+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Energian kuulumiset 1.4.2022

Savonia Varkaus 2022

TKI-toimintaan liittyen on meneillään seitsemän vuotta kestävien EU-ohjelmakausien vaihde. Edellinen vuosille 2014-2020 ajoittunut kausi on päättymässä ja uusi vuosille 2021-2027 ajoittuva kausi on avautumassa.

Kauden 2014-2020 hankkeista meillä päättyi viime vuonna BI-TUM-hanke (Ratkaisut BIo- ja jätekattiloiden TUhkan käyttäytyMisen ja päästöjen hallintaan). Hankkeessa tehtiin Savonia ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteistyönä erilaisilla biomassa- ja jätepolttoaineilla polttokokeita Savonian pilot-mittakaavan leijupetireaktorissa. Kokeissa selvitettiin polttoaineiden käyttäytymistä ja mitattiin savukaasupäästöjä eri polttoaineilla. Kattilakerrostumien, petituhkan ja eri tuhkajakeiden koostumusta selvitettiin sekä pilot-reaktorista että voimalaitoksista kerätyillä näytteillä. Tulosten perusteella selvitettiin kuonaantumiseen ja pedin agglomeroitumiseen johtavia syitä sekä eri tuhkajakeiden hyötykäyttömahdollisuuksia.

Juuri nyt on saatu päätökseen Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishanke, EnEko 2020. Siihen liittyvä investointihanke jatkuu vielä toukokuun loppuun, jotta kaikki suunnitellut yrityksien TKI-toimintaa palvelevat tutkimuslaitteistot saadaan hankittua. Hankkeessa on Savonian, UEF:n ja Navitas Kehityksen yhteistyönä kehitetty Pohjois-Savon Energiaklusterin toimintamallia ja infraa vastaamaan asiakkaiden tarpeita heidän kehittäessään omia tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille.

Tällä hetkellä meneillään olevista päättyvän ohjelmakauden hankkeista Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa jatkuu vielä 31.7.2023 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa Pohjois-Savossa, edistää tähän liittyvien tekniikoiden kuten hukkalämpöjen talteenoton, lämmön varastoinnin, lämpöpumpputekniikoiden, geotermisen lämmön hyödyntämisen jne yleistymistä. Tähän liittyen tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Savossa toimiville yrityksille. Kokeellisessa tutkimustoiminnassa tutkitaan termokemiallisia lämmönvarastointia ja maaperään tapahtuvaa lämmön varastointia Energiatutkimuskeskuksessa.  

Uuden EU-ohjelma kauden hakujen avautumista odotellaan ja hankkeita valmistellaan mm. seuraaviin aihepiireihin liittyen

  • Biopolttoaineiden polttoon ja tuhkien käsittelyyn
  • Energiaklusterin toimintaan
  • Vetytalouden edistämiseen

TKI-liiketoimintana teemme yrityksille  

  • polttokokeita energiatutkimuskeskuksen leijukerroskoelaitteistolla
  • virtausmittareiden testauskokeita
  • savukaasun puhdistuslaitteiden testauskokeita 
  • päästömittauksia ja uutena palveluna myös hyötysuhdemittauksia (josta erillinen artikkeli)

Korkeakoulujen kevään yhteishaku päättyi juuri ja energiatekniikka veti opiskelijoita entiseen malliin

  • monimuototeutukseen haki laajasti ympäri Suomea 145 hakijaa
  • ja päivätoteutukseen 45 hakijaa,
  • kun aloituspaikkoja on tarjolla 30 monimuotoon ja 20 päivätoteutukseen.

Savonia on saanut myös luvan OKM:ltä aloittaa englanninkielinen tuotantotalouden insinöörikoulutus. Koulutus alkaa Varkaudessa syksyllä 2023 ja koulutuksen suunnittelu yhteistyössä alueen yritysten kanssa on meneillään.

Markku Huhtinen
koulutuspäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: Janne Ylönen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.