Mistä tekijöistä rakentuu positiivinen työhyvinvointi?

Työterveyslaitoksen verkkosivuston mukaan työhyvinvointiin kuuluu, että työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi. Sosionomi (YAMK) -opiskelijoiden järjestämässä keväisessä Osallisuudella hyvinvointia -seminaarissa pohdittiin Savonia-ammattikorkeakoululla, mitä se tarkoittaa käytännössä ja miten voisimme lisätä hyvinvointiamme työssä. Meillä on perustarve yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Haluamme

Huomio sosiaali- ja terveysalan tekstien ilmaisuun ja kohderyhmiin

Savonia-ammattikorkeakoulunkin opiskelijat ovat tulevina sosiaali- ja terveysalan työntekijöinä aika paljosta vastuussa, kuten tämän postauksen esimerkit tekstin performatiivisuudesta osoittavat. Muun muassa päätösten ja selvityspyyntöjen tekstien muotoa ja ilmaisua on siis syytä miettiä. Jenni Viinikka, Kelan kielenhuoltaja tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan kuolintodistusten performatiivisuutta ja

Sosiaali- ja terveysala tekstien vallassa

Keväisenä huhtikuun tiistaina matkasin Helsingin Hakaniemeen, Kotimaisten kielten keskuksen järjestämään seminaariin. Tekstien valta ihmistyössä -seminaarin esiintyjinä oli tänä keväänä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja tutkijoita, kielentutkijoita ja virastojen asiantuntijoita. Kotimaisten kielten keskuksen tutkija Ulla Tiililä kertoi Tekstualisoituva julkishallinto -hankkeesta, jossa

Asiakas keskiöön ja muita ajankohtaisia asioita sosiaalialan verkostopäiviltä Oulusta

Verkostopäivillä kuultiin positiivisia sekä vähemmän myönteisiä uutisia sosionomien työllistymisestä. Yhtenä ajankohtaisena teemana oli myös hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalineuvos Juha Luomala pohti sote-uudistusta sosionomien kannalta. Uusia työmahdollisuuksia syntyy sote-keskuksiin. Juha Luomala piti todennäköisenä, että sote-keskusten vastuulla oleva