Yhdessä rohkeasti tulevaisuuteen luottaen!
Yhdessä moniarvoisuutta kunnioittaen!
Minä, Me, Savonia!
Luovuus – Luovu – Luo uus!      

Tässä muutamia upeita oivalluksia kevään aikana toteutetuista Neemo-methodilla läpikäydyistä muutostyöpajoista. Ilmaisuissa kiteytyy monia arvokkaita Savonian arvoihin perustuvia ajatuksia. Nämä ovat vain osa tiimien työpajoihin tuottamista tarinoista. Muutostyöpajat olivat osa Savonian strategiatyöhön liittyvää arvokeskustelua. Niiden tavoitteena on ollut arvoihin perustuen tuottaa tiimien näkemykset hyvän työ- ja opiskelupaikan toimintaperiaatteiden luomiseksi Savoniaan.  

Työpajoihin osallistui yli 30 tiimien edustajaa ja heidän kauttaan jokainen tiimi osallistui toimintaperiaatteiden synnyttämiseen. Valokuvataidetta hyödyntävän Neemon keinoin kävimme keskusteluja, joissa arvot saivat yhteisen sisällön. Tiimikeskusteluissa ne jalostuivat edelleen arjen työskentelyä ohjaaviksi periaatteiksi ja valokuviksi. Tiimit kokivat käymänsä keskustelut yhteishenkeä vahvistavina ja tiimityötä eteenpäin vievinä.

Virallista ja epävirallista

Yhteisöllisyyttä voidaan kuvata myös sanalla kiinnostus. Yhteisöllisyys on virallista ja epävirallista. Se ei välttämättä näy suoraan, mutta voi olla yhteen hiileen puhaltamista, työpaikan yhteishenkeä. Me-henki ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat suoraan suhteessa tulokseen luoden yhteenkuuluvuutta, tarjoten turvaa yhteisön jäsenille ja auttaen hahmottamaan ympäristöä. Eräs työpajaan osallistunut kuvasikin, että ”Monialaisuudesta huolimatta vaikutti siltä, että tarve yhteisöllisyyteen on kaikilla”.  

Yhteisöllisyys on vain yksi sana, mutta pitää sisällään paljon Hyvän työpaikan toimintakulttuuriin sisältyviä tärkeitä asioita. Se on avoimuutta tekemisessä, johtamisessa ja viestinnässä. Jaettua asiantuntijuutta ja välittämistä. ”Ole läsnä ja välitä”, kuten yksi tiimeistä asian kiteytti. Se on erilaisuuden arvostamista ja hyödyntämistä, myös Moniarvoisuutta, joka nousi tiimien tuotoksista yhdeksi voittaneista periaatteista.  

Mutkia, salamatkustajia ja pysäkkejä

Elämme jatkuvassa muutoksessa. Niin myös me Savoniassa. Itse en halua puhua muutosjohtamisesta, koska muutos on jatkuvaa. Johtamisessa on tärkeää yhteisen suunnan näyttäminen, oleellista on viestinnällä perustella muutoksen tarve ja huolehtia kaikkien pysymisestä muutosmatkalla mukana unohtamatta myöskään hyviksi koettuja säilytettäviä asioita. Yhtenä tehtävänä työstimme työpajassa muutoskyvykkyyttä teemalla ”Minä muutoksessa”. Tässäkin teemassa keskustelut tuottivat arvokkaita havaintoja ja periaatteita muutoksen kohtaamiseen. Muun muassa näin muutosteemaa lähestyttiin: ” Työelämä ei ole suora ’junarata’, vaan matkalla on poikkeamia, mutkia, salamatkustajia, pysäkkejä. Muutoksessa ollaan eri vaiheissa. Muutos ei ole suoraviivainen. Jokaisen on tehtävä suuressa linjassa Oma muutosprosessi. Tärkeää on yhteinen iso suunta. Ei ole muutosvastarintaa, vaan on muutosprosessissa eri vaiheissa olevia ihmisiä.”  

Tässä muutamia katkelmia muutostyöpajoissa käydyistä keskusteluista ja tiimien tuotoksista. Yhteisten toimintaperiaatteiden ja pelisääntöjen parissa jatkamme heti syksyllä. Yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen vaatii panostusta meiltä kaikilta nyt ja tulevaisuudessa. Palaamme tähän elokuun Savonia-päivässä. Iso kiitos kaikille arvokkaasta työstä, jota olette tehneet. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen tärkeys on erityisen ajankohtainen. Samanlaisia ajatuksia kuin Savonialaisilla on myös Jukka Jalosella, Maailmanmestarijoukkueiden tekijällä: 

“Meidän pitäisi ihan kaikkien sisäistää se, että yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Se kaikki mitä annat muille, tulee sulle jossakin kohtaa takaisin. “ 

Ihanaa kesää kaikille. Näitä ajatuksia yhteisöllisyydestä ja yhteisestä tekemisestä voi hyödyntää myös kesällä vapaa-ajalla. Seuraavan kuvan kautta voit miettiä millaisia asioita aiot tehdä kesällä ja miten voit hyötyä niistä myös syksyllä töissä ja vapaa-ajalla? Löydä väreistä ja muodoista ajatuksia. 

Zürich City (Breathing) 2006
© Nanna Hänninen and ©Neemo Ltd 

Terveisin,    

Päivi, henkilöstöjohtaja sekä Savonian omat Neemo coachit Merja ja Susanne 

Kohtaa, kuuntele ja kunnioita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.