Työelämän haasteista keskusteltaessa ei varmaankaan ole jäänyt epäselväksi, että uusia osaajia tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa, osaamisen tarve muuttuu ja kouluttautuminen on yhä tärkeämpää. Tähän haasteeseen pyritään myös jatkuvan oppimisen uudistuksella. Tarvitaan uudenlaista osaamista, mutta myös osaamistason ja koulutustason nostoa. Tavoite vuonna 2030 on, että vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon ja tutkinto tulisi mieluiten olla suoritettuna entistä nuorempana.

Tarkasteltavaa varmasti on siinä, että palvelevatko nykyiset tutkinnot tulevaisuuden työelämää, mutta myös siinä, millä keinoin osaamisvajeeseen voidaan vastata tarpeeksi nopealla ja joustavalla tavalla. Koulutuspolkujen rakentaminen oppija- ja työelämälähtöisesti sekä työelämäyhteistyö on korkeakouluille tärkeää.

Yritykset ovat heränneet viime aikoina siihen, että korkeasti koulutettujen osaajien kouluttamiseen voidaan tehdä yhdessä paljon enemmän, kuin jättää vastuu pelkästään korkeakouluille. Tästä alkaa syntyä ihan uudenlaisia malleja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön. Voidaan puhua erilaisista kumppanuusmalleista ja vastavuoroisesta yhteistyöstä. Tällainen on tervetullutta ja tarpeellista, sillä ammattikorkeakoulut eivät voi tehdä valmista yksin.

Uudenlaista yhteistyötä tukee myös se, että oppiminen ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkästään tiedon vastaanottamista vaan monimuotoista tiedon ja osaamisen synergiaa. Yritykset haluavat olla osana ammattikorkeakoulujen prosesseja ja turvata osaajien saatavuus omaan tarpeeseensa ja samalla ammattikorkeakoulut haluavat olla lähempänä yritysten kehittämistyötä. Oppimista tapahtuu moneen suuntaan niin yritysten, opiskelijoiden kuin ammattikorkeakoulujen henkilöstön kesken sekä organisaatiotasoilla.

Savonia on ottanut osaamisen uusia askeleita strategiset kyvykkyydet ja osaaminen -teemassa, mistä voi lukea lisää Johdossa-blogin artikkeleista. Tähän linkittyy vahvasti uudenlaiset yhteistyömallit työelämän kanssa sekä koulutuksen ja tarpeen kohtaamisen tarkastelu ja tulevaisuuden ennakointityön haasteiden tunnistaminen. Yhdessä oppimisen uudet tuulet ei ole ollenkaan huono vaihtoehto lähteä kohtaamaan koulutusmallien uudistamista ja ammattikorkeakoulujen ketteryystavoitteita jatkuvan oppimisen kentässä.   

Jenni Toivanen

Jatkuvan oppimisen johtaja Savonia-ammattikorkeakoulu

Vastavuoroinen oppiminen
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.