Strategiset kyvykkyydet ja osaaminen -blogisarjan toinen osa.

Strategisten kyvykkyyksien ja osaamisen johtaminen on ollut viime aikoina isosti esillä Savonia-ammattikorkeakoulussa. Myös työelämästä on kantautunut paljon samaan teemaan liittyvää keskustelua ja aihe on puhutteleva. Kuinka määrittää strategisia kyvykkyyksiä, miten osaamista johdetaan? Tätä teemaa pohdimme aiemmin hieman blogisarjan ensimmäisessä osassa.

Savonia-ammattikorkeakoulu otti uudenlaisen askeleen ja lähti tekemään matkaa kyvykkyyksien ja osaamisen teemaan yhdessä yritysten kanssa. Suunnitelmiin kuului järjestää kolme työpajaa kevään 2021 aikana, johon osallistuisi neljä yrityksen edustajaa, kolme Savonian edustajaa sekä kaksi fasilitaattoria.

Tunnelmia ensimmäisestä työpajasta

Työpajan toteuttaminen hybridi-toteutuksena ei hidastanut yhtään runsasta keskustelua, mikä olikin työpajan yksi onnistumisista. Tällaisen haastavan teeman käsitteleminen ei ole itsestään selvää. Erilaiset näkökulmat ja monipuolinen kokemus aiheesta toivat erityistä rikkautta ja keskustelun väriä yhteiseen hetkeen.

Työpajan aiheena oli moderni osaamisen johtaminen ja kyvykkyyksien tunnistaminen yleisesti sekä osaamisen johtamisen haasteet. Yritykset valmistelivat teeman mukaiset esitykset, jokainen omasta näkökulmasta katsoen. Työpajan luonne oli tarkoitus olla keskusteleva ja sitä se onnistuneesti olikin.

Poimintoina esityksistä ja keskustelusta saatiin yhteisesti tunnistettuja haasteita ja tärkeitä huomioita.
• Kyvykkyydet ovat strateginen asia ja laajempi osaamisyhdistelmä.
• Osaamisen johtaminen ei ole tutkimusten mukaan yrityksissä keskimäärin riittävän vahvalla tasolla.
• Osaamisen johtamista tulee tehdä pitkäjänteisesti ja organisaation kaikilla tasoilla.
• Henkilöiden oppimis- ja uudistumismotivaation ylläpitäminen on keskeistä organisaation toiminnassa.
• Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja saatavuus ovat kriittinen menestystekijä.
• Asiantuntijoiden uratavoitteiden ja organisaation urapolkujen kohtaaminen on tärkeää. Molemminpuolisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen on oleellista.
• Verkostojen ja kumppanuuksien merkitys oppimisessa ja tarvittavan osaamisen tunnistamisessa vahvistuu koko ajan.
• Opiskelijoiden kytkeminen ja sitouttaminen riittävän aikaisessa vaiheessa yritysten tulevaisuuteen on tärkeää. Tämä nousi työpajan erääksi tärkeimmäksi yhteiseksi lopputulemaksi.

Ensimmäiseen työpajaan kohdentui hieman jännitystä ja ehkä myös kysymys, että saadaanko keskusteluun yhteistä säveltä. Mukana oli hyvin erilaisista näkökulmista tarkasteleva joukko Savonian ja yritysten johdon edustajia.

Lopputuloksena todettiin, että yritykset eivät ole yksin asian kanssa, vaan kaikilla on samanlaisia haasteita, oli näkökulma tai asema organisaatiossa minkälainen tahansa, kun mietitään kyvykkyyksiä ja osaamista johtamisen näkökulmasta. Samalla koko joukko sai huokaista, että tämä yhteinen matka haastavaan teemaan sai onnistuneen alun ja jatkoa jäätiin odottamaan innostunein mielin.

Yhteiseksi konkreettiseksi tavoitteeksi asetettiin korkeakoulun ja yritysten yhteistyö tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa. Opiskelijoiden sitouttaminen työelämään ja yritysten tulevaisuustyöhön tulee tehdä yhdessä ja suunnitelmallisesti.

Kotitehtäväksi jätimme pohdinnan, miten me teemme tulevaisuuden ennakointityötä osana strategiaprosessia ja mitä haasteita tunnistamme tulevaisuuden ennakointityössä. Tästä oli tarkoitus jatkaa sitten toisessa työpajassa, mikä keskittyi enemmän hyviin käytänteisiin.

Strategiset kyvykkyydet ja osaaminen -teema liittyy Savoniassa käynnistettyyn kehittämisprosessiin, missä osaamista ja sen johtamista tarkastellaan kokonaisuutena, ja luodaan uutta toimintamallia yhteistyöhön työelämän kanssa. Blogisarjassa pohditaan teemaa eri näkökulmista ja seurataan kehittämistyön eri vaiheita.

Jenni Toivanen, jatkuvan oppimisen johtaja
Antti Iire, tutkimus- ja kehityspäällikkö

Strategiset kyvykkyydet ja osaaminen ─ ensimmäinen työpaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *