6. Motivaatio ja palkitseminen

Motivaatio on tiettyyn tilanteeseen liittyvä psyykkinen tila, joka määrää miten aktiivisesti ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuu. Motivaatio muuttuu jatkuvasti ja se ei aina välttämättä pysy samalla tasolla.

Motivaatioon liittyvät tekijät virittävät ja suuntaavat toimintaa sekä motivaatio korreloi ihmisen ahkeruutta saavuttaakseen tavoitteet. Motivoitunut ihminen on halukkaampi käyttämään omia henkisiä tai fyysisiä resurssejaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä linkissä hyviä työmotivaatioon liityviä asioita.

Maslowin tarvehierarkia

Kuvaa ihmistä motivoivia tarpeita ja niiden järjestystä. Sen pohjalla on fysiologiset tarpeet ja huipulla itsensä toteuttamisen tarve. Ideana on, että alemman tason tarpeiden tyydyttämisen jälkeen motivaation lähde siirtyy ylemmän tason tarpeisiin.

Kuva: http://mosaiikkiblogi.blogspot.com/2017/03/sinun-lapsesi-on-minun-lapseni.html

Tässä linkissä 3 eri teoriaa työmotivaatiosta.

https://mielenihmeet.fi/tyomotivaatio-kolme-teoriaa/

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Motivaatio liittyy kaikkeen ihmisen toimintaan. Ihmisen työtoimintaa kuvaillessa puhutaan työmotivaatiosta.

Sisäinen motivaatio: Motivaatio on sisäisesti välittynyt ja liittyy ylemmän asteen tarpeiden tyydyttämiseen.

Ulkoinen motivaatio: Liittyy työympäristöön ja ulkoiset palkkiot tyydyttävät alemman asteen tarpeita.

Sisäisesti motivoitunut nauttii työstä itsestään eikä pelkästää ulkoisista palkinnoista joita työstä saa. Sisäisesti motivoitunut voi paremmin niin henkisesti kuin fyysisesti.

Tapoja motivoitua

Molempia motivaatiotekijöitä löytyy työssä, mutta toinen voi olla hallitsevampi.

Ulkoinen motivaatio on selviytymistä ja siksi kuluttavaa. Sitä ajaa ulkoiset palkkiot ja rangaistukset sekä ihminen työntää itseään kohti päämäärää. Työ on vain rahan ja menestyksen vuoksi.

Sisäinen motivaatio on energisoivaa ja tekeminen vetää puoleensa. Sisäinen innostus tekemiseen saa työn tuntumaan jopa ”leikiltä”. Etsiydytään tekemään mielekkäitä asioita ja työssä on kutsumusta ja innostusta.

Kohde, Saapuvat, Päästä, Asetettu Tavoite, Ymmärtää
Kuva: Pixabay.com

Tässä linkissä motivaatiosta.

https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2017/1/sisaista-motivaatiota-metsastamassa

Sisäisen motivaation johtaminen – innostaminen

Sisäistä motivaatiota voi johtaa, kun johtaminen ymmärretään pyrkimyksenä luoda sisäiselle motivoitumiselle olosuhteita ja edellytyksiä. Toiminnan tavoitteet ja merkitys pitää tehdä selkeäksi. Esimiehen tulee tuntea yksilöt, työyhteisö ja yritys parhaansa mukaan.

Palkitseminen

Rahaa, Voitto, Rahoittaa, Liiketoiminta, Palauttaa
Kuva: Pixabay.com

Palkka= vastine tehdystä työstä

Palkitseminen= palkka ja muita taloudellisia etuja sekä erilaisia aineettomia palkitsemisen muotoja kuten kehuminen ja positiivinen palaute.

Organisaation palkitsemisjärjestelmä= strategiassa kirjattu suunnitelma miten yritys palkitsee työntekijöitä.

Palkan ja palkitsemisen perusteena on työn vaativuus eli itse työ mitä tehdään, henkilön pätevyys ja suoriutuminen sekä organisaation, ryhmän tai yksilön aikaan saama tulos.

Palkitsemisen kehittäminen lisää motivaatiota, helpottaa hyvien työntekijöiden sitouttamista, parantaa työn tuottavuutta sekä on helpompi saavuttaa yrityksen strategisia tavoitteita. Palkitsemisratkaisuilla on suuri rooli organisaation kilpailukykyisyyden ja innovatiivisuuden kannalta. Taas näissäkin on eroja pienten ja isojen yritysten välillä. Jokaisella yrityksellä on aikalailla omanlaisensa palkitsemismenetelmät tai ei ole jopa sellaista ollenkaan.

Kuva: Hakonen

Palkitsemisen kokonaisuus jakautuu aineellisiin sekä aineettomiin palkitsemisen muotoihin.

Lähteet: Vehviläinen ja Vornanen 2020. Motivaatio ja palkitseminen. https://moodle.savonia.fi/pluginfile.php/1161639/mod_resource/content/1/Motivaatio%20ja%20palkitseminen%202020.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *