Sote-uudistuksen innoittamana kunnissa ja maakunnissa tehdään jo muutostyötä, vaikka lainsäädäntö on vielä kesken. Usko, vai pitäisikö sanoa toivo, uudistuksen toteutumiseen on suuri. Valinnanvapauslaki on edelleen haasteellinen ymmärtää, ja ennen kaikkea toteuttaa.

Siilinjärveläinen ”sote-palveluiden suurkuluttaja” Tyyne Kettunen esitteli somessa miten tehdään asiakassetelille suojapussi käytetystä kahvipussista. Vaikka kyseessä olikin huumorin kukka, niin takana on totuuttakin. Mistä asiakas omassa kunnassaan valitsee, ja miten hän osaa valita itselleen parhaan ratkaisun?

Sote-alan ammattilaisten vastuu asiakkaiden ohjaamisessa tulee olemaan suuri. Asiakaslähtöinen integraatio edellyttää ammattilaisilta uudenlaista työorientaatiota, jonka perustana on palvelujärjestelmän tunteminen, asiakkaan ohjaaminen, ammattien välinen yhteistyöosaaminen ja tietysti myös vankka ammatin edellyttämä sisältöosaaminen.

Koulutuksen merkitys uudistuksen onnistumisessa tunnustetaan kaikissa keskusteluissa, mutta koulutuksesta ei ole löydettävissä riviäkään esim. valinnanvapauslaissa. Jotenkin tuntuu, että korkeakoulujen ja oppilaitosten tarjoamaa lisäkoulutusta pidetään itsestään selvyytenä. Ihan kuin se syntyisi tyhjästä ilman resursseja.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on menossa Osaamisella soteen -hanke, joka lisää valtakunnallista koordinaatiota sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämisessä sote-uudistuksen tarpeisiiin ja vauhdittaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä. Hankkeessa tunnistetaan keskeiset osaamisen uudistamisen tarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää tukevassa koulutuksessa.”

Hankkeessa on lähdetty liikkeelle täydennyskoulutustarpeista, joita sote-uudistus edellyttää. Työskentely on ollut osallistavaa ja keskustelevaa. Hankkeen työpajoissa on ollut laajasti edustettuna koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita sekä johtotehtävissä toimivia henkilöitä. Keskeiset osaamisen tarpeet ja kouluttamisen kanavat on nostettu esiin. Samoin on esitetty osaamisen kehittämiseen liittyvät lisärahoitusehdotukset, joiden osalta poliittisten päättäjien tahto ja ymmärrys sote-uudistuksen toteutumiseksi punnitaan.

Tutkintoon johtavan koulutuksen muutostarpeet kartoitetaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Tutkintokoulutuksen kautta saatava uusi osaaminen on käytössä noin neljän vuoden kuluttua koulutuksen alkamisesta. Uudet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka aloittavat opintonsa 2019, valmistuvat 2023-2024, joten nopeammalle täydennyskoulutukselle on varmasti tarvetta.

Viime viikolla Valtakunnallisilla Haavapäivillä Finlandia-talolla olin mukana paneelissa, jossa keskustelimme siitä hoitaako sote haavat. Selväähän on, että ei se sote haavoja hoida, vaan osaavat ammattilaiset. Tärkeää on taata osaaminen ja sen joustava käyttö.  Jaettu huoli paneelin osallistujien samoin kuin yli 600 päiville osallistujan mielestä oli se, että osaaminen siiloutuu palvelun tarjoajien mukaan ja joustavat erikoisosaajien konsultaatiot ja alueelliset koulutukset eivät enää onnistu. Tämä heikentää yhteisten alueellisten toimintatapojen ja asiakaslähtöisten hoitoverkostojen kehittämistä, ja siten hankaloittaa osaamisen hyödyntämistä asiakkaan parhaaksi.

Vaikka osaamisen tarvetta ennakoidaan, niin paljon on vielä yllätyssattumia sote sopassa!

 

Salla Seppänen
Koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Terveysalan osaamisen varmistaminen sote-uudistuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *