YAMK-opiskelijan arki on työn, perhe-elämän ja opiskelun yhteensovittamista. Yksin puurtamista yön pimeinä tunteina, kirja kädessä torkkumista ja riittämättömyyden tunteita. Vai onko? 

InnoTech-liiketoiminnan YAMK innovaatioprosessiopintojen toisessa yhteisessä verkkotapaamisessa YAMK-opiskelijoilta kysyttiin tuntoja tähänastisesta oppimismatkasta kaksi kuukautta aloituksen jälkeen. Tiimioppien toteutetuista opinnoista koottu tunnelmapilvi kertoo muuta tarinaa kuin perinteiset uskomukset työn ohessa opiskelusta. 

Onnellisuus rakentuu Edward Decin & Richard Ryanin kehittämän itseohjautuvuusteorian mukaan kolmesta peruselementistä: omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Teorian mukaan nämä perustarpeet ovat ihmisen hyvinvoinnin perusta. Ihminen hakee aktiivisesti itselleen haasteita ja päämääriä, joiden kautta elämä on rikkaampaa, merkityksellisempää ja kukoistavampaa.  

Omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys ovat läsnä myös tiimioppimisen periaatteissa. Tiimioppiminen on yhteistoiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja vastuullinen oppimismetodi, jossa kaikki tiimin jäsenet vaikuttavat oppimiseen. Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhteisestä oppimisesta. Tiimioppiminen muistuttaa työelämän toimintatapaa, koska yhä useammassa työtehtävässä tarvitaan yhteistyö-, johtamis- ja vuorovaikutustaitoja.  

“Ollaan niin innoissaan ja täynnä odotuksia, vähän kuin lehmät, jotka päästetään keväällä laitumelle!” 

Työelämän kiireet ja erityisesti tässä ajassa yksin koneen ääressä pakertaminen latistavat koettua tunteiden kirjoa. Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen yhdessä toisten kanssa tuo unohdetut, erityisesti positiiviset tunteet pintaan. Omaehtoisessa toiminnassa tekeminen ei ole ulkoa ohjattua ja motivaatio lähtee yksilön sisältä: hän kokee asian omakseen. Vastuun ottamisen kautta oppija syttyy itse ja sytyttää samalla toisen.  Eräs YAMK-opiskelija kommentoikin tiimien yhteisellä keskustelupalstalla: “Motivaatio on ryhmän lisäksi suuri ajuri hyvän pöhinän ja tekemisen meiningin luojana. Ollaan niin innoissaan ja täynnä odotuksia, vähän kuin lehmät, jotka päästetään keväällä laitumelle.” Opiskelija vielä jatkoi: “…tätähän se tulevaisuuden opiskelu varmasti tulee olemaan. Tässä hyödynnetään hienosti opiskelijoiden osaaminen ja tämä on valtavaa itseoppimista, ne lukuisat ahaa-elämykset, joita tässä kokee luo myös motivaatiota ja innostuneisuutta. Olisi upeaa saada tämä käytäntö myös työpaikalle!” Kyvykkyys eli yksilön kokemus siitä, että hän osaa hommansa ja saa asioita aikaan, tuo pintaan positiivisia tunteita ja iloa onnistumisesta. Positiivisuus onkin huipputiimin tunnusmerkki

Ihmisen sanotaan olevan yhteisöllinen laumaeläin. Senkin kyllä korona on osoittanut todeksi. Ne, joilla ei ole riittävästi sosiaalisia suhteita tai kanssakäymistä muiden kanssa, voivat pahimmillaan jopa uupua. Opiskelutiimit ovat pieniä yhteisöllisiä kokonaisuuksia, joissa on heimomaisuutta. Heimo on ryhmä sukuja tai klaaneja, joita yhdistää naapuruus, kieli ja kulttuuri. Tiimiä voisi siten luonnehtia paikaksi, jossa mm. 

  • arvioidaan kokemuksia yhdessä 
  • muodostetaan yhteinen ymmärrys, arvot ja tekemisen toimintamalli 
  • oppijat ovat itse vastuussa yksilösuorituksistaan sekä vuorovaikutuksesta 
  • pidetään huolta toisista ja itsestä. 

Oppimistiimit ovatkin nykyajan muskettisotureita – “yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta”. 

“Opiskelu ei ole koskaan ollut näin hauskaa!” 

Opiskelu työn ohessa erityisesti näin koronapandemian aikana on monille erittäin haasteellista jo pelkästään sen takia, että opiskelijan omat lapset voivat olla kotona pitkiä aikoja “kuormittamassa” vanhempia. Pelkkä kuormitus ei kuitenkaan ole stressaavaa, jos muu elämä on tasapanossa, tai saat voimaa jostain muusta. Tiimin tuki, tiimityöskentely ja uuden oppiminen yhdessä onkin nähty jopa korona-ajan pelastajaksi. Jotain terapeuttista siis tiimioppimisessa on, vaikka se ei tietenkään ole menetelmän pääjuttu, mutta erinomainen sivutuote. Tiimioppimisesta on näin ollen tullut merkityksellistä oppimisen lisäksi myös työhyvinvoinnin näkökulmasta, itseohjautuvuusteorian mukaisesti.  

Tässä ajassa aikuisopiskelu on siis lähinnä omassa kuplassa istumista tuijottaen näytöltä puhuvia päitä. Tästä huolimatta etätiimiopinnoissa päällimmäisinä tunteina ovat ilo ja innostus. Yhden opiskelijamme sanoin: “Opiskelu ei ole koskaan ollut näin hauskaa!”. 

Veli-Matti Tolppi ja Nina Huotari
Tiimivalmentajat, InnoTech-liiketoiminta YAMK
Savonia Master School, Savonia-ammattikorkeakoulu

Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.