join.me

-Join.me on kokousjärjestelmä joka toimii linkin kautta. Sitä varten ei tarvitse ladata erillisiä sovelluksia, vaan koolle kutsuja lähettää linkin mistä kokoukseen pääsee sisälle. Ohjelmassa on kolme eri tasoa, free, pro ja business. Pro ja business ovat maksullisia ja sisältävät huomattavasti enemmän ominaisuuksia. Free ohjelmalla voi vain luoda tilan, jakaa näytön ja muita perus ominaisuuksia. Pro ja business taas ovat ominaisuuksiltaan huomattavasti parempia. Esimerkiksi osallistujia voi olla sata tai kaksisataa. Lisäksi ominaisuudet kuten hiiren käyttöooikeuden jako ja nauhoitus ovat mahdollisia vain maksetulla ohjelmalla. Kokouksen järjestäjän on kuitenkin ladattava ohjelma koneelleen join.me sivustolta ja luotava sinne tunnus, jotta voi tehdä kokouksen. Samalla saa oman linkin mitä kautta muut pääsevät kokoukseen mukaan. Kuvassa 1. näkee millainen näkymä kokouksen luojalla on, kun hän aktivoi linkin.

 

Kuva 1. Join.me aloitus kuvake.

 

Kun linkki on aktivoitu, muut kokoukseen osallistujat pääsevät kokoukseen linkin kautta. Muut osallistujat pääsevät sisälle sitä mukaa kun klikkaavat linkkiä. Kuvassa 2. on kuvattu näkymää kun osallistujat ovat tulleet paikalle.

Kuva 2. Perusnäkymä.

Perusnäkymässä pallot kuvaavat osallistujia. Jokaisesta pallosta näkee kuka puhuu ja ne kuvaavat kirjaimilla osallistujia. Yläreunassa näkee eri ominaisuuksia mitä ohjelmassa on. Ensimmäinen kuvake ylhäältä vasemmalta on mikrofonin mykistys. Siitä klikkaamalla saa oman mikrofonin pois päältä ja päälle. Seuraava oikealta on chat, sitä voi käyttää äänen ohella kokousten aikana. Kuvassa 3. kuvataan millainen chat on.

 

Kuva 3. Chat.

 

Chatiin voi kirjoittaa kaikki osallistujat ja kirjoittajan tunnistaa nimestä. Chat on hyvä kohde esimerkiksi kysymyksille. Keskimmäinen yläreunan kuvake on näytönjako. Näytön pystyy jakamaan tästä kuvakkeesta ja uudelleen klikkaamalla näytön jaon saa takaissin perusnäkymälle. Kuvassa 4. näytetään miltä kuvanjako näyttää.

Kuva 4. Chat ominaisuus.

 

Kuvassa jaan word tiedoston, jossa on kyseisen tehtävän ohjeet. Ruudussa näkyy myös hiiri, jolla voi kätevästi osoittaa haluamiaan kohtia tiedostosta. Neljännessä kuvakkeessa on osallistujat. Tästä voi tarkastella ketä kokoukseen osallistuu ja kutsua muitakin. Lisäksi kuplat saa piilotettua näytönjaon ajaksi. Kuvassa 5. ominaisuudet näkyvät paremmin.

 

Kuva 5. Osallistujat.

 

Viimeisessä kuvakkeessa on lisäominaisuudet, kuten nauhoitus ja osoittien vaihtaminen jollekin kuulijalle. Kuvasta 6. näkee hyvin mitä kaikkea viimeinen kuvake sisältää. Nämä ominaisuudet ovat kuitenkin kaikki tarkoitettu vain pro-ohjelmiston maksajille.

 

Kuva 6. Lisäominaisuudet.

Join.me on kokonaisuudessaan toimivan oloinen järjestelmä ja helppo käyttää. Se on aika samantapainen zoomin kanssa. Koen helppoudeksi tapaamiseen osallistumisen linkin kautta. Myös ruudun jako ja muiden osallistujien hallinnointi on helppoa. Lisäasetuksista voi mykistää kaikki muut ja nauhoittaa kokouksen. Omaa videokuvaa ja mikrofonia voi hallita myös oman kuvakkeen kautta, kuten kuvasta 7. näkee.

 

Kuva 7. Omat asetukset.

Kirjoittanut: Mikko Partanen

2 thoughts on “join.me

  1. join.me:n kautta kokoustaminen on helppoa, sillä osallistujan ei tarvitse tehdä tunnuksia pystyäkseen osallistumaan. Pelkistetty ja yksinkertainen käyttöliittymä miellyttää ainakin omaa silmääni.

  2. Kokeilin join.me:ta ensimmäistä kertaa tehtävää tehdessämme, vaivaton käyttää ja kaikki tarvittavat ominaisuudet löytyvät. Kuten Mikko jo totesikin, aika paljon yhtäläisyyksiä Zoomiin (osallistuminen linkin kautta, näytönjako, nauhoitus jne.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *