+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa -hanke

1.8.2021 käynnistyi Savonian amk:n Varkauden yksikön toteuttama kaksivuotiseksi suunniteltu Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa – hanke.

Hanketta on valmisteltu Pohjois-Savon Energiaklusterin toimijoiden kesken. Hankkeen tavoitteena on edistää polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa Pohjois-Savossa, edistää tähän liittyvien tekniikoiden kuten hukkalämpöjen talteenoton, lämmön varastoinnin, lämpöpumpputekniikoiden, geotermisen lämmön hyödyntämisen jne. yleistymistä Pohjois-Savossa. Tähän liittyen selvitetään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Energia-alan murroksesta johtuen fossiilisien polttoaineiden (jollaiseksi nyt luokitellaan myös turve) polttoon perustuva energiantuotanto tulee voimakkaasti vähenemään. Pohjois-Savon alueella, jossa energia-alan laitevalmistus on osaltaan perustunut keskitettyyn fossiilisia polttoaineitta höydyntävään teknologiaan, on syytä etsiä korvaavaa liiketoimintaa polttoon perustumattomasta energian tuotannosta ja niihin liittyvistä uusista teknologioista.
Hankkeessa edistetään Pohjois-Savon ilmastotiekartassa määriteltyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on luoda Pohjois-Savosta hiilineutraalialue vuoteen 2035 mennessä. Tähän tavoitteeseen liittyen Pohjois-Savon alueella toteutettavassa hankkeessa selvitetään alueellisia hukkalämmön lähteitä ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia, tutkitaan sekä termokemiallista että maaperään tapahtuvaa lämmönvarastointia ja selvitetään suureten lämpöpumppujen mahdollisuuksia kaukolämmöntuotannossa. Hanke jakaantuu kehittämishankkeeseen ja sitä tukevaan investointihankkeeseen. Investointihankkeessa parannetaan Savonian Energiatutkimuskeskuksen valmiuksia tehdä lämmön varastointiin, erityisesti maaperävarastointiin ja termokemialliseen energianvarastointiin liittyvää tutkimustyötä.

Osana hanketta perustetaan Pohjois-Savon Energiaklusterin nettisivuille platformi, jolla esitellään Suomessa hiilineutraaleja, erityisesti polttoon perustumattomaan lämmöntuotantoon liittyviä teknisiä ratkaisuita, niiden toteuttajia ja toteutetuista ratkaisuista saatuja kokemuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa kaikkien halukkaiden ja sitä tarvitsevien käyttöön esim. kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijöille, yritysten ja kiinteistöjen omistajille.

Materiaalia tuotetaan Suomessa alalla tutkimustyötä tekevien ammattikorkeakoulujen (mukaan tällä hetkellä lupautuneet Centria, Turku amk, Laurea ja Xamk) yhteistyönä, näin tavoitteena on samalla koota yhteen (verkottaa) Suomessa lämpöenergian tuotannon hiilidioksidipäästöjä vähentävän tutkimustoiminnan kanssa tutkimustyötä tekevät organisaatiot (tutkimuslaitokset ja yritykset) keskenään. Platformi on sovittu perustettavan Pohjois-Savon Energiaklusterin nettisivuille. Pohjois-Savon Energiaklusterin toimijoiden kannalta tämä lisää Energiaklusterin tunnettavuutta ja mahdollisuuksia kansalliseen yhteistyöhön.

Kansallisen verkostoitumisen ohella tavoitteena on myös verkostoitua kansainvälisesti alalla toimivien tutkimuslaitosten, verkostojen ja klusterien kanssa tähtäimenä kansainvälinen tutkimusyhteistyö. Hankkeen budjetti on n. 300 000 € ja se rahoitetaan pääosin (n.75%) Pohjois-Savon liiton päätöksellä EAKR-rahoituksella. Mukana hankkeessa on kahdeksan aihealueesta kiinnostunutta yritystä.

Meiltä hankkeen toteutukseen osallistuvat tutkimusinsinöörit Antti Achrenius, Janne Ylönen sekä Raquel Mier Gonzalez. Lisäksi hankkeen toteutukseen kytketään opiskelijoita resurssi- ja energiatehokkuus – sekä TKI-projekti – opintojaksoilta, joiden opettajana toimii lehtori Tanja Pentinsaari.

Markku Huhtinen
Koulutuspäällikkö, Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa hankkeen projektipäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Teksti on julkaistu Energiatekniikan uusimmat kuulumiset (13.9.2021)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.