+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Kunnossapitojärjestelmän hankinta- ja käyttöönotto Energiatutkimuskeskuksessa

Kuvasuunnitelman tekoa pallopanoraamakuvien ottamiseksi kunnossapitojärjestelmään.

Toimiiko tämä laite vai ei? Milloin se on viimeksi huollettu? Entä varaosat? Mikä on meidän laitekanta? Tunnistatko nämä kysymykset päivittäin? Me tunnistimme ja päätimme parantaa tilannetta. Tässä artikkelissa lyhyt tarina, mistä lähdimme, mihin päädyimme ja miten matkamme jatkuu yhdessä Elomatic 360°TOOLS järjestelmän kanssa. Lue miten meille kävi.

Energiatutkimuskeskus kesällä 2019

Energiatekniikan tutkimuskeskus sijaitsee Varkaudessa osana Savonian kampusta. Tutkimuskeskus tarjoaa palveluja niin liiketoiminta‐asiakkaille, erilaisiin koejärjestelyihin sekä energiatekniikan opintoja suorittaville. Keskeinen osa tutkimuskeskusta on pienimuotoinen pilot‐kokoluokan testiympäristö sisältäen leijupetikattilan (Bubbling Fluidized Bed, BFB) ja siihen liittyvän laitosautomaation (ABB Symphony+, AC500‐sarjan logiikat). Testiympäristö sisältää lisäksi mm. pienen aurinkovoimalan. Laitekanta sekä asennusvuodet vaihtelevat suuresti rinnalla kulkevien hankkeiden ja pienprojektien myötä. Varsinaiset laitelistaukset ovat perustuneet asennusprojektien jälkeisiin Excel-taulukko ‐viidakkoihin. Aiemmin esimerkiksi laitteiden ja kokonaisuuksien huoltohistoria on ollut kirjattuna siellä täällä, jos ollenkaan. Toisaalta on huomioitava, että laitoskokonaisuuden käyttöönottokin on osittain vielä menossa, joten on ymmärrettävää, että ennakkohuolto‐asiat ovat jääneet varsinaisten käyttöönotto‐projektien varjoon.

ABB Symphony+ -näyttö

Silmät ummessa emme lähteneet miettimään korjaavia toimenpiteitä. Jo aiemmin paikallisen tiimin ennakkosuunnitelmissa oli kirjattu jonkinlaisen huolto‐ohjelman tai vastaavan hankinta. Tiimin nykyiset jäsenet toivat kukin oman ammattiuransa sekä menneisyytensä kautta tietotaitoa ja näkemystä mitä asioita olisi otettava huomioon. Tältä pohjalta päätettiin edetä kunnossapitojärjestelmän hankintaan. Asiaa mietittiin monelta kannalta, ottaen huomioon mahdollisuus käyttää hankittavaa järjestelmää opiskeluympäristönä sekä energiatekniikan opetuksen tukena. Pääpaino asetettiin käytännön päivittäiselle työlle, eli haluttiin selkeyttää laitteiden huollon kirjaamista sekä ylipäätään ajantasaisen laiteluettelon ylläpitoa.

Päätettyämme edetä, seuraavana vaiheena oli teknisten vaatimusten laatiminen. Samanaikaisesti käytiin laajemmin vilkasta keskustelua kokonaisuuden budjetista. Näihin asioihin käytettiin suhteellisen paljon aikaa ja erilaisia ”versioita” ja lähestymiskulmia mietittiin. Tutkimuskeskuksella oli jo historiaa osana Savoniaa erilaisista tavoista hankkia osakokonaisuuksia ja niiden käyttöönotosta, esimerkiksi osana hankkeita. Joissain tilanteissa asiat oli tehty alusta asti täysin opiskelijavetoisesti, toisissa taas luotettu ulkoisiin tai oman talon ammattilaisiin. Tässä kohtaa jouduttiin puntaroimaan hyödyt ja haitat eri toimintatavoissa. Meidän ratkaisumme oli suunnitella ja toteuttaa kunnossapitojärjestelmän hankinta ammattilaisten voimin. Käyttöönotossa ohjausvastuu sekä projektin veto ajateltiin myös säilyttää kokeneemman henkilöstön hanskoissa. Muuten olisi ehkä ollut vaarana kokonaisprojektin arvaamaton venyminen sekä kustannusten yllättävä nousu. Mietittiin, että käyttöönotossa opiskelijat sitten opintoihin kuuluvien harjoitteluiden yhteydessä voisivat ohjatusti tehdä töitä ja tutustua mahdolliseen kunnossapitojärjestelmään.

Suunnitelmien jälkeen edettiin käytännön kilpailutus‐ ja hankintavaiheeseen. Hiukan erilainen työnkulku hallinnollisesti oli oppilaitosympäristössä verrattuna yksityiseen toimijaan. Tämä tuli ilmi esimerkiksi rahoitukseen liittyvissä keskusteluissa. Hyvin laaditun teknisen vaatimus/toivelistan pohjalta oli kuitenkin helppo aloittaa tunnustelut eri toimittajien kesken. Etukäteen sisäisesti oli jo ”priorisoitu” eri ominaisuuksia ja haluttuja toimintoja. Valittavasta toimittajasta kaivattiin myös pidempiaikaista yhteistyökumppania ja haluttiin näin ollen järjestelmänkin olevan ”kehittyvä” ja ”eteenpäin menevä”. Erilaisiin toimittajiin ja heidän järjestelmiinsä tutustuttiin niin itsenäisesti, kuin esittelytilaisuuksissa. Projektin vetäjän (Savonia) pitkäaikainen kokemus teollisuusympäristön kunnossapidosta ja erilaisista huolto‐järjestelmistä osoittautui tässä hyödyksi. Aivan sokkona ei tarvinnut lähteä asioita miettimään ja toisaalta oli jo kokemusta kertynyt ajalta, jolloin digitaaliset kunnossapitojärjestelmät vasta hakivat suuntaansa Suomessa. Varsinaiseen kilpailutukseen tulleet toimittajat olivat kaikki varsin varteenotettavia vaihtoehtoja. Ratkaisun suhteen mietittiin pitkään sekä hankinnan kokonaiskustannuksia, kustannustehokkuutta, että mahdollisimman jouhevasti käyttöönottamisen edellytyksiä. Lopulta päädyimme Elomatic 360°TOOLS –ratkaisuun.

Varsinainen käyttöönottoprojekti aloitettiin aloituspalaverilla, jota ennen toki oli käyty vaadittavat sopimusneuvottelut ja allekirjoitettu sopimukset. Asiaa oli pohjustettu pohtimalla Elomatic Oy:n edustajien kanssa teknisiä tarpeita sekä mietitty kalenteria yhdessä. Projektin sisällä isoimpia yksittäisiä aloitustöitä olivat ajantasaisen laitelistan luominen lähtötiedoksi toimittajalle sekä 360° pallopanoraamakuviin liittyvät kuvaussuunnitelmat. Tämän lisäksi standardit laitosdokumentit layout‐kuvineen toimitettiin Elomatic Oy:lle. Laitelistan päivittäminen onnistui meillä harjoittelijoiden voimin, mutta tähän kannattaa kokemustemme perusteella varata riittävästi aikaa. Kun laitelista on kerran käyty perusteellisesti läpi, niin se helpottaa jatkossa muun järjestelmän käytettävyyttä huomattavasti.

Järjestelmän yhtenä kulmakivenä ovat pallopanoraamakuvat, joihin laitteet on linkitetty. Käyttäjä voi selata pallopanoraamakuvia laitostasolla, esimerkiksi meillä hoitotasoittain, valita halutun laitteen ja järjestelmä näyttää automaattisesti laitteen tiedot huoltohistorioineen. Koska nämä panoraamakuvat ovat keskeisessä asemassa, niiden kuvaaminen tapahtui Elomatic Oy:n ammattimaisen kuvausryhmän toimesta. Näin sekä kuvien laatu (esim. resoluutio) ja kokonaisuuden selkeys säilyivät. Kuvaussessio meillä kesti päivän, jota ennen oli tehty yksityiskohtainen kuvaussuunnitelma. Toinen kuvaussessio toteutettiin myöhemmin, jotta saimme kesäajan kuvia laitoksen ulkopuolelta. Tällöin osa kuvista, esimerkiksi savupiipusta, otettiin Elomatic Oy:n Drone-lennokilla.

Kun yllä kerrotut lähtötiedot oli saatu kasaan, vetäytyi Elomatic pystyttämään varsinaista järjestelmää sisältäen mm. panoraamakuvien viennin laitelistan ohella. Koska 360°TOOLS on pilvipohjainen ratkaisu, kaikki toimittajan sisäinen työ tehtiin heidän tiloissaan, eikä varsinaisessa kohteessa tarvinnut ravata.

Ensimmäistä ”versiota” meidän omasta tutkimuskeskuksesta odotettiin innolla ja odotukset korkealla. Toki kaikki toimittajan web-materiaali ja videot olivat jo antaneet hiukan suuntaa, millainen esimerkiksi käyttöliittymä olisi Elomatic Oy:llä. Joka tapauksessa voinemme todeta yllättyneemme todella positiivisesti. Kokonaisratkaisu oli yllättävän selkeä ja peruskäytön oppi nopeasti. Kaikki mitä näytöllä näkyi, oli vain oleellista tietoa. Käyttöliittymä saattoi aluksi vaikuttaa jopa karulta, mutta parin päivän käytön jälkeen avautui Elomatic Oy:n nerous järjestelmän taustalla. Käyttöliittymä on itseasiassa hyvin selkeästi jäsennelty ja aikaa ei kulu ”it-ympäristön asioiden oppimiseen”, vaan henkilöt pääsevät suoraan tekemään työtehtäviään. Meillähän iso osa järjestelmän käyttäjistä on opiskelijoita, heidän toimiessaan tutkimuskeskuksen tehtävissä, joten tätä näkökantaa kannatti hankintavaiheessa miettiä kunnolla ja se maksoi itsensä takaisin hyvin innovatiivisella ja nopeasti opittavalla tuotteella. Toinen tärkeä näkökanta meillä oli, että meillä ei suinkaan valvomossa tai toimistolla ole työasemia tähän tarkoitukseen vaan järjestelmää ajateltiin käytettävän pääsääntöisesti älylaitteiden kautta. Toki yhtä hyvä kokemus on tietokoneen näytölläkin esimerkiksi henkilökunnan ohjaustarpeisiin.

Tämän jälkeen jatkui ”meidän” järjestelmän viilaaminen yhdessä toimittajan kanssa. Kun systeemi oli valtaosin saatu koulutusten myötä toimimaan ja käyttöön, alkoi varsinainen ”asiakkaan” käyttöönotto-osuus. Laitelistaan ei tarvinnut juurikaan koskea, se oli Elomatic:n toimesta tuotu järjestelmän sisään halutulla tavalla. Muuten järjestelmä oli täysin tyhjä lukuun ottamatta haluttuja lähtötietoja ja panoraamakuvia. Jokainen yksittäinen laite sijoitettiin panoraamakuvaan oikealle paikalleen. Laitos – ja laitedokumentteja tuotiin järjestelmään. Samalla opeteltiin erilaisten huolto- ja tehtävä-kirjausten käyttöä. Tässä vaiheessa meidän työosuutta ohjattiin jo enenevissä määrin harjoittelijoille. Yksityiskohtia, kuten käyttäjäoikeuksia ja varaosa-varaston hallintaa, kehitettiin ja kehitetään edelleen.

Lopputulos, onko sellaista? Kyseessä on jatkumo ja yhteistyömme Elomatic Oy:n kanssa jatkuu tiiviisti. 360°TOOLS kehittyy koko ajan ja asiakkaan näkökulmasta seuraamme mielenkiinnolla, mihin suuntaan tämä kokonaisuus on menossa ja olemme osa prosessia. Saimme, mitä halusimme, asetetun budjetin rajoissa, se on varmaa. Olemmeko tyytyväisiä tuotteeseen? Olemme. Jos mietimme projektia pidemmälle niin nyt jo useammassa yhteydessä 360°TOOLS on säästänyt meillä aikaa sekä kustannuksia käyttöönotettuna. Projektia tehdessä Elomatic Oy osoittautui odotusten mukaisesti ammattimaiseksi projektikumppaniksi, asiat hoidettiin jämptisti ja keskusteluyhteys projektiorganisaatioiden välillä oli vilkasta ja avointa. Erityisesti asiakkaana olemme otettuja, kuinka aktiivisesti esimerkiksi kysymyksissä, vikatilanteissa tai kehitysehdotuksia kertoessamme asiaamme reagoitiin usein välittömästi. Samaten esimerkiksi Elomatic Oy:n täällä käyneen kuvausryhmän toimintaa oli hieno seurata sivusta. Niin saumatonta ja ennalta suunniteltua toiminta oli. Meille jäi kokonaisuudesta kuva, että Elomatic Oy on panostanut tälläkin saralla yhdistäen toisaalta nuoren mielen avoimuuden ja vahvan rautaisen ammattitaidon samaan pakettiin.

360°TOOLS meillä tarkoittaa hyvin hallittavaa ja ammattimaista järjestelmää, joka tukee päivittäistä toimintaamme kiinteästi. Se antaa huomattavan lisäarvon oppimisympäristönä. Skaalautuvuus antaa mahdollisuuden liittää samaan järjestelmään myöhemmin vaikkapa laboratorio-ympäristöjä tai vastaavia itsenäisiä kokonaisuuksia. Kustannustehokkuus näkyy päivittäisessä työssä, ohjaten järjestelmälliseen ennakkohuoltoon – ja kunnossapitoon ajantasaisine varastosaldoineen. Meidän kokoluokan kohteessa hankintahinta ja projektityön osuus olivat mielestämme kohtuullisia tarpeemme huomioon ottaen.

360°TOOLS käyttöliittymä

 

Antti Achrenius
projekti-insinööri
Savonia-ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.