Kuukausi sitten ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene julkaisi Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman. Ohjelman ovat hyväksyneet kaikki 24 ammattikorkeakoulun rehtoria.

Aiheeseen liittyviä kuvituskuvia.

Keskeistä tuossa ohjelmassa on se, miten ammattikorkeakoulut kasvattavat kädenjälkeämme yhteiskunnan kehityksessä ja toisaalta, miten pienennämme toimintamme jalanjälkeä. Vieraammaksi käsitteeksi jäänyt kädenjälki tarkoittaa vaikuttavuutta, jolla ammattikorkeakoulujen koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuottama osaaminen muuttaa yhteiskuntaa ja työelämää. Tästä esimerkkinä on Savonian strategiassa näkyvä Human Security, inhimillinen turvallisuus –painotus.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeä osa ratkaisua kamppailussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. Jalanjälkeämme vähennämme siten, että olemme hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi ovat ammattikorkeakoulut tehneet yhteisen laskentamallin ja sitoutuneet seuraamaan päästövähennystoimenpiteiden vaikutusta.

Savonian hiilijalanjäljen laskenta vuodesta 2019 on juuri valmistunut. Ministeriön ohjauksen mukaan mukana laskentaan otettiin kiinteistöjen ja työmatkustamisen hiilijalanjälki. Vuonna 2019 Savonian yhteisen laskentaperusteen mukainen hiilijalanjälki oli 3 659 403 kgCO2.

Vuosi 2019 laskennan nollavuotena on hyvä, koska koronavuosi 2020 tulee muodostamaan merkittävän poikkeuksen myös hiilikuormaan. Savonian hiilijalanjäljestä 24% syntyi matkustamisesta ja loput kiinteistöistä. Matkustamisessa 

savonialaisten yhteenlaskettu lentokilometrien määrä oli noin 2,2 miljoonaa kilometriä, josta tuli peräti 87 % koko matkustamisen hiilijalanjäljestä. Vuonna 2020 korona on muuttanut tilanteen täysin toisenlaiseksi, vaikka laskentaa ei vielä ole tehtykään.

Kiinteistöjen osalta on myös mielenkiintoista havaita, että yli puolet vuoden 2019 hiilijalanjäljestä tuli Opistotien kiinteistöstä. Myös tästä näkökulmasta luopuminen Opistotien kiinteistöstä vie meidät lähemmäs hiilineutraalia ammattikorkeakoulua.

Kannustan meitä kaikkia tutustumaan Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu julkuisuun.

Vuodesta 2030 eteenpäin ammattikorkeakoulut ovat ilmastopositiivisia toiminnoissaan. Lähtökohtana on, että päästöjen vähentäminen on ensisijaista ja välttämätöntä. Hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja muita keinoja on lisättävä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja etenemiseksi ilmastopositiiviseksi.

Seppo Lyyra
Talousjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonian hiilijalanjälki 3 659 403 hiilikiloa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.