin minä, mutta molemmat tavat on yhtä oikeita. Hän ei ole väärässä tai huono, hän vain ajattelee eri tavalla. Tämä tuo lisää harmoniaa varmasti esimerkiksi parisuhteeseen.

Oman persoonallisuustyypin löytämisestä on paljon hyötyä. Kun tunnistaa aidosti oman tapansa nähdä, tuntea ja kokea, voi aidommin ja rehellisemmin olla oma itsensä, sen sijaan, että yrittää muuttua joksikin muuksi. Rehellisyys tarkoittaa (valitettavasti) myös niiden omien heikkouksien tunnistamista ja myöntämistä, jotta luot itsellesi mahdollisuuden kasvaa. Omien heikkouksien kieltäminen ei johda kasvuun. Myös omien luonnollisten vahvuuksien hyödyntäminen on paljon helpompaa kuin yrittää väkisin muuttua muuksi. On myös tärkeää muistaa, että temperamentti ja persoonallisuus ovat eri asioita. Temperamentin saamme syntymälahjana, ja persoonallisuutemme rakentuu pitkälti perimän, ympäristön ja lapsuuskokemusten pohjalle.

Enneagrammin käyttöalueita ovat mm. liike-elämä ja organisaatiot, opetus ja kasvatus, psykologia, terveydenhoito, henkinen ja henkilökohtainen kehitys, sekä asiakas- ja ihmistyö kaiken kaikkiaan.

Enneagrammin hyödyt yltävät siis myös yritysmaailmaan, mikä tekeekin tästä välineestä varsin mielenkiintoisen. Olen itse kovin yrittäjähenkinen ja toivon, että jonain päivänä pyöritän bisneksiä fitnessbisnessyritysmogulina ja ”johdan” kenties joitain alaisia. Johtamisen laitoin heittomerkkeihin, koska en tykkää ajatuksesta, että olen JOHTAJA ISOLLA J:LLÄ ja jaan norsuluutornista itsevaltaisia määräyksiä alaisilleni ja olen se ärsyttävä pomo josta alaiset puhuvat pahaa kahvihuoneessa. Jokatapauksessa, enneagrammi auttaa parhaimmillaan pomoa johtamaan henkilöstöä yksilöllisesti, olettaen, että johtaja ensin tietää minkälainen itse on. Tämän jälkeen hän voi paremmin arvostaa alaistensa erilaisuutta ja valjastaa heistä parhaat taidot ja kyvyt käyttöön. Esimerkiksi yrityksen johtajan on hyvä antaa epäröiville pohdiskelijoille (kuutoset) tarpeeksi aikaa käydä skenaariokeskusteluja, kun taas rauhalliselle asiantuntijalle (viitoselle) pomo voi antaa muutaman päivän aikaa saada perusteltu vastaus. Enneagrammi opettaa myös esimerkiksi, minkä tyypin tunteisiin on hyödyllisintä vedota ja keneen tehoaa paremmin numerot ja tarkat laskelmat. Eri tyyppejä motivoi eri asiat ja näistä on hyödyllistä olla hajulla. Jos itse olet nelonen, sinun tunteisiin voi olla helppo vedota, mutta, toisiin (vaikkapa viitosiin) tällaiset ”hömpötykset” eivät tehoa lainkaan ja tämä tuntuu tunteellisesta nelosesta varsin kylmältä.

Olet varmaan joskus pohtinut, miksi tulet toimeen joidenkin ihmisten kanssa todella hyvin ja joidenkin kanssa kemiat eivät millään kohtaa? Miksi joskus tuntuu, ettei millään löydä oikeaa tapaa viestiä ja tulla ymmärretyksi? Miksi jotkin asiat sujuvat helposti ja kevyesti kun taas toiset tuntuvat ikävältä tervanjuonnilta ja ylitsepääsemättömän vaikeilta? Miksi teet sitä mitä teet eli mikä on oma motivaatiosi lähde? Nämä erilaisuudet selittyvät enneagrammilla, lapsuudenkokemuksilla ja toiminta- ja ajattelutapojen muovautumisella eri elämänkokemuksien perusteella.

Yksi todella mielenkiintoinen asia on esimerkiksi stressiin suhtautuminen. Tiedät varmaan tyyppejä, jotka stressaavat koulutöistä todella paljon ja toisia, jotka ovat yhtä tyyneyttä ja aurinkoa, vaikka näillä olisi todella monta rautaa tulessa samaan aikaan. Ja ei liene suuri yllätys, että persoonallisuustyypeillä on eroja stressiin suhtautumisessa, mutta on keinoja ja apuja, joilla kehittää itseään myös tällä saralla.

”Se, joka ei pysty muuttamaan ajatuksiaan, ei pysty koskaan muuttamaan todellisuutta” -Anwar Sadat

Tiivistetysti vielä enneagrammin hyötyjä:

– Itsetuntemus kasvaa
– Henkilökohtaiset vahvuudet (ja heikkoudet) löytyvät ja niitä oppii kehittämään
– Ihmissuhteet ja työyhteisötaidot paranevat -> vuorovaikutus tulee sujuvammaksi
– Työilmapiiri kohenee
– Tiimityöskentely tehostuu ja esimiestyö helpottuu
– Erilaisuuden ymmärtäminen lisää hyväksyvää ja luottamuksellista ilmapiiriä
– Erilaisten toimintamallien ymmärtäminen parantaa yhteistyötä
– Ongelmatilanteet ja ristiriidat ratkeavat helpommin
– Muutostilanteet sujuvat joustavammin

Enneagrammitesti auttaa tunnistamaan, mikä yhdeksästä persoonallisuustyypistä olet.

Maailma on täynnä erilaisia persoonallisuuden luokittelusysteemejä ja -testejä. Enneagrammi eroaa niistä siten, että se selittää, miksi olemme sellaisia kuin olemme. Testi auttaa myös ymmärtämään motiivejamme.
Testi kertoo, mikä tyyppi olet selvimmin. Voit olla ykkönen, eli periaatteellinen laadunvalvoja, kakkonen, joka avulias huoltaja joka pitää ympärillä olevista ihmisistä huolen. Tai ehkä olet kolmonen, tehokas suorittaja, motivoija ja esikuva, saatat myös olla luova individualisti syvästi tunteva, jopa herkkä nelonen, vaiko kuitenkin viitonen, tutkiva asiantuntija. Voit myös olla numero kuutonen, uskollinen kyseenalaistaja, tai seiska, joka säteilee aurinkoa ja energiaa ympärilleen, tai kasi, joka on vahva vaikuttaja tai voit olla ysi, sopeutuva rauhanrakentaja. Testi kertoo, mikä tyyppi selkeimmin olet. Jokaisella tyypillä on myös kaksi eri mahdollista ”siipeä” sekä kolme erilaista vaistomuunnelmaa, joista voit kirjasta lukea tarkemmin 😉 Jotkut tunnistavat itsensä tai kaverinsa todella selkeästi ja pomminvarmasti jostain tyypistä, vaikkapa energinen, huoleton, aurinkoinen ja sosiaalinen seiska on usein helppo tunnistaa, myös kolmonen, joka on parhaillaan ”ihmis-stara”, useiden esikuva, jolla on vahva imago, on kenties myös helppo tunnistaa lähipiiristä.

Mutta testi on vasta alku. Parhaimmillaan se innostaa tutustumaan paremmin itseensä, jonka jälkeen on valmis tutustumaan muiden tyyppeihin. Usein on niin, niinkuin alussa jo vähän kirjoitin, että tunnemme paremmin toiset kuin itsemme, sillä oma persoona jää helposti paitsioon, jos omaa sisintä ja sydämen ääntä ei riittävän usein kuuntele.

Kun teet testiä, suosittelen kysymään perheeltäsi tai lähimmiltä ystäviltäsi heidän näkemyksiään, jos et ole varma, onko testin tulos oikeanlainen.

On tärkeä tutustua kaikkiin enneagrammityyppeihin, jotta oma persoonallisuus hahmottuu selkeämmin. Monilla tyypeillä on samankaltaisia piirteitä kuin omallasi, mutta toiminnan motiivit ovat erilaiset. Kenties parhaan kuvan tyypeistä saat lukemalla Enneagrammin Viisaus tiiliskiven, jossa perehdytään todella tarkasti jokaisen tyypin sisimpään olemukseen, eheytymissuuntiin, vaistomuunnelmiin, kunkin tyypin siipiin, stressiin reagoimiseen sekä esimerkiksi terveen – keskitason – epäterveen tason toimintamalleja. Myös Namaste netiisivuilta löydät enneagrammi testin sekä lyhyen ja ytimekkään syväluotauksen kuhunkin persoonallisuustyyppiin. Kirjallisuutta on tarjolla myös englannin kielellä.

 

Ja ihan lopuksi, mikä tyyppi oletkin, muista tämä:

- Kaikki yhdeksän persoonallisuutta ovat yhtä hyviä. Ei ole huonompia tai parempia tyyppejä.

Alla vielä pari kuvaa, jossa kutakin tyyppiä kuvaillaan parilla sanalla (ja pahoittelen samalla heikkoa laatua):

                 

Ja vielä enneagrammikuvio ilman tekstejä häiritsemässä:

Enneagrammin Viisaus:

 

”Aito minä on sielu, ei se fyysinen hahmo, jota voi osoittaa sormella” – Cicero

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *