Keskustelua varhaiskasvatuksessa työskentelevien koulutustaustasta ja palkasta käydään nyt ahkerasti. Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Ammattikorkeakoulukentän huoli koskee sosionomikoulutuksesta valmistuneiden aseman heikentämistä uudella lailla.

Lakiehdotuksessa esitetään, että vain yliopistosta valmistuneet kandidaatit ja maisterit olisivat kelpoisia lastentarhanopettajiksi. Tällä hetkellä myös varhaiskasvatukseen suuntautuneella sosionomilla on kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtäviin.

Toteutuessaan uusi lakiehdotus tuo monia ongelmia rekrytointeihin, lisää työntekijöiden vaihtuvuutta ja heikentää korkeakoulutettujen työntekijöiden saatavuutta.

Sosionomi (AMK) saa valmiudet varhaiskasvatustoiminnan pedagogiseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä pedagogisten työmenetelmien käyttöön. Ammatillinen osaaminen tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, kasvua, oppimista, hyvinvointia, terveyttä, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, lapsen oikeuksien toteutumista ja ehkäisee syrjäytymistä.

Sosionomi (AMK) tukee monikulttuuristuvassa varhaiskasvatuksessa lasten, perheiden ja heidän lähiyhteisönsä sosiaalista hyvinvointia.

Uusi laki voi pahimmillaan lisätä työvoimapulaa päiväkodeissa, vaikka käsipareja vaaditaan lisää jo nyt. Esimerkiksi taidekasvatuksen tulisi olla yhdessä ihmettelyä ja tekemistä – ne voivat olla kanava lapsen ajatteluun ja maailmaan.

Sosionomi (AMK) voi suorittaa myös ylemmän, maisteritasoisen, ammattikorkeakoulututkinnon saaden näin valmiuksia toimia varhaiskasvatuksen hallinnollissa ja kehittämisosaamista vaativissa tehtävissä kuten päiväkodin johtajan tehtävissä.

Talentian ja Vertikal Oy:n henkilöstölaskelmien mukaan jatkossa tarvitaan edelleen kaksi koulutusväylää saada kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin. Aloituspaikkojen määrää tulee lisätä yliopistojen lisäksi myös ammattikorkeakouluissa.

Monialaista kasvatuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattiosaamista tarvitaan. Varhaiskasvatus on siirtynyt kuntien opetus- ja sivistystoimen alaisuuteen. Samaan aikaan on menty tarjontapainotteisuudesta kohti avoimempia markkinoita sekä lasten ja perheiden tarpeista lähteviä palveluita. Haasteita palvelujen tarjoamiseen tuovat erilaiset muutostekijät, kuten lapsuuden eriarvoistuminen ja varhaislapsuudessa alkava syrjäytymiskehitys, erilaiset perherakenteiden muutokset, työelämän haasteet, maahanmuutto ja yhteiskunnan digitalisoituminen. Toteutuessaan myös sote-uudistus vaikuttaa välillisesti varhaiskasvatuspalvelujen organisointiin ja erityisesti varhaisen tuen palveluihin.

Laadukas varhaiskasvatus vaatii monialaista osaamista sekä työntekijöiden erilaisia koulutustaustoja ja niiden vahvuuksien kunnioittamista.

 

Kirjoittajat:
Anne-Leena Juntunen
Lehtori, KT, PkO, LTO

Auli Pohjolainen
Lehtori, KM, LTO

Ulla-Maija Koljonen
Tuntiopettaja, KM

Kukka-Maaria Raatikainen
Lehtori, FM

Maritta Pitkänen
Koulutusvastuupäällikkö, TtM

Kuva: Veera Raatikainen

Sosionomien (AMK) rooli varhaiskasvatuksen tulevaisuudessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *