Savonian uuden strategiavalmistelun keskeinen asia on vastuullisuus. Tunnistamme tässä selvän yhteyden YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja ilmastomuutokseen sopeutumiseen Suomen pyrkiessä ilmastoratkaisujen kärkimaaksi.

Syksyn aikana julkisessa keskustelussa on seurattu, miten ilmastoaktivisti Greta Thunberg purjehtii ympäri maapalloa ja on antanut ilmastohuolille kasvot. Myös Savoniassa tavoitteena on vähentää matkustamiseen liittyviä ympäristövaikutuksia osana vastuullisuutta, vaikka emme ihan niin ehdottomia olekaan kuin Greta. Matkustamiseen liittyy aina ympäristövaikutuksia, jotka muodostuvat matkustustavasta ja matkan pituudesta, joten olennaista on jokaisen oma henkilökohtainen harkinta matkan tarpeesta ja toteutustavasta.

Vuonna 2019 Savonian lentomatkustamisesta 13 % on ollut kotimaan lentoja ja loput kansainvälisiä lentoja. Junamatkoja olemme työn puolesta tehneet syyskuun loppuun mennessä yhteensä puolen miljoonan kilometrin verran eli 1418 matkaa. Kansainvälisillä lennoilla suosituimmat matkakohteet ovat olleet Kööpenhamina, Pariisi ja Frankfurt. Junalla puolestaan on menty pääosin Helsinkiin.

Savoniassa matkustamisen kulut ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2016 käytimme matkustamiseen noin miljoona euroa ja vuoden 2020 esitykset matkustamisen kulut alojen talousarvioehdotuksissa olivat yhteensä peräti 1,8 miljoonaa euroa. Savonian hallituksen hyväksymässä talousarviossa matkustamiseen varatut määrärahat on tasapainotettu vuoden 2018 tilinpäätöksentasolle eli noin 1,3 miljoonaan euroon.

Keskeinen keino toteuttaa vastuullista matkustamista on etäkokoukset. Kahden päivän kokous tehostuu etätoteutuksessa yleensä yhteen päivään ja kahden tunnin kokous vie vain kaksi tuntia, kun matkoja ei tarvitse tehdä. Samalla matkoista aiheutuva ylimääräinen työstressi ja ympäristökuormitus vähenevät. Savonian etäkokousvälineistä esimerkiksi Zoom on osoittautunut varsin helpoksi ja toimivaksi. Zoom toimii myös kännykästä, jolloin välttämättä ei tarvita edes tietokonetta etäkokoukseen osallistumiseksi. Savonia on mukana monilla valtakunnallisilla foorumeilla, joten tuomme esille, että valtakunnallisiin matkustamista vaativiin työryhmiin tulisi liittää mahdollisimman usein myös etäosallistumismahdollisuus. Työnantajana Savonia haluaa kannustaa etäosallistumisiin muuttamalla etätyöohjetta niin, että kokoukseen etänä osallistuva voi tehdä kotoa etätyöpäivän.

Kun joudut matkustamaan niin mieti vielä hetki sitä, miten tarpeellinen tuo matka on työsi kannalta ja mihin matka suuntautuu. Toiveena on, että jätetään erikoiset, ympäristöä kuormittavat ja kalliit matkakohteet väliin, ellei niihin liikkumiseen ole erityisen painavaa työhön liittyvää perustetta. Erityistä harkintaa ja myös esimiesseurantaa tulee tehdä hankkeiden FLATRATE-matkoihin, jotka eivät ole mitään hankkeen lisärahaa vaan jäävät puhtaasti korkeakoulun kuluiksi.

Vuoden 2020 aikana myös lisäämme matkustamisen läpinäkyvyyttä. Matkatiedot eivät ole salaisia. Tällöin vältetään turhat puheet siitä, että matkoja on tehty huvin vuoksi.

Otetaan tämä haasteena, jossa savonialaiset henkilöinä sitoutuvat osana vastuullisuutta puolittamaan työmatkustamiseen käyttämänsä ajan ja kulut vuoden 2020 aikana. Ja jokainen seuraa asia ihan itse.

Seppo Lyyra
Talousjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Vastuullista matkustamista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *