Vastavuoroinen oppiminen

Työelämän haasteista keskusteltaessa ei varmaankaan ole jäänyt epäselväksi, että uusia osaajia tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa, osaamisen tarve muuttuu ja kouluttautuminen on yhä tärkeämpää. Tähän haasteeseen pyritään myös jatkuvan oppimisen uudistuksella. Tarvitaan uudenlaista osaamista, mutta myös osaamistason ja koulutustason nostoa. Tavoite

Jatkuvan oppimisen aikakausi

Opetus- ja Kulttuuriministeriö korostaa jatkuvan oppimisen tärkeyttä ja hallitusohjelmaan sisältyy jatkuvan oppimisen uudistus. Mitä tämä tarkoittaa? Uudistuksella haetaan uudenlaisia ratkaisuja työelämän osaamisen uudistamiseen ja kehittämiseen. Tämä sisältää mm. uudenlaisia oppimispolkuja, joustavaa oppimisen arviointia, uusia työllistymismahdollisuuksia ja edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja näiden