Future Forward: The Future of Nursing & Midwifery in a Changing Health Arena

Vuoden 2019 teemana oli tulevaisuus ja sen tuomat muutokset sairaanhoitajan ja kätilön ammateissa. Väestön ikääntyessä, syntyvyyden laskiessa ja ihmisten liikkuessa nykyistä laajemmin maiden välillä, (mm. pakolaistilanteet euroopassa) tuovat uusia haasteita sekä muutoksia sairaanhoitajien sekä kätilöiden työhön.

Osallistuimme simulaatioiden hyödyntämiseen sairaanhoitajien sekä kätilöiden koulutuksessa luentoon, jossa kävimme paljon keskustelua eri maista tulleiden opettajien sekä opiskelijoiden kanssa. Täytyy myöntää, että Suomessa simulaatio-opetus on viety jo paljon pidemmälle ja on paljon kehittyneempää kuin muualla euroopassa. Simulaatio-opetuksen käsitys vaihtelee paljon maiden välillä. Simulaatio-opetukseen tavoitteita ja tapoja toteuttaa on useita. Pohdimme sitä, mitä vaaditaan opiskelijoilta ja opettajilta sekä fyysisiltä tiloilta, jotta laadukkaita oppimistilanteita voidaan järjestää simulaatioiden avulla.

Toisen luennon aiheena oli kätilötyön kehittäminen kansallisesti sekä kansainvälisesti. Englannissa äidit synnyttävät paljon kotona, toisin kuin terveyskeskuslääkäri, kätilö ei Britanniassa voi kieltäytyä kotisynnytyksen hoitamisesta. Suomessa neuvolatoiminta ja kätilöiden itsenäinen työskentely raskauden aikana sekä synnytyksissä on “normaalia”, kun taas Englannissa pohditaan sitä kuinka olisi todella hyvä, että odottava äiti tapaisi kätilöä jo ennen synnytystä. Englannissa raskauden aikana odottavaa äitiä hoitaa pääsääntöisesti vain lääkäri. Luennon aikana olimme jopa hieman pöyristyneitä siitä, ettei Englannissa ole samantyylistä neuvolatoimintaa kuin Suomessa. Osa luennoilla olleista opettajista suhtautuivat epäilevästi neuvolatoiminnan toimivuuteen ja siihen, että kuinka odottavat äidit suhtautuvat tälläiseen muutokseen toiminnassa. Coventryn alueella on käynnistetty kampanja, jossa odottavia äitejä on kutsuttu tapaamisiin sosiaalisen median avulla. Tapaamisissa heille on kerrottu mahdollisuudesta keskustella synnytykseen liittyvistä asioista kätilön kanssa kahdestaan.

Euroopassa kuten Suomessakin pakolaisten määrä on lisääntynyt räjähdyksen omaisesti viime vuosina. Tämän myötä terveyskeskuspalvelujen piiriin tulee myös naisia ja lapsia, jotka ovat ympärileikattuja. Hoitohenkilökunnan tietoisuutta ympärileikkauksen riskeistä, toipumisesta sekä ympärileikkauksen terveyshaitoista on lisättävä. Tyttöjen ja naisten ympärileikkausta tehdään Lähi-idän maissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Aasian alueella Indonesiassa, Malesiassa ja Thaimaassa. Perinnettä harjoittaa myös Dauri Bohra -niminen muslimiryhmä, joka on Intiassa ja Pakistanissa. Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta aiheutuu naiselle fyysistä ja psyykkista haittaa, terveyshyötyä leikkauksesta ei ole. Terveyshaittoihin vaikuttavat muun muassa toimenpiteen tekijä, tekotapa, ympärileikkauksen laajuus ja leikkausolosuhteet. Alkeellisissa ja epähygieenisissä oloissa suoritettu ympärileikkaus aiheuttaa todennäköisesti vakavampia terveyshaittoja kuin sairaalamaisissa olosuhteissa tehty toimenpide. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on aiheena arkaluonteinen ja sen puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta. Tyttöjen ympärileikkausasia voi tulla vastaan esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolassa, päivähoidossa, koulussa, oppilaitoksessa tai sosiaalityössä.