Tervetuloa seuraamaan Savonia-ammattikorkeakoulun johdon ajatuksia suomalaisen korkeakoulukentän kehittämisestä. Sivustolla julkaistaan säännöllisin väliajoin artikkeleita ammattikorkeakoulun eri aihepiireistä, liittyen mm. johtamiseen, talouteen, henkilöstöön, sekä muihin korkeakoulukenttää koskettaviin aiheisiin.

Blogin toimituskunta:
Mikko Vuoristo
vararehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Petteri Alanko
viestintäpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu