Jokaiseen ammattialaan liittyy oma ammattikielensä, joka eroaa yleiskielestä. Ammattikieli on erikoiskieli, jota voi myös jargoniksi kutsua. Jargonilla on negatiivinen sävy. Se johtunee siitä, että asiantuntijat käyttävät käsitteitä, jotka ovat vain heille tuttuja. Muut eivät niitä välttämättä ymmärrä ja heille tulee tunne ulkopuolisuudesta.  

Wikipediassa jargonista todetaan seuraavaa: 

J”argon (ransk. jargon; mongerrus, siansaksa) on jonkin ryhmän tai yhteisön ammatti- tai erikoiskieli. Jargonia tavataan esimerkiksi monien harrastusten tai ammattien harjoittajien, kuten lääkäreiden, puheessa. Jargon voi tarkoittaa myös sekavaa tai jokeltavaa puhetta, josta on vaikeaa saada selvää. Erikoiskielenä jargon helpottaa asiantuntijoiden keskinäistä viestintää, kun pitkät ja hankalat termit voidaan korvata lyhyemmillä, mutta alan piirissä silti täsmällisillä vastineilla. Yhteinen erikoissanasto voi luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toisaalta sulkea sanastoa tuntemattomat ulkopuolelle. “ 

Savonia on monialainen ammattikorkeakoulu, jossa koulutuksen ammattikielen lisäksi opiskelija tutustuu myös opiskelemansa alan ammattikieleen. Agrologi- ja muotoilijaopiskelijat saavat olla tarkkana siitä, että onko kyseessä sian jalat vai jalansijat.  

Meillä Savoniassa ei vastuu jää kuulijalle. Haluamme toimia vastuullisesti, joten tässä Savonian aakkoset: 

A= Alpa eli aloituspaikka (Aloituspaikkamäärä kertoo sen, kuinka monta opiskelijaa valitaan aloittamaan koulutus.) 

B= Bachelor of (Englanninkieliset tutkintonimikkeet alkavat sanalla Bachelor, esimerkiksi Bachelor of Engineering on suomeksi insinööri AMK.) 

C= Cafe Savotta (Opiskelijakunnan ylläpitämä kahvila Microkadun kampuksella.) 

D= Degree programme (Suomeksi koulutus/tutkinto-ohjelma eli arkikielessä koulutus.) 

E= Ensikertalaiskiintiö (Aloituspaikoista osa suunnataan hakijoille, joilla ei vielä ole opiskelupaikkaa korkeakoulussa eikä myöskään korkeakoulututkintoa suoritettuna.) 

F= Flyer (Koulutusesite) 

G= GPTW (Great Place To Work. Savonia on saanut kahtena vuotena peräkkäin GPTW-sertifioinnin tunnustuksena hyvän työpaikan rakentamisesta.) 

H= Hakukohde (Koulutus, johon voi hakea opiskelemaan.) 

I= Iisalmen kampus (Savoniassa voi opiskella kolmella eri paikkakunnalla: Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa. Kampuksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun tiloja.) 

J= Jatkuva haku (Jos suoritat Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa ensimmäisen vuoden opinnot, voit hakea joustavasti tutkinto-opiskelijaksi.) 

K= Kampussydän (Microkadun kampuksen keskeinen tila, jossa on tilaa tapahtumille ja sieltä löytyy mm. opiskelijapalvelut ja Cafe Savotta). 

L= Lisäaika (Opinnoille myönnetty jatkoaika.) 

M= Mava (Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille.) 

N= Nuorten koulutus (Vielä muutama vuosi sitten koulutuksia jaoteltiin nuorten koulutuksiin ja aikuiskoulutukseen. Se on taaksejäänyttä. Koulutukset ovat ihan kaikenikäisille. Tällä hetkellä koulutuksia jaotellaan toteutustavan mukaan. Päiväopetuksessa on enemmän lähiopetusta kuin monimuotototeutuksessa. Molemmissa on kaikenikäisiä opiskelijoita.) 

O= OPS (Opetussuunnitelma, jossa määritellään koulutuksen sisältö ja tavoitteet. Opetussuunnitelma koostuu opintojaksoista.) 

P= Portaali (Savonian nettisivut, josta löydät paljon hyödyllistä tietoa koulutuksistamme, palveluistamme ja TKI-toiminnastamme.) 

Q= Q (Kuten James Bondeissa, niin myös Savoniassa on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jota harvemmin kyllä Q-nimellä kutsutaan. Tavallisempi ilmaus on TKI-toiminta.) 

R= Ristiinopiskelu (Opiskelijalla on mahdollisuus opiskeluaikanaan suorittaa opintoja myös muista ammattikorkeakouluista.) 

S= Suoritusmerkintä (Kun opiskelija on opiskellut opintojakson tavoitteiden mukaisesti, se arvioidaan ja siitä laitetaan opintorekisteriin suoritusmerkintä.) 

T= Tutkintosääntö. (Ammattikorkeakoululain ja asetuksen jälkeen seuraavaksi vahvin ohjeistus, jolla säädetään ja ohjataan ammattikorkeakoulun toimintaa.) 

U= Uraohjaus (Opinto- ja uraohjauksella tuetaan opintojen etenemistä ja asiantuntijaksi kehittymistä.) 

V= Vaihtari (Vaihto-opiskelija on tullut yleensä lukukaudeksi- tai vuodeksi opiskelemaan Savoniaan ulkomaisesta korkeakoulusta. Myös Savoniasta voi lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille.) 
 
W= Wilma (Järjestelmä, josta opiskelija näkee oman lukujärjestyksen ja tietonsa opintoihin liittyen. Wilman avulla voi ilmoittautua opintojaksoille ja tehdä mm. opiskelusuunnitelman.) 

X= Xylitol (Savonia yksi Suomen neljästä ammattikorkeakoulusta, jossa voi opiskella suuhygienistiksi.) 

Y= YAMK (Lyhenteellä tarkoitettaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkinto on AMK.) 

Z= Zoom (Videoviestintäpalvelu, jonka avulla hoidetaan mm. etäopetusta.) 

Å= Åland (Savonia tekee tiivistä yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Savonian opintojaksot ovat vuosia olleet suosituimmat ristiinopiskelussa eli muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden keskuudessa. Yksi Suomen ammattikorkeakoluista sijaitsee Ahvenanmaalla.  

Ä= Äimänkäki (Heitä näkee välillä kampuksella ihastelemassa kauniita ja toimivia tiloja. Äimänkäki on henkilö, joka tuntee olevansa hämmentynyt.) 

Ö= Ökysti (Olemme Savoniassa kuulleet tätä nuorten käyttävän halutessaan painottaa jonkin määrää tai tärkeyttä. Savonian vastine tälle on “merkittävästi” ja sitä käytämmekin ökysti.) 

Kirjakieli, yleiskieli, selkokieli, puhekieli, ammattikieli. Taitava kielenkäyttäjä osaa valita sopivan kielen tilanteen mukaan. Yleiskielellä viitataan kirjoitettuun kieleen. Sen rinnalla on käsite yleispuhekieli, jolla viitataan kaikille yhteiseen puhuttuun kieleen. Yleiskieli ja yleispuhekieli ovat sopimuksiin perustuvia; niistä on tehty ohjeet. Niitä opetetaan koulussa ja käytetään julkisissa yhteyksissä.  Selkokielessä on lyhyemmät lauseet ja helpommat lauserakenteet kuin yleiskielessä.  Selkokielessä vaikeat käsitteet selitetään auki tekstin yhteydessä.  
 
Jatkossa siis enemmän selkokieltä vähemmän jargonia! 

Ökysti aurinkoisia kevätpäiviä toivottaa  

Anne Koskela 
opiskelijapalvelujohtaja 

Savonian aakkoset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.