Vuonna 1995 perustettu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä purettiin 31.12.2016. Kuntayhtymää kuopattiin Hotelli Scandicissa joulukuussa 2016 iloisissa merkeissä kuohujuomaa kilistellen ja muutama luottamushenkilö nähtiin tanssilattiallakin kovasti rokkaamassa. Kevättalvella 2017 kokoontuivat yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta vielä kerran siunaamaan loppuselvityksen ja siten homma olikin meidän osalta selvä. Kuntayhtymä palveli Savoniaa hyvin vaikka se olikin kovin raskas järjestelmä. Se mahdollisti Savonian kehittymisen menestyksekkääksi korkeakouluksi. Oli kuitenkin jo aika siirtyä eteenpäin.

Kuntayhtymä toimi vuoden 2014 loppuun asti ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Kuntayhtymää ja ammattikorkeakoulua ohjasivat omat lait ja omat säännöt. Päätöksenteko oli hyvin muodollista ja sen vuoksi myös hyvin hidasta. Käsiteltävät asiat jaettiin aiheen mukaan joko ammattikorkeakoulun sisäiseen hallitukseen tai yhtymähallitukseen. Osa kuntayhtymän vastuulla olevista asioita piti vielä viedä päätettäväksi edelleen yhtymävaltuustoon. Parhaimmillaan (tai pahimmillaan) järjestettiin yhden vuoden aikana yhteensä jopa 30 hallitusten ja valtuuston kokousta. Päätöksiä oli tekemässä kaikkiaan 36 varsinaista jäsentä (+ varahenkilöt).

Kuntayhtymässä oli tiukat rajat siitä milloin esityslista liitteineen piti saada postiin. Jos postia ei saatu ajoissa liikkeelle oli vaarana että kokous ei olisi ollut laillisesti pätevä. Kerran kävi niin että kun postia tultiin noutamaan, niin kirjeiden kokoaminen oli vielä kesken. Postin kuljettajalle tarjoiltiin kovasti kahvia ja samalla tungettiin esityslistaa liitteineen kirjekuoriin. Kerran kävi jopa niin että kirjeet piti viedä illalla suoraan postikeskukseen, kun ei oltu ajoissa valmiita. Aina selvittiin vaikka tiukalle meni monta kertaa.

Vuoden 2015 alusta ammattikorkeakoulutoiminta alkoi oy-pohjaisena. Tällä hetkellä hallituksessa on yhdeksän jäsentä (ei lainkaan varajäseniä) ja kokouksia on vuosittain noin 10. Kun toimielinten jäsenten ja kokousten määriä vertaa kuntayhtymän vastaaviin, ovat ne laskeneet todella reilusti. Varsinainen yhtiökokous järjestetään vain kerran vuodessa (4 osakasta). Lisäksi meillä on yhden hengen toimielin, toimitusjohtaja, hoitamassa Savonian juoksevaa hallintoa. Ja juokseva meidän hallinto välillä todella onkin. Kalenterit ovat välillä niin täynnä tapaamisia, että tapaamisesta toiseen on välillä siirryttävä hyvinkin vikkelästi.

Kun osakeyhtiö aloitti toimintansa, oli hallinnossa otettava haltuun uudet kuviot.

Johtosääntöä ja osakeyhtiölakia tavattiin tiuhaa. Kehitettiin savonialaista toimintatapaa. Oli todella vaikea päästää irti tutusta ja turvallisesta (ja varsin byrokraattisesta) tavasta toimia. Pikkuhiljaa asiat alkoivat hahmottua teoriasta käytäntöön. Kun toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa ja jokapäiväistä hallintoa osakeyhtiölain ja johtosäännön määräysten mukaisesti, nopeuttaa se osaltaan päätöksentekoa kun ei aina tarvitse odotella seuraavaa hallituksen kokousta. Kirjallisia päätöksiä tehdään nyt vähemmän mutta niistä ei kuitenkaan ole mahdollista kokonaan luopua.

Osakeyhtiötä on nyt pyöritetty kolmisen vuotta. Hallintorakennetta on kevennetty, tiimimalli on otettu käyttöön ja toimintoja automatisoitu. Meillä on vielä edelleen käytössä menetelmiä, joita varmasti voitaisiin yksinkertaistaa ja kehittämistä sen suhteen tehdäänkin jatkuvasti. Savonialla on mielenkiintoisia aikoja edessä. Toimintaympäristömme muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana. Uusi Savilahden kampus on yksi Savonian historian suurimmista mahdollisuuksista. Digitalisaation avulla saamme vielä enemmän joustavuutta, ketteryyttä ja nopeutta myös hallintoon.

Mervi Hätinen

hallinnon suunnittelija

Savonia-ammattikorkeakoulu

Matkalla kohti ketterää hallintoa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *