Sähköisten oppimisympäristön kehittyminen ja monipuolistuminen on joustavoittanut opiskelua monin tavoin. Aikaan ja/tai paikkaan sitomaton opiskelu on lisääntynyt huimasti. Opiskelija voi seurata ja osallistua samaan aikaan tapahtuvaan opetukseen omalta päätelaitteeltaan haluamassaan paikassa tai hyödyntää luentotallenteita valitsemanaan aikana. Tämä tuo opiskelijalle joustoa ja mahdollistaa opiskelun ja muun elämän yhdistämisen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Siinä missä vielä joitakin vuosia sitten puhuttiin kesälukukaudesta kolmantena lukukautena, pyritään tänä päivänä opiskelu yhä useammin näkemään ympärivuotisena kokonaisuutena. Opiskelijan mahdollisuuksia rytmittää itsenäisesti opiskelua pyritään jatkuvasti laajentamaan. Tämä haastaa myös koulutuksen tarjoajat niin suunnittelu- kuin toteutustasollakin.

Esimerkiksi opintojakson toteuttaminen ympäri vuoden tarjonnassa olevana non-stop opintona vaatii uudenlaisia toteutusmalleja ja pedagogisia ratkaisuja.

Ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien kehittämissä on tärkeää kuunnella asiakkaan, opiskelijan ääntä. Tästä hyvä esimerkki on tänä vuonna toista kertaa toteutettu ammattikorkeakoulujen yhteinen kesäopintotarjonta, jota voidaan hyvällä omalla tunnolla kutsua menestystarinaksi. Ammattikorkeakoulut saivat itsenäisesti päättää yhteiseen tarjontaan osoitettavista opintojaksoista, jotka sitten tarjonnassa ollessaan olivat maksuttomia toisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

Tarjonnassa oli kaikkiaan yli 400 eri alojen opintojaksoa ja ilmoittautumisia toisen ammattikorkeakoulun opintojaksoille tehtiin yli 17 000. Voidaankin sanoa, että selkeä tarve laajamittaiselle avoimelle tarjonnalle on ollut olemassa. Toisten ammattikorkeakoulujen tarjontaa hyödyntämällä opiskelija on voinut joko laajentaa tai syventää osaamistaan ja myös nopeuttaa opinnoissa etenemistään.

Savonia-ammattikorkeakoulu panostaa vahvasti ympärivuotisen opiskelun kehittämiseen. Tämä panostus näkyy erinomaisesti myös viime kesän yhteisessä kesäopintotarjonnassa, jossa Savonian osuus muiden ammattikorkeakoulun tarjonnasta suoritetuista opinnoista oli ylivoimaisesti suurin, noin 25%.

Kymmenen suosituimman opintojakson joukossa oli peräti kuusi Savonian toteuttamaa opintojaksoa.

Paitsi opiskelu, myös oppimisympäristöt muuttavat muotoaan. Seinät eivät ole enää luokkahuoneen rajana, ei opiskelijalle eikä opettajalle. Teknologia mahdollistaa joustavuuden lisäämisen, samalla korostuu vuorovaikutuksen ja kohtaamisten merkitys osana oppimisprosessia.

Esa Viklund
kehittämispäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kohti ympärivuotista opiskelua

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *