+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Arimax kattilan koekäyttö

Olemme 4. vuosikurssin energiatekniikkaopiskelijoita Varkaudesta. Pääsimme ensi kertaa energiatutkimuskeskuksen 500 kW:n arinakattilan ajohommiin ja esittelemme kokemuksia nyt blogipäivityksen muodossa. Ohjaajina toimivat Markku Huhtinen sekä Jukka Huttunen.  Ensimmäisenä kävimme läpi tutkimuskeskuksen turvallisuusasiat ja kokoontumispaikan sijainnin ja merkityksen. Totesimme väärästä ajotavasta koituvat mahdolliset riskitekijät.Ennen kuin pääsisimme ajamaan kattilaa valvomosta käsin, oli tehtävä muutama esityö.

Ensin ilmasimme vesipiirin. Ilma nousi tyhjennysventtiilistä. Kattilan vesipiiri oli jo täytetty vedellä, joten kuittasimme kuivakäyttösuojan hälytykset.

Samaan aikaan polttotilaa nuohottiin puhtaaksi vanhoista tuhkista. Nuohousta suorittaessa tulee olla suojautunut asianmukaisesti.

Tämän jälkeen käynnistimme ulkona sijaitseva jäähdytysyksikön puhaltimet matalla nopeudella.

Polttoaineensyöttölaitteisto siilosta ei toiminut vielä täysin automaattisesti, joten lapioimme pellettiä kuljettimelle siilosta.

Kuljetuslaitteisto totteli valvomosta annettuja käskyjä. Hitaasti  polttoaine alkoi valua kohti syöttöruuvia. Tässä vaiheessa olimme todenneet, että savukaasutiet ovat avoinna ja että primääri-ilma- sekä savukaasupuhaltimet olivat valmiina käynnistymään.

Kattilan tuli sytytettiin manuaalisesti liekinheittimellä polttotilan luukusta käsin. Tulen sytyttyä palotilan luukku suljettiin keraamisella muurauksella ja ovi pistettiin kiinni.

 

Näkölasista pystyi näkemään alkavat liekit. Arinan liikkeet säädettiin valvomosta käsin hitaalle liikkeelle, arinan liikkeen piti lähinnä hämmentää polttoaine tasaisesti koko arinan alueelle ja parantaa palamista möyhentämällä kekoa.

Palo saatiin hallintaan ja ohjaus tapahtui kokonaan valvomosta käsin. Säätämällä sisääntulevaa ilmaa sekä savukaasupuhaltimen nopeutta saatiin kattilaan pieni alipaine ja ylijäämähapen arvosta totesimme palamisen olevan puhdasta. Tässä vaiheessa ruokatunti painoi jo päälle, joten alasajon vaiheet aloitettiin juuri kun olimme päässeet vauhtiin.

Mielestämme tämän tyyppisiä energiatutkimuskeskuksella tapahtuvia harjoitustöitä olisi hyvä saada yhdistettyä opetukseen enemmänkin.

-Leo Sevtsenko, Aku Röpelinen, Anu Karhu, Oskari Könönen, EUW14SU / Savonia / Varkaus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.