Nuorten maailma ja samalla myös sekä tiedon että avun hakeminen on siirtynyt yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Palvelujen kehittäjien haasteena onkin vastata tähän tarpeeseen. Senpä takia onkin tarpeellista, että kehittämistyötä tehdään ja palautetta haetaan käyttäjäryhmältä, tässä tapauksessa nuorilta.

Po1nt on Chat -hankkeessa kehitetään uudenlainen tapa tehdä tieto- ja neuvontatyötä verkkovälitteisesti. Nuorille tarjotaan online-chattiä, jossa yhteyden voi ottaa videolla, kuvalla, ääniviestinä tai kirjoittamalla. Palvelussa on tarkoitus hyödyntää bottia. Bot on tietokoneohjelma, joka toimii sille määriteltyjen ohjeiden mukaisesti. Bot voidaan asentaa esimerkiksi chat-ohjelman sisälle. Tällöin se voi vastata asiakaspalvelusta myös silloin kun ”liveagentti” eli ”oikea henkilö” ei ole linjalla.

Tässä kohtaa herääkin kysymys etiikasta. Pitääkö palvelun käyttäjän tietää, että vastaaja on ”bot”? Saako palvelun käyttäjästä kerätä tietoja ja miten niitä käsitellään? Hanke on vielä alussa ja siksi monet linjaukset, myös etiikkaan liittyvät periaatteet, hakevat vielä suuntaansa.

Hankkeessa kehitettävä läksytuki on nuoren vapaa-ajalla tarjottava tukipalvelu läksyjen tekemiseen.

Po1nt on Chat -hanke laajentaa palvelutarjontaa tuomalla verkkovälitteisen läksytuen. Nuori voi ottaa yhteyttä palveluun haluamallaan välineellä ja häntä auttaa läksyissä hankkeen aikana koulutetut vapaaehtoiset. Myös Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoilla on mahdollisuus kouluttautua toimimaan läksytukivapaaehtoisena ja tätä kautta saada omakohtaista kokemusta verkkovälitteisestä ohjaamisesta.

Hankepäätökseen on myös kirjattu, että hankkeessa luodaan kodin, koulun ja nuorisotyön välinen yhteistyömalli, joka tukee nuoren kasvua ja kehitystä. Uusien online-palvelujen tavoitteena on tukea myönteistä vanhemmuutta ja kehittää kodin, koulun ja nuorisotyön välistä yhteistyötä.

Hankkeella on yhdyshenkilöt Po1nt-kunnissa, joiden tehtävä on toimia tiedonvälittäjänä ja linkkinä alueen oppilaitoksiin. Hankkeen yhdyshenkilöt kokoavat omilta paikkakunniltaan 3–5 nuoren ryhmän, joiden kanssa online-palveluita kehitetään ja arvioidaan. Hankealueelta kootut nuorten ryhmät muodostavat raadin, jonka kokonaisvahvuus on noin 36–60 nuorta. Tällä tavalla varmistetaan, että verkkovälitteisten uusien palveluiden palvelumuotoilu on nuorille sopiva.

Po1nt on Chat -hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 2.5.2018, ja ilmassa oli aistittavissa odottava tunnelma. Ohjausryhmälle esiteltiin hankkeen tavoitteet ja tausta-ajatus sekä ne asiat, joita tähän mennessä oli jo tehty ja suunniteltu. Oli ilahduttavaa todeta, että hankkeessa työskentelevät työntekijät olivat jo selkeästi hurahtaneet aiheeseen, hyvässä mielessä.

 

Mira Polón
Yhteiskuntatieteellisten aineiden lehtori
Sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu
Po1nt on Chat -hankkeen ohjausryhmän jäsen

– – – –
Lisätietoa Po1nt on Chat -hankkeesta >>
Po1nt on Chat -hankkeen taustalla on Po1nt-alueen 12 kuntaa ja kaupunkia.

Lisätietoja Po1nt:sta >>
Kirjoituksessa oleva kuva tehty ToonyTool-ohjelmalla.

Verkkovälitteiset palvelut nuorisotyössä: Chatbot ja etiikka?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.