Kohti ympärivuotista opiskelua

Sähköisten oppimisympäristön kehittyminen ja monipuolistuminen on joustavoittanut opiskelua monin tavoin. Aikaan ja/tai paikkaan sitomaton opiskelu on lisääntynyt huimasti. Opiskelija voi seurata ja osallistua samaan aikaan tapahtuvaan opetukseen omalta päätelaitteeltaan haluamassaan paikassa tai hyödyntää luentotallenteita valitsemanaan aikana. Tämä tuo opiskelijalle joustoa