NYKYTILAN KARTOITUS SAVONIAN LIIKUNTASUUNNITELMAN POHJAKSI

Liikuntasuunnitelman kimppuun ei voi syöksyä suoraan, vaan suunnitelman tueksi vaaditaan hyvä pohjatyö, erityisesti laaja nykytilan kartoitus. Käytimme nykytilan kartoituksen pohjana mm. Suomen aktiivisin työpaikka -kartoitusta sekä Henkilöstölikuntabarometria vuodelta 2019 (Olympiakomitean julkaisusarja 10/2019).  

Miten hyvinvointia ja liikuntaa kartoitetaan?

Kartoituksessa selvitetään laajasti erilaisia liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä asioita, muun muassa millä tavalla työpaikka ottaa huomioon työmatkaliikkujat, kuinka työpäivän aikaista ja vapaa-ajan liikuntaa tuetaan, sekä kuinka mahdollistetaan taukoliikkuminen ja hyvä työergonomia. Lisäksi kartoitusvaiheessa otetaan selvää, kuinka hyvinvointi ja liikunta näkyvät yrityksen strategiassa ja millaisia resursseja sille on varattu. Savonian tapauksessa on myös huomioitava eri kampukset. 

Koska aihe on laaja, tarvitsimme kartoitukseen avuksi myös muita asiantuntijoita. Kartoitukseen osallistuikin työterveyshuollon edustaja sekä Savonian henkilökunnan jäseniä Kuopiosta, Iisalmesta ja Varkaudesta. Alustavan kartoituksen jälkeen kutsuimme vielä koolle työryhmän keskustelemaan kasvokkain työhyvinvoinnista ja ideoimaan, kuinka sitä voisi kehittää jatkossa. Työryhmään osallistui kymmenisen henkilökunnan edustajaa eri kampuksilta. 

Nykytila tulevaisuuden pohjana

Moni asia Savoniassa on jo hyvin, mutta kartoituksessa keskityttiin erityisesti kehittämisen näkökulmaan. Työryhmän keskusteluissa nousi voimakkaasti esille sopivan työkuorman tärkeys itsensä huolehtimisen mahdollistajana. Liikunnan sitomista Savonian strategiaan ja johdon esimerkkiä aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lähettiläinä pidettiin merkittävänä. Myös aktiivisen ja monikanavaisen viestinnän roolia korostettiin henkilöstön innostajana arjen keskellä. Työkaverin kannustamisen ja pienien hyvinvointitekojen tekemisen päivittäin koettiin kantavan jo pitkälle. Työryhmässä haaveiltiin myös muun muassa lepokapseleista, rentoutushuoneista ja työajan käyttämisestä liikuntaan.  

Kuinka kartoituksesta edetään kohti valmista suunnitelmaa? Vaikka hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kartoituksesta on vielä matkaa kohti konkreettisia toimia! Ensimmäiseksi keskustelemme kartoituksen pohjalta henkilöstöpäällikön kanssa, mitkä ovat ensimmäiset konkreettiset toiveet ja ideat, jotka otamme kokeiluun. Lisäksi täytyy miettiä suunnitelman laatimiseen tarvittavat ja käytössä olevat resurssit.  

Henkilökunnan työpajassa käytiin siis ilahduttavan aktiivista keskustelua. On hienoa, miten paljon oma ja työkavereiden hyvinvointi ja jaksaminen kiinnostavat savonialaisia! Hyvinvointi on jokaisen työntekijän omista arvoista ja arjesta kumpuava asia, ja siksi sen pitää näkyä jokaisen savonialaisen arjessa omannäköisenä. Toivottavasti kartoitus auttaa Savoniaa rakentamaan henkilöstölle välineitä itsestään huolehtimiseen entistä paremmin. 

Hyvinvoivin terveisin, 

Paula Ruokonen, FM, fysioterapeutti (AMK), korkeakoululiikunnan suunnittelija Savonia-amk:n opiskelijakunta SAVOTTA 

Salla Lommi, fysioterapeutti (YAMK), Viretori-koordinaattori Savonia-amk 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *