+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Voimalaitoskattilat Osana Kiertotalouden ja Uusiutuvan energian ratkaisuja (VOKUs) hankevalmistelusta

Leijupeti

Kun Ratkaisut BIo- ja jätekattiloiden TUhkan käyttäytyMisen ja päästöjen hallintaan (BI-TUM) –hanke päättyi kesäkuussa 2021, niin hankkeeseen osallistujien kesken todettiin, että koetoimintapainotteiselle kattilatekniikan kehittämiselle on edelleen tarvetta, vaikka ala energia tuottamisen osalta onkin murroksessa.

Rakennerahastokausien vaihtumiset, kehittämisen jatkuvuuden kannalta, ovat olleet hankalia aiemminkin, eikä tämäkään kauden vaihtuminen näytä tuovan siihen muutosta. Rakennerahastovaroja myönnetään aina kuusivuotiskausiksi ja edellinen päättyi periaatteessa jo 2020, mutta kuitenkin ”vanhan” kauden varoja voidaan käyttää vielä 2023 aikanakin. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelman piti alkaa nimensä mukaisesti vuoden 2021 alussa, mutta kauden ensimmäinen rahoitushaku avautui vasta toukokuun 2022 lopussa. Rahojen alueellinen jako vei aikaa ennakoitua enemmän ja erityisesti hankkeiden hakemiseen ja hallinnointiin liittyvä EURA 2021 järjestelmän kanssa tuntui olevan teknisiä haasteita.

Otsikon mukaisen VOKUs-hankkeen valmistelua on tehty yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja valmius sitä kautta koetoimintapainotteisen kattilahankkeen jatkamiseksi olisi olemassa. Hankeidea on esitelty rahoittajalle, mutta rahoittaja haluaa hankkeen jätettäväksi vasta JTF-rahoitushakuun. Sinne hanke hyvin sisällön puolesta sopiikin, mutta mikä ihmeen JTF ja ennen kaikkea koska?

JTF tarkoittaa ”oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa” se on yksi Euroopan unionin keskeisistä välineistä alueiden tukemiseksi ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä vuoteen 2050 mennessä. Suomen osalta kyseistä rahoitusta tulee jakoon runsaat 400 M€, josta puolestaan Pohjois-Savon osuus on noin 82 M€. Tähän kun lasketaan päälle yksityisen ja hanketoimijoiden omarahoitus, niin JTF-rahoituksen tuki maakuntaan on noin 100 M€. Summahan on joka tapauksessa merkittävä ja alun pitäen käyttökohteiden rajauskin oli vain turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden jälkikäytön valmistelu. Käyttökohteen ovat tästä onneksi laajentuneet ja mm. otsikon mukainen hanke sopii JTF-ohjelman kautta rahoitettavaksi erinomaisesti. JTF-rahoitusten haku ei kuitenkaan ole vielä auki ja Pohjois-Savon Liiton toimesta tehdään edelleen komission pyytämiä täydennyksiä ohjelman alueelliseen sisältöön. On ennakoitu, että haku voi aueta aikaisintaan ”myöhään syksyllä 2022”. Rahoitusehdot nähtävästi noudattavat niitä samoja ehtoja, kun jo avoinna oleva Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) mukainen hankehakukin. Epäselvää on edelleen, että voiko JTF rahoituksella rahoittaa vain kehittämistoimenpiteitä vai voiko mukana olla myös investointeja. Otsikon mukaisessa VOKUs hankeessa haluttaisiin toteuttaa näitä molempia.

VOKUs-hankkeen keskeinen sisältö:
• Kattilakorroosion, likaantumisen ja pedin agglomeroitumisen hallinta
• Tuhkien käsittely ja hyödyntäminen
• Teollisten rejektien hyödyntäminen päästöjen hallinnassa
• Koeympäristön varustaminen online‐alkalikloridimittauksella

Kehittämishankkeen toteutusajaksi on suunniteltu kolme vuotta ja kehittämisen osalta budjetiksi noin 250 K€ ja investointien osalta 550 K€.

Hankkeen toteuttamiseksi vaadittavia yksityisen osuuden sitoumuksia on jo ehditty saada useammalta yritykseltä, joka kyllä osoittaa toiminnan jatkamisen tärkeyden. Hankkeen sisällöstä ja yritysten kehittämistarpeista keskustellaan mielellään lisää, mutta hankkeen hakemisen, saatikka sen alkamisen, ajankohtaa ei ikävä kyllä voida edellä olevista syistä johtuen vielä teille kertoa. Tahtotila on, että hanke haetaan heti kun se on mahdollista, vähintään edellä olevassa laajuudessa ja toteutus alkaa heti kun se päätöksen myötä on mahdollista.

Yhteydenotot tämän hankkeen (valmistelun) tiimoilta petteri.heino@savonia.fi

Petteri Heino
Tki-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.