Savonian uusi strategiakausi alkaa hyvissä merkeissä vuonna 2021. Savonian hallituksen 9.11.2020 hyväksymässä talousarvossa vuodelle 2021 sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2022-23 uskotaan kasvuun.

Pohjan kasvulle antaa aikaisempien vuosien hyvät rahoitusmittaritulokset.

Tästä johtuen valtiolta tuleva perusrahoitus kasvaa merkittävästi. Vuoden 2021 liikevaihdon ennakoidaan olevan lähes 55 miljoonaa euroa. Kasvuvauhti on kova, mutta kasvun tulee olla hallittua, ohjattua ja strategiassa valittuja painotuksia tukevaa.

Savonia ei rakenna kasvua valtion rahoituksen jatkuvan kasvun varaan, vaikka mittaritulosten pohjalta ministeriöltä Savonialle tuleva rahoitus nyt näyttääkin kasvavan.  Erityisesti vahvan TKI-toiminnan kasvun nähdään jatkuvan. Myös Savonian liiketoiminnan uskotaan toipuvan nopeasti koronaleikkauksesta ja vahvoja kasvuodotuksia on myös siellä. Kasvu näkyy myös Savonian tuloskortissa, jossa kuvataan näkyviä suoritteita ja tuloksia, kuten tutkintoja ja TKI-tuotoksia.

Kasvu edellyttää merkittävää henkilöstömäärän kasvua. Ennakoidaan, että vuodessa Savonian henkilöstömäärä kasvaa noin 30 henkilötyövuodella.

Talousarviossa liikkumatilaa saadaan myös siitä, että Opistotien marraskuussa tehtävän kaupan myötä Savonian kiinteistömassa pienenee 22.000 neliöllä. Tästä johtuvien suorien ja välillisten menojen arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Harvassa ovat ne yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot, jotka pystyvät tänä päivänä esittämään uskottavaa kasvua ja uskaltavat rekrytoida merkittävän määrän uusia osaajia. Uskomme, että näiden tekijöiden kautta syntyy aitoa vaikuttavuutta. Vastuullisesti vaikuttavin Savonia uskoo kasvuun.

Kirjoittaja:

Seppo Lyyra
Talousjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Talousarvio 2021 turvaa Savonian kasvun

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.