8. Esimiesosaaminen ja itsensä johtaminen

Niitty, Tie, Sumu, Maulap, Kenttä, Jalkakäytävä
Kuva: Pixabay.com

Esimiestyö on vaikuttamista ja vastuuta. Työelämä muuttuu nopeasti joten esimiestyössä muutosjohtamisen taidot ovat tärkeässä roolissa. Mm. työntekijät sekä sukupolvet muuttuvat, mutta myös esimiestyö muuttuu.

Koronan aiheuttamassa muutostilanteessa ratkaisevana tekijänä on voinut olla olemassa oleva suunnitelma tilanteen varalle joka on prosesseissa huomioitu. Sekä onko esimies miettinyt omaa tapaa toimia tällaisen tilanteen varalle.

Tässä linkissä 5 tapaa vahvistaa esimiestaitoja vuonna 2020. Ne ovat:

 • 1: Tunnista liiketoiminnan tilanne
 • 2: Tunnista omat vahvuutesi
 • 3: Kehitä esimiestyössä tarvittavia kompetensseja 
 • 4: Valmenna ihmisiä löytämään työn merkityksellisyys
 • 5: Kasvata osaamistasi 70-20-10 -mallilla

https://www.leadershipfinland.fi/artikkelit/viisi+tapaa+vahvistaa+esimiestaitojasi+vuonna+2020/

Esimiesosaaminen

Ihmisten ja asioiden johtamista eli leadership ja management.

Tarvitaan erilaista osaamista erilaisissa tilanteissa ja muutoksissa, eri organisaatioissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Esimiestyössä itsensä johtamisen lisäksi korostuu myös työntekijöiden itsensä johtamisen kehittäminen. Hyvä muistaa että hyväkään esimies ei auta jos ihmiset eivät johda itse itseään koska vastuu omista ajatuksista ja teoista kuuluu jokaiselle itselleen.

Valmentava johtajuus ja itseohjautuvuus ovat nykypäiväää.

Esimiesosaaminen on laaja aihealue ja eri osaamisalueet korostuvat eri aikoina ja eri tilanteissa. Esimiestyö on jatkuvaa oppimista mitä pitää kehittää jatkuvasti.

Tässä linkissä itseohjautuvasta organisaatiosta.

Esimiestyön muutostilanteet

Sisäisten tekijöiden aiheuttamia

 • Henkilövaihdokset
 • Uudelleenorganisoinnit
 • Kustannusten leikkausohjelmat eli kustannussäästöt ja henkilöstöleikkaukset
 • Vanhentunut osaaminen
 • Uusi strategia, järjestelmä, prosessi, toimintatapa, tehtävä, tuote tai palvelu,
 • Ulkoistukset
 • Yritystoiminnan uudelleenorganisointi

Ulkoisten tekijöiden aiheuttamia

 • Markkinoiden muuttuminen esim. voi tulla lisää kilpailijoita tai lähteä kilpailijoita
 • asiakaskunnan tai toimintaympäristön muuttuminen
 • Yritysjärjestelyt tai muutokset omistajuudessa
 • Yritysostot, fuusiot
 • Globaalit pandemiat esim. korona

Ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa sisäisiä tekijöitä. Kaikki muutokset voivat viedä paljon aikaa sopeutua. Näihin muutostilanteisiin pitää löytää ratkaisut tai pyrkiä helpottamaan tilannetta.

Itsensä johtaminen

Syksyn Lehdet, Syksy, Puu, Lehdet, Luonto, Kausi, Lehti

Itseään voi johtaa yksityiselämässä kuin työelämässäkin. Kun molemmat ovat hallinnassa niin ne helpottavat toistaan. Se on tärkeä työelämäntaito ja se pitää lähteä henkilöstä itsestään. Ajanhallinta ja priorisointi ovat keskeisiä itsensä johtamisen osa-alueita esimiestyössä.

Itsensä johtaminen on:

Itsetuntemusta= tunnet omat arvosi ja motiivit sekä ymmärrät miten ne vaikuttavat elämässäsi

Itseluottamusta= tunnet vahvuutesi ja kykysi sekä kehität niitä

Minäpystyvyyttä= usko siihen että selviät eri tilanteista

Vaikuttamisen ympyrä liittyy vahvasti itsensä johtamiseen. Sitä voi käyttää työkaluna itsensä ja asioiden pohtimiseen.

Ympyrän ulkokehällä on asioita joihin voi itse vaikuttaa ja päättää. Keskimmäinen kehä on asioita joihin voi itse vaikuttaa mutta ei päättää. Sisin kehä on asioita joihin ei voi itse vaikuttaa eikä päättää.

Lähteet: Monipuolinen esimiestyö 2020. Esimiesosaaminen ja itsensä johtaminen. https://moodle.savonia.fi/pluginfile.php/1170013/mod_resource/content/1/Esimiesosaaminen%20ja%20itsens%C3%A4%20johtaminen.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *