Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tunnettuus ja fysioterapia urheiluakatemian toiminnassa

Artikkelissa käsitellään Vuokatti-Ruka urheiluakatemian tunnettuuteen vaikuttavia tekijöitä kajaanilaisten ja sotkamolaisten yritysten keskuudessa sekä tuodaan esille fysioterapian merkitystä ja hyödyntämismahdollisuuksia urheiluakatemian toiminnassa. Tutkimuksessa selvitettiin kyselyn avulla yritysten mielipiteitä Vuokatti-Ruka urheiluakatemian toimintaan kuuluvista tehtävistä, palveluista ja lajeista. Lisäksi selvitettiin yrityksien ja Vuokatti-Ruka

Monialaista kirjaamista kehittämässä

Kuntoutuksessa monialainen työskentely on arkipäivää. Jotta moniongelmainen ja useimmiten monisairas potilas kuntoutuu oman arkensa toteuttajaksi, tarvitaan monien ammattilaisten yhteistyötä ja kuntoutujan motivointia. Monesti joutuu käymään neuvonpitoa kuntoutuksen toteutuksessa, mikä alue painottuu missäkin kuntoutumisen vaiheessa. Nämä asiat eivät näy potilaskirjaamisessa. Jokainen

Digitalisaatio tuo haasteita ja mahdollisuuksia opetukseen!

Soten digitalisaatio muuttaa toimintaa ja ammattilaiset tarvitsevat tulevaisuudessa uudenlaista monialaista osaamista. Tulevaisuuden osaamisen muutokset ja digitalisaatio tuovat haasteita ja mahdollisuuksia koulutuksen järjestäjille. Miten rakentaa toimiva opintokokonaisuus digitaaliseen muotoon niin, että se motivoi ja kiinnostaa opiskelijoita ja mahdollistaa opiskelun 24/7?  

Koordinaattorin kuulumiset etäViretorilta

Viretori osana Kuopion palvelurakennetta Viretori on Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yrittäjämäinen oppimisympäristö. Viretorilla tuotetaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita yhteistyössä Kuopion kaupungin, järjestöjen, seurojen ja koulujen kanssa. Harjoittelujakson ajan terveys- ja sosiaalialan opiskelijamme ovat päävastuussa tuotettavista palveluista koordinaattorin ja

Voimaa uniterveydestä!

Laadukas uni ja unen merkitys ovat olleet runsaasti otsikoissa viimeisen vuoden aikana. Unta on pohdittu useissa uusissa kirjoissa, artikkeleissa ja projekteissa. Kaikille on tullut selväksi riittävän, laadukkaan unen merkitys terveydellemme. Kuntoutusalan opiskelijoiden koulutuksessa on tärkeää perehtyä myös uneen, jotta he

Savonia mukana kehittämässä Kansallista neurokeskusta

Kansallinen Neurokeskus ja Kansallinen Neurokeskus- osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella hankkeet Savonia on vahvasti mukana kehittämässä neurologiaan liittyvää kehittämistyötä. Kehittämistyö liittyy niin Kansallisen Neurokeskuksen kehittämiseen Suomeen kuin Kansallinen Neurokeskus- osaamiskeskittymän kehittämiseen Pohjois -Savon alueelle. Kansallisen Neurokeskuksen valmisteluvaihe käynnistyi v 2017. Hanke

Osaamista teknologisoituvaan kotihoitoon ja kuntoutukseen!

Koulutus vastaa teknologian vauhdikkaaseen kehittymiseen. Väestön vanheneminen lisää kotihoidon tarvetta ja tarjoaa oivan mahdollisuuden tarkastella kotihoidon toimintakäytänteitä. Uusia toimintatapoja iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukemiseksi ja itsenäisen, hyvän elämän edistämiseksi tarvitaan. Teknologia on kokeilemisen arvoinen mahdollisuus monen haasteen ratkaisemiseen ja siksi myös

Neurologista kuntoutusprosessia kehittämässä – Kansainvälisen tutkimus ja kehittämishankkeen suunnittelua Barcelonassa 3-5.3.2020

Uusia innovatiivisia ideoita ja projekteja tarvitaan viemään eteenpäin työelämän käytänteitä. Nykyisin työelämässä entistä tärkeämpää on yhteistyö eri tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien organisaatioiden välillä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Samojen kehittämishaasteiden ympärille on loistavaa kehittää yhteistyötä.   Työelämässä eteen tulee haasteita, joihin

Kuntoutuksen verkkoja kutomassa – Savonian kuntoutuksen koulutukseen liittyvää tutkimusta, kehittämistä ja uuden tiedon jakamista

Tervetuloa lukemaan uutta Savonian kuntoutuksen blogia. Tässä blogissa esittelemme ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistietoa liittyen laaja-alaisesti kuntoutukseen. Kuntoutus tässä blogissa nähdään monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä, jonka keskeinen päämäärä on asiakkaan toimintakyvyn edistäminen. Toimintakyky vastaavasti on ihmisen kyky toimia arjessaan tehden itselleen