Uutta tietoa lasten näytteenottopeloista

Viime vuosina on ruvettu kiinnittämään enemmän huomiota lasten näytteenottopelkoihin, ja jo monissa sairaanhoitopiireissä on mahdollisuus varata näytteenotto lapsiin erikoistuneelta bioanalyytikolta. Savoniassa lasten näytteenottopelkoja tutkivat Nina Partanen ja Elisa Rinne opinnäytetyössään Ensimmäisellä luokalla olevien lasten pelot kouluterveydenhuollon näytteenotossa – Analysointi piirustusmenetelmällä.

Kehittäviä yhteisleikkejä varhaiskasvatukseen

Ryhmäperhepäiväkotien lapset ovat usein varsin eri-ikäisiä, ja yhteiset leikkiaiheet saattavat olla tiukassa. Kiinnostuksen kohteet kun vaihtelevat prinsessoista supersankareihin ja maatilan eläimistä petshoppeihin eli uusimpiin villityksiin. Lapsi oppii leikkimällä. Leikki kehittää erityisesti lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä antaa valmiuksia oppimiseen. Eri-ikäiset

Hitsautuminen toimivaksi tiimiksi on pitkä prosessi

Ammattikorkeakoulussa työskenneltäessä kuulutaan tiimiin, jossa osa jäsenistä on vuosikausia mukana olleita, ja toiset, määräaikaiset ehkä vain käväisemässä. Myös TKI-henkilökunta on välillä mukana, välillä strategian mukaisesti ei. Miten siis saadaan aikaan toimiva tiimi? Toimivan tiimin aikaansaaminen ei ole vain tiiminvetäjän asia.

Sosionomien (AMK) rooli varhaiskasvatuksen tulevaisuudessa

Keskustelua varhaiskasvatuksessa työskentelevien koulutustaustasta ja palkasta käydään nyt ahkerasti. Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Ammattikorkeakoulukentän huoli koskee sosionomikoulutuksesta valmistuneiden aseman heikentämistä uudella lailla. Lakiehdotuksessa esitetään, että vain yliopistosta valmistuneet kandidaatit ja maisterit olisivat kelpoisia lastentarhanopettajiksi. Tällä hetkellä myös