+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

TKI-liiketoiminnan tilannekatsaus

Tutkimus-​ ja kehitystoiminnan edistäminen on nähty tärkeäksi suomalaisten yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn kannalta. Valtioneuvosto on tätä edistääkseen päivittänyt 1.1.2022 ohjetta tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025 annetun lain muuttamisen vuoksi. Lakimuutoksen myötä lisävähennyksen määrä muuttui siten, että lisävähennyksen määrä on verovuoden 2022 alusta alkaen 50 prosentin sijaan 150 prosenttia. Lisäksi lain voimassaoloaikaa pidennettiin verovuoden 2027 loppuun. Yksinkertaisesti ilmaistuna lisävähennys tarkoittaa, että kun yritys ostaa Savonialta tuotekehityspalvelua 10 000 €n arvosta, voivat he lopullisessa verotuksessa tehdä 15 000 €n verovähennyksen. Lisätietoa vero.fi-sivustolla.

Energiatutkimuskeskuksessa tutkimusympäristöömme liittyvät muutokset ja korjaukset jatkuivat loppukeväästä. Koekattilasta on purettu alimpia segmenttejä ja arina. Segmentit on toimitettu uudelleen muurattavaksi ja samalla hieman lisätään yhteitä kattilaan. Arina on suunniteltu uudelleen ja muutostyö on lähdössä kilpailutukseen. Ilmalaatikon toiminta muuttuu huollon ja käytön kannalta toimivammaksi. Samaten sähkötoimiset ”leisterit” eli käynnistyksen aikaiseen lämmittämiseen tarkoitetut puhaltimet korvataan kaasusytyttimellä. Kattila saadaan toimintakuntoon lokakuun aikana.

Kesälläkään toiminta ei tänä vuonna hiljentynyt. Olemme olleet lähes koko mittauskaluston kanssa asiakkaan pilottikohteessa ja nämä mittaukset jatkuvat edelleen, aina syyskuun loppuun saakka. Mittauksiin vaadittava henkilöstö saatiin hyvin täydennettyä omien opiskelijoiden kautta ja samalla tarjoutui heille opinnäytetyömahdollisuus savukaasujen puhdistuksen uusimpien tekniikoiden parissa. Tutkimushenkilöstömme osallistui tietysti myös Päästömittaajapäiville kesäkuussa, jolloin tutkimusinsinöörimme Raquel Mier Gonzalez (alhaalla kuvassa) palkittiin uuden tulokkaan palkinnolla.

Ensimmäiset uuden kauden rakennerahastohankkeiden haut päättyivät jo kesän aikana. ELY-keskuksen ESR-haun osalta kesäkuussa ja Pohjois-Savon liiton EAKR-haun osalta elokuussa. Pohjois-Savon energiaklusterin toiminnan kehittämiseen ja jatkuvuuteen valmisteltiin EAKR-hanketta yhdessä Navitas Kehityksen ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. ”Pohjois-Savon energiaklusteri” -hankehakemus jätettiin määräaikaan mennessä rahoittajan käsittelyyn ja Savonian toive on että hanke voitaisiin käynnistää jo 1.10.2022 alkaen. Koko hankkeen loppusumman on 1,1 M€ ja hankkeeseen on kerätty merkittävästi (yli 200 K€) yksityistä rahoitusta alueen yrityksiltä. Pidän tätä osoituksena siitä, että energia-ala näkee vahvan tarpeen alan yhteistyölle ja kehittämiselle.

”Voimalaitoskattilat Osana Kiertotalouden ja Uusiutuvan energian ratkaisuja” (VOKUs) -hankkeen valmistelua on tehty yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Hankeidea on esitelty rahoittajalle, mutta rahoittaja haluaa hankkeen jätettäväksi vasta ns. JTF-rahoitushakuun.

JTF tarkoittaa ”oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa” se on yksi Euroopan unionin keskeisistä välineistä alueiden tukemiseksi ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä vuoteen 2050 mennessä. Suomen osalta kyseistä rahoitusta tulee jakoon runsaat 400 M€, josta puolestaan Pohjois-Savon osuus on noin 82 M€. Tähän kun lasketaan päälle yksityisen ja hanketoimijoiden omarahoitus, niin JTF-rahoituksen tuki maakuntaan on noin 100 M€. JTF-rahoituksen asiakirjat ovat edelleen täydennettävänä, joten ihan pian ei rahoitushakukaan tule aukeamaan.

Savonian sisäiseen budjetointiin liittyen kerätään parhaillaan investointitarpeita vuodelle 2023. Mukana on sekä korvaus- että uusinvestointeja. Energian TKI-toimintaan liittyvien investointiesitysten summa ensi vuodelle tulee olemaan noin 300 000 €. Näistä valtaosa on suunniteltu toteutettavaksi edellä olleen VOKUs-hankkeen investointiosiosta. Toteutuessaan näiden avulla saatetaan TKI-ympäristö vastaamaan kysynnän kautta tulevaa tarvetta.

Petteri Heino
tki-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kone- ja energiateollisuuden vahvuusala

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.