Kesällä 2019 ammattikorkeakoulujen yhteisessä CampusOnline-portaalissa oli yhteensä 513 opintojaksoa tarjolla. Savonian opintojaksoja opiskelijoilla oli valittavana 40 eli hieman alle 8% kokonaismäärästä. Tämän jälkeen sitten alkoikin varsinainen ilotulitus: kymmenen suosituimman opintojakson joukossa kuusi Savonian opintojaksoa joista neljä koko portaalin suosituimpia. Eniten suoritettujen opintojaksojen TOP10:ssä yhdeksän Savonian opintojaksoa ja kolmoisvoitto. Kaikkiaan Savonian opintoja suoritettuna 18750 opintopistettä, joka vastaa noin 35% kaikista kesällä 2019 CampusOnlinessä suoritetuista opintopisteistä. Miten tässä näin pääsi käymään?

Korkeakoulujen välisen opintotarjonnan juuret ulottuvat Savonialla varsin kauas. Ennen CampusOnlinea ja sitä edeltänyttä Turun ammattikorkeakoulun synnyttämää kesäopintoportaalia tarjosimme opintoja usean vuoden ajan ristiin Karelian ja Saimaan-ammattikorkeakoulun välillä. Periaate oli sama, rahaa ei vaihdettu ja byrokratia pyrittiin pitämään matalana (toisin kuin samaan aikaan jo hiipumassa olleessa Virtuaali-amk –verkostossa). Opiskelijoiden laaja kiinnostus oman ammattikorkeakoulun tarjontaa laajentavaa opintotarjontaa kohtaan oli jo tuolloin havaittavissa, vaikka tekniset ratkaisut tarjonnan esittämisessä, ilmoittautumisissa, opintojaksoille rekisteröitymisissä ja arviointitietojen toimittamisessa olivat vielä vahvasti kehitysvaiheessa. Tämä yhteinen historia opintojen ristiintarjonnassa pohjusti sitä, että siirtymä koko ammattikorkeakoulukentän kattavaan tarjontaan ei tuntunut Savonialle kovinkaan isolta hypyltä vaan enemmänkin luonnolliselta jatkumolta.

Toinen selittävä tekijä murskaavien tulostemme takana on ennakkoluulottomat ja kehittymishakuiset opettajat.  Valtakunnalliseen tarjontaan tähtäävien verkko-opintojaksojen toteuttamista on pyritty tukemaan riittävällä resursoinnilla ja tarvittaessa myös lomajaksojen yksilötasoisella rytmittämisellä. Savoniassa on parin vuoden ajan toteutettu työaikasuunnittelussa kokonaisvaltaista suunnittelua, joka varmasti myös osaltaan on tuonut kaivattuja joustoja. Erinomaisena tukena on toiminut myös eAMK-hanke, jonka tuottamat koulutukset, materiaalit ja verkko-opintojaksojen laatukriteerit ovat kehittäneet ja yhtenäistäneet CampusOnline-tarjontaa. Savonian kesän 2019 CampusOnline-opinnoista palautetta antoi yhteensä 2066 opiskelijaa. Kysymykseen ”Olen kokonaisuutena tyytyväinen opintojaksoon” vastusten keskiarvo oli 4,3/5 mikä oli myös palautekyselyn kaikkien kysymysten keskiarvo.

Tilastojen mukaan CampusOnline-portaalissa oli kesäjakson aikana kävijöitä kaikkiaan yli 83 000 ja suoritettuja opintopisteitä lähes 54 000. Tämä kertoo ensinnäkin siitä, että opiskelijat näkevät kiinnostavana mahdollisuutena syventää ja laajentaa osaamistaan täydentämällä oman korkeakoulun tarjontaa. Toiseksi mahdollisuus opintojen suorittamiseen omaan tahtiin koetaan mielekkäänä. Opiskelijat ovat tässä suhteessa ilmaisseet mielipiteensä, viesti on selvä ja vahva. Nyt onkin paikallaan kysyä vastaammeko me ammattikorkeakouluina tähän toiveeseen parhaalla mahdollisella tavalla. Niin meillä Savoniassa kuin monessa muussakin korkeakoulussa esimerkiksi opetussuunnitelmien rakenteet ja jähmeät hyväksilukukäytänteet estävät varsin tehokkaasti CampusOnlinen hyödyntämisen muuna kuin valinnaisia opintoja tarjoavana kesäportaalina. Mikäli portaalia halutaan aidosti hyödyntää ympärivuotisen opiskelun tukena, ajaudutaan väistämättä profiili-ja työnjakokeskusteluihin. Tiedämme kaikki, että viimeistään tässä vaiheessa yhteistyön todellisia motiiveja mitataan toden teolla.

CampusOnline on ollut menestystarina. Näin voidaan todeta, vaikka olemme vasta alussa opiskelijoita laajasti hyödyntävän yhteisen opintotarjonnan rakentamisessa.

Mahdollisuuksia on valtavasti, mutta onko näiden hyödyntämisen edellyttämää kaukonäköisyyttä ja ennakkoluulottomuutta, jää nähtäväksi.   Oman varjonsa kehitykselle levittää myös amk-rahoitusmallin uudistuminen. Korkeakoulujen välisten yhteistyöopintojen rahoitusosuuden kutistaminen 1%:in johtaa nopeasti tilanteeseen, jossa yhteistyöopintojen tuottamisen kannattavuutta joudutaan kriittisesti arvioimaan. Tällöin häviäjiä ovat nimenomaan opiskelijat.  Yllättävää kehitystä saattaa kuitenkin tapahtua yliopistojen tarjoamien ristiinopiskelumahdollisuuksien suhteen. Siinä missä ammattikorkeakoulujen rahoituksessa yhden yhteistyöopintopisteen arvon ennakoidaan painuvan reilusti alle sadan euron, yliopistojen rahoituksessa vastaavan yhteistyöpisteen arvo vuoden 2018 tuotetuilla yhteistyöopintopistemäärillä on 2021 rahoituksessa noin 750 euroa.

Parhaillaan työstettävässä korkeakoulujen yhteisessä Digivisiossa kunnianhimon taso on asetettu korkealle. Abstraktiatason ollessa riittävän korkealla, on helppo peukuttaa ja olla samaa mieltä tavoitteista. Oppijan omadata tai pyrkimys luoda korkeakouluista tiedolla johdettuja avoimia yhteisöjä ovat helposti jaettavia yhteisiä tavoitteita.  Kun sitten (toivottavasti) jossain vaiheessa päästään konkretian tasolla päätöksiin, jotka koskevat yksittäistä korkeakoulua, mitataan todellinen sitoutuminen yhteiseen opiskelijalähtöiseen korkeakoulukentän kehittämiseen.

 

Esa Viklund
kehittämispäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

CampusOnlinesta digivisioon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *