Tässä blogissa esitellään Savonian ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen ja käydään keskustelua siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä.

Blogin toimituskunta

Vararehtori Mikko Vuoristo
Savonia-ammattikorkeakoulu
mikko.vuoristo@savonia.fi

Johtava informaatikko Mira Juppi
Savonia-ammattikorkeakoulu
mira.juppi@savonia.fi