+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Katsaus energiatekniikan tki- ja liiketoimintaan

Kuluneen kevään aikana oli jälleen hanketoiminnassa rakennerahastokausiin kuuluva ”nivelvaihe”. Nykyisen rakennerahastokauden alussa alkaneet hankkeet päättyivät ja uusien osalta valmistelutyö oli vielä kesken.

Pyreus-hankkeessa testattiin pyrolyysiöljyn soveltuvuutta korvaamaan poltinpoltossa fossiilia vaihtoehtoja. Hankkeen suurin työmäärä tehtiin öljyn käsittelyn, pumpattavuuden ja polttimella sytytyksen suhteen. Järjestelmän pienuudesta ja siten myös pienistä putkidimensioista ja suutinkoista johtuen jo polttoaineen saaminen polttimelle oli haasteellista. Sovittuja polttokokeita ei täysin saatu toteutettua ja voitiin ainakin todeta että meidän kokoluokassa kehitystyötä riittää edelleen. Itä-Suomen yliopiston kanssa valmistellaan hanketta, jossa laajemmin tarkasteltaisiin biomassakattiloiden puhdistinratkaisuja 2030 voimaan astuviin MCP-vaatimuksiin pohjautuen. Hanke jätetään rahoittajan käsittelyyn syksyn haussa.

TeknoSteps-hankkeessa tehtiin valmistavan teollisuuden tarpeista lähtevää kehitystyötä ja hankkeessa päästiin reippaasti jo kertaalleen korotettuihin hanketavoitteisiin. Samalla toteuttajakokoonpanolla hankkeen jalanjäljillä jatkaa jo VALTEK-hanke, jossa kevään kuluessa on jo toteutettu kehittämistoimenpiteitä. VALTEK-hankkeessa uutena asiana on työnhakijoiden mahdollisuus osallistua hankkeen toteutuksiin ja nykyisen linjan mukaisesti tässäkin halutaan edistää alan veto- ja pitovoimaa.

KILIKE-hankkeen työpajassa ideoiduitu demotuote ”kuitusavirata”.

Lappeenrannan teknillisen yliopisto ja Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettu kiertotalouden kaupallistamismahdollisuuksien hanke (KILIKE) pääsi oikeisiin uomiin vasta hankkeen lopun jo häämöttäessä. Erityisesti havaittiin että kiertotaloustuotteiden kaupallinen valmistus vaatii ”demotuotteita”, joilla voidaan kuluttajille eli tyypillisesti loppuasiakkaille osoittaa kierrätysmateriaalien toimivan vähintään yhtä hyvin kun neitseellisistä raaka-aineista valmistettukin. LUT ja Savonia ovat jättäneet rahoittajan käsittelyyn hankehakemuksen, jossa kehitettäisiin erityisesti muovin kierrättämistä. Tässä hankkeessa toteutuessaan tehtäisiin demotuotteita runsaasti ja kuntalaiset tulisivat sen huomaamaan ns. Green Corridor -väylänä. Lyhyesti tuo tarkoittaa viihtyisää väylää kulkea jalan, py&ou ml;r&aum l;illen, hiihtäen jne. aina Vattuvuorelta Taipaleen kanavalle saakka. Navitas Yrityspalvelut hakee toteutukseen myös omaa investointiosuuttaan.

Uusiutuva energia pienkohteissa -hanke alkoi hieman edellä olleita myöhemmin ja jatkaa siten vielä toimintaa ensi kevääseen saakka. Hankkeessa on tehty joitakin koejärjestelyjä, mutta erityisesti kehitetty järjestelmien älykkyyttä ja sovellettu koneoppimista.

Yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa on tarkasteltu Pohjois-Savoon rahoitettuja kehittämis- ja oppimisympäristöjä ja päädytty ratkaisuun, jossa niiden lukumäärää supistetaan nykyisestään merkittävästi ja samaten hallinnointia muutetaan siten että organisaatiorajat ylittävä käyttö helpottuu ja siten ympäristöjen käyttö tehostuu. Tarkastelutyötä seuraa vaihe, jossa kehitetään ensin toimijoiden yhteistoimintaa ja haetaan hyviä käytänteitä. Tämän jälkeen ympäristöihin tehdään täydentäviä investointeja, joihin vielä on merkittävästi EAKR:n puolella myöntövaltuuksia käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka.

Koulutuksen liiketoiminnan puolella keväällä saatettiin loppuun jo viime vuoden puolella alkanut Suunnittelun 3D työkalut -työvoimakoulutus. Välittömästi koulutuksen päättyä ei asetettuihin työllistämistavoitteisiin vielä päästy, mutta pari kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen osallistujien työllisyys on parantunut merkittävästi. Joillekin jopa useampikin työpaikkamahdollisuus oli tarjolla yhtä aikaa.

Koulutuksen liiketoiminnan osalta työvoimakoulutusten sarja saa jatkoa marraskuussa alkavalla ”Energiatuotannon ja kunnossapidon uudet automaatioratkaisut”-nimisellä koulutuksella, josta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jo tehnyt hankintapäätöksen. Muutoin hanketoiminnan ulkopuolella toteutettu ja ei tutkintoon johtava koulutusmyynti on ollut vaatimatonta, muutamaa ilosta poikkeuta lukuun ottamatta.

Energiatutkimuskeskuksen osalta tasapainotellaan kehittämistarpeiden ja käytettävissä olevan kehittämisrahoituksen kanssa. Muiden kehittämisympäristöjen haltijoiden meille rakentamisaikana kertoma jatkuva kehittämistarve (lue; rahoitustarve) käyttöönottovaiheen jälkeen näyttää pitävän hyvin paikkansa. Ensimmäiset ulosmyydyt toimeksiannot on kuitenkin kevään aikana toteutettu ja todettu ympäristön olevan sovelias pilot-vaiheen kokeiden toteuttamiseen. Kahdella täyden viikon koeajojaksolla testattiin eri petimateriaalien alkalikertymiä tietyllä polttoaineella, jonka tiedettiin olevan siltä osin ongelmallinen.

Ympäristössä koeajot jatkuvat syksyn koittaessa ja uusien asiakkaiden hankintaan tullaan panostamaan jatkossa enemmän, kun ympäristö on kaupallisessakin mielessä koeponnistettu.

Pallokiikusta ja helteen keskeltä ☼ ☼ Petteri Heino ☼ ☼

 

Kirjoittanut:
Tki-asiantuntija Petteri Heino
Savonia-ammattikorkeakoulu

Teksti on julkaistu myös Energiatekniikan uutiskirjeessä 2/2018.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.