Vastuulääkärimallista laatua säännöllisen kotihoidon asiakkaan kuntoutumisen polulla

Ikääntyneiden määrän kasvu on aiheuttanut tarpeen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamiseen. Ennalta ehkäisy ja tukipalveluiden kehittäminen ja uudelleen järjesteleminen ovat kunnissa lain velvoittamina tehtyjä muutoksia. (Groop ym. 2018.) Ikääntyneen palveluiden tuottamiseen ja laadun turvaamiseksi Vanhuspalvelulakiin tuotiin uudistuksessa RAI-järjestelmä, joka mahdollistaa laadun

Pohjois-Savolaiset tulevaisuuden kuntoutuksen unelmat

Kuntoutuksen merkitys on ymmärretty Suomessa jo pitkään. Vastuu kuntoutuksen toteuttamisesta on pääsääntöisesti kunnilla ja sairaanhoitopiireillä. Kuntoutusta ohjataan lainsäädännöllä, mistä esimerkkeinä ovat mm.; Vammaispalvelulaki (380/1987), asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991), laki Kansaneläkelaitoksen järjestämistä kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005), Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Sosiaalihuoltolaki (1301/2014).

Liikunta ja kuntoutus YAMK verkostototeutuksena

Esikatsele uudessa välilehdessä Kuntoutus uudistuu Suomessa on valtakunnallisesti tehty kuntoutusjärjestelmän uudistamistyötä. Vuonna 2016 aloitti Sosiaali- ja terveysministeriön asettama komitean valmistelemaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta ja se tuotti seuraavana vuonna uudistusehdotukset (STM 2017). Vuonna 2020 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kuntoutuksen uudistamisen toimenpidesuunnitelman, jossa

Haastattelutehtävästä valmiuksia opiskelijoille toimia ymmärtävänä iäkkäiden ihmisten fysioterapeuttina

Iäkkäät ihmiset tarvitsevat kuntoutusta Suomessa kuntoutusjärjestelmää uudistetaan kuntoutuskomitean esitysten pohjalta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020). Tavoitteena tulevan kahden vuoden aikana on kehittää saumattomia hoitoketjuja sekä tukea ja parantaa ihmisten toimintakykyä. Nämä tavoitteet koskettavat erityisesti iäkkäitä ihmisiä, kun ikääntymisen myötä toimintakyky heikentyy

Ketteriä kokeiluja kuntoutukseen ja hyvinvoinnin edistämiseen

Savonian sosiaali- ja terveysalan hyvinvointikoordinaattori- ja kuntoutuksen YAMK-opiskelijoiden ”Hyvvee voentia arkeen – hyvinvoennin menetelmäkokkeeluja ite kullekki” -verkkoseminaari (=verkossa järjestetty tapahtuma, johon osallistujat ja järjestäjät osallistuvat omalta tietokoneelta) järjestettiin perjantaina 13.11.2020. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää aiempien vuosien tavoin koulun kampuksella, mutta koronavirusepidemian vuoksi tapahtuma päätettiin järjestää etänä, verkkoseminaarina. Tapahtuman järjestelyvastuussa olivat

Savonian tulevaisuus integroi vahvemmin opetusta ja TKI-toimintaa yhteen

Johdanto nykytilaan Savonia-ammattikorkeakoulussa on vahavana ajatuksena opetuksen ja hanketyöskentelyn entistä parempi integroituminen. Integraatiosta on puhuttu ja sitä on tehty jo kauan. Tästä huolimatta tuntuu, että olemme ”jämähtäneet kalkkiviivoille” ja vanhoihin toimintamalleihin. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eli TKI ja opetustyön integraatio

Teknologiaa, kuntoutusta ja koulutusta – kuntoutusosaamista kehittämässä

”Teknologia sulautuu kaikkeen” todetaan Sitran julkaisussa Megatrendit 2020 (Dufva 2020). Sulautuva teknologia on osa ihmisten arjen toimintoja kotona, opiskelussa ja työympäristöissä koskien myös kuntoutuvia ihmisiä. Teknologian sulautuminen arkeen megatrendinä voi tuoda mukanaan myös eriarvoisuutta erityisesti, jos tarkastelee toista megatrendiä väestön