Florence Network

Florence network:iin kuuluu 40 yliopistoa ja ammattikorkeakoulua 18 euroopan maasta ja se on perustettu 1995. Florence network on eurooppalaisen korkeakouluopetuksen yhteistyö, jonka tavoitteena on tunnistaa ja kehittää kasvatustieteellisiä, käytännöllisiä ja pedagogisia yhteyksiä. Yhteistyön tavoitteena on parantaa liikkuvuutta maiden ja instituutioiden välillä Euroopan koulutussopimusten edellyttämällä tavalla, kunnioittaen nykyisiä hoitotyön ideologien, strategioiden ja näkemysten vaihtelua euroopassa.

Florence network:in tavoitteena on kehittää ja parantaa koulutuksen laatua hoito- sekä kätilötyössä kansainvälisellä yhteistyöllä, kuten hoito- ja kätilötyön opiskelijoiden sekä luennoitsijoiden vaihdoilla, yhteisillä tutkimusprojekteilla sekä hankkeilla.

https://sites.google.com/site/theflorencenetworkeu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *