Vierailin Paris Sud –yliopiston IUT de Sceaux:n kampuksella toukokuussa 2017. Viikon aikana kävimme neuvotteluja IUT de Sceaux:n, IUT de Cachanin sekä Ranskalais-Suomalaisen kauppakamarin kanssa. Tuloksena syntyi konkreettinen yhteistyömalli Savonian ja Paris Sud:n International Business –koulutusten välille. Lisäksi aloitettiin keskustelut muista mahdollisista yhteistyön muodoista.

Savonia on tehnyt yhteistyötä Paris Sud –yliopiston kanssa jo vuodesta 2009 alkaen. Siitä lähtien on IUT de Sceaux:n kampuksella toteutettu kansainvälistä intensiiviviikkoa Savonian liiketalouden YAMK-opiskelijoille. Tämä on tarjonnut ylemmän tutkinnon opiskelijoille mahdollisuuden nähdä mm. koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Valtaosa YAMK-opiskelijoistahan on jo työelämässä, ja siten he pääsevät usein hyödyntämään kokemaansa suoraan omaan työhönsä.

Ensimmäisinä vuosina intensiiviviikko toteutettiin joka toinen vuosi ja vuodesta 2013 alkaen joka vuosi. Teemana viikossa on ollut alusta saakka moninaisuuden johtaminen (Diversity Management) ja ajankohtana toukokuu.

Myös tänä vuonna intensiiviviikko toteutettiin ja siihen osallistui 15 Savonian liiketalouden YAMK-opiskelijaa. Ryhmän vetäjänä toimi tänä vuonna lehtori Nina Huotari. Ajoitin oman vierailuni Paris Sudiin tälle samalla viikolle, ja osallistuin osittain samaan ohjelmaan, osittain taasen kävin viikon aikana neuvotteluja Paris Sudin edustajien kanssa liittyen oppilaitostemme yhteistyömme monipuolistamiseen.

YAMK-intensiiviviikko on parantunut vuosi vuodelta ja opiskelijat olivat viikkoon erittäin tyytyväisiä. Keskusteluissa tuli esille, että Paris Sud voisi olla halukas lähettämään myös Savoniaan omia opiskelijoitaan saman tyyppiselle intensiiviviikolle, jos kehitämme heille sopivan kokonaisuuden. Lähinnä kyseessä olisivat liiketalouden opiskelijat, jotka pääsisivät näkemään miten Suomessa toteutetaan työelämäläheistä koulutusta, ja toisaalta se tarjoaisi suomalaisille mahdollisuuden kuulla heidän kokemuksiaan omista toimintatavoistaan.

Matkan aikana sovittiin myös alla listatuista yhteistyömuodoista, joista voisi aloittaa kumppanuuden syventämisen. Savonian ja Paris Sud:n välille on syntynyt luottamukseen perustuvaa kumppanuutta jo lähes kahdeksan vuotta kestäneen YAMK-yhteistyön myötä, ja siten aito halu tehdä molempia hyödyttävää laajempaakin yhteistyötä.

  1. International Business Studies -opintojen osalta sovittiin 30 op:n vaihdettavasta opintopaketista. Paris Sud:n opiskelijat voivat suorittaa Savoniassa 30 op ja Savonian opiskelijat IUT de Sceaux:ssa 30 op. Pakettiin sisältyy myös mahdollisuus 10 op harjoitteluun. Harjoittelun suhteen sovittiin yhteistyöstä Ranskalais-Suomalaisen kauppakamarin (Chambre de Commerce Franco-Finlandaise) kanssa. Kauppakamarin edustajat ehdottivat, että Paris Sud ja Savonia liittyisivät kamarin jäseneksi, jonka myötä pääsisimme heidän jäsenverkostoonsa mukaan. Tämä voisi tarjota mahdollisuuden myös Pohjois-Savon alueen yrityksille saada kansainvälistä osaamista käyttöönsä.
  2. Tapasin myös IUT Cachanin kv-henkilön Mathilde Svabin, joka olisi halukas keskustelemaan yhteistyöstä Savonian tekniikan yksikön kanssa. Cachanissa on vahvaa osaamista samoissa teemoissa kuin meilläkin (mechanical engineering, information technology, jne.). Lisäksi heillä esim. robotiikka on kehittyvä ala, ja siihen liittyen myös opiskelija-yritys -yhteistyötä. Koska heillä ei vielä ole tekniikassa paljon englanninkielistä opetusta, yhteistyötä olisi halua kehittää pikkuhiljaa esim. intensiiviviikkojen ja opettajavaihdon kautta. Myös tässä yhteistyömuodossa voisivat alueemme teknologiayritykset olla mukana.
  3. Yrittäjyys on nouseva teema Paris Sudissa, ja opiskelijayrittäjyyden edistäminen erityisesti. Tässä olisi selkeä yhteistyön paikka Savonian yrittäjyys ja innovaatiot –näkökulmaamme liittyen. Keskustelua mahdollisesta yhteistyöstä tässä teemassa käydään syksyn 2017 aikana.

Matka oli hyvä esimerkki siitä, miten pitkäjänteinen työ voi parhaimmillaan poikia uudenlaisia mahdollisuuksia. Vaikka vierailun ytimessä oli oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen, tarjoutuu alueemme aktiivisille yrityksille hienoja mahdollisuuksia olla mukana oppimassa uutta ja saada kansainvälistä osaamista käyttöönsä.

Virpi Laukkanen
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Yhteistyötä tiivistämässä Pariisissa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *