Olen viime aikoina pohtinut paljon omaa osaamista ja sen esille tuomista.  Pohdintani sai alkunsa viimeisimmässä kehityskeskustelussa, jossa esimieheni kysyi, onko osaamiseni mielestäni kaikilta osin käytössä. Rehellisyyden nimissä vastasin kysymykseen, että ei ehkä ole. Syykin tähän vastaukseen oli itselleni jo selvä, introverttina luonteena (vaikkakin sosiaalisena sellaisena) en aina osaa tai uskalla tuoda omaa osaamistani riittävästi julki.  Tiedän kyllä, että minulla on takataskussa monenlaista organisaation kannalta hyödyllistä osaamista. Kuitenkin ajattelen, että on aina joku, joka osaa asiat vielä paremmin. Ainakin se joku on vähän rohkeampi ja saa paremmin äänensä kuuluviin. Selvästikään en ole asian kanssa yksin ja onneksi siihen löytyy ratkaisuja.

Milma Arola pohtii Opettaja-lehden (28.1.2021) kolumnissaan osuvasti ”Mitä lääkkeeksi osaamisen nolosteluun?” Arolan kolumnissa viitataan Sitran Elinikäinen oppiminen Suomessa -kyselyyn, jonka mukaan omasta osaamisesta puhuminen ei ole suomalaisille helppoa. Lääkkeeksi osaamisen nolosteluun Arola nostaa menestyville työyhteisöille tyypillisen psykologisen turvallisuuden, jossa monenlaista osaamista kunnioitetaan ja kommunikointi on avointa ja palautetta annetaan. Aihe on paljon esillä myös Savonia-ammattikorkeakoulussa, jossa osaaminen ja sen näkyväksi tekeminen on nostettu keskeiseen rooliin uudessa strategiassa.

Savonian strategia kuvio 2021-2024

Kuinka oma osaaminen voidaan tunnistaa ja saadaan tuotua esille?  

Lääkkeeksi nolostelua vastaan Arola mainitsee kolumnissaan kaverin kehumisen. Uskomme osaamiseemme itsekin, kun joku toinen kehuu ja kannustaa. Mielestäni tässä asiassa myös esimiehen rooli on erityisen tärkeä. Taitava esimies osaa rohkaista ja saa esiin myös työntekijän piilossa olevan osaamisen. Osaamista kannattaa myös pohtia yhdessä työkaverien tai tiimin jäsenten kesken. Oma osaaminen nähdään helposti itsestäänselvyytenä ja kuvitellaan, että kaikkihan tämän taidon osaa. Todellisuudessa näin ei läheskään aina ole.

Omalla kohdallani lähdin työstämään osaamistani näkyvämmäksi kirjoittamalla ylös kaikki oleelliset työelämän varrella opitut taidot. Tässä sovelsin ystäväni coaching-valmennuksessa ehdottamaa elämänviiva-työkalua ja tein oman osaamisen viivan. Listauksen avulla sain tärkeimmät vahvuudet ja kehittämistä vaativat osa-alueet selkeästi näkyviin yhdelle sivulle, jolloin niitä on myös helpompi hyödyntää ja kehittää. Listausta voi käyttää jatkossa vaikkapa kehityskeskusteluissa ja sama konsepti toimii yhtä lailla myös tiimin osaamisen määrittelyyn.

Kuten hyvässä työpaikassa kuuluukin, osaaminen ja sen näkyväksi tekeminen eivät ole Savoniassa vain strategiaan kirjoitettu lause. Sen eteen tehdään töitä. Savoniassa onkin parhaillaan käynnistymässä kehittämisprojekti liittyen strategiseen kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen, joten kuulemme varmasti aiheesta vielä paljon lisää. Odotan innolla projektin tuotoksia ja siitä koituvaa hyvää Savonialle ja alueen yrityksille.

Anne Patrikainen
Johdon assistentti
Savonia-ammattikorkeakoulu

Nolottaako? Niin minuakin, mutta keksin itseni vähättelyä vastaan yksinkertaisen lääkkeen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.