Pitkän talven jälkeen moni meistä haluaa kunnostaa, raaputtaa ja rapsuttaa omalta pihalta hapertuneet puiden lehdet ja neulaset. Työ vaatii vaivansa ja energiansa, mutta tarjoaa sen jälkeen tekijälleen iloa ja hyvinvointia. Luonto rentouttaa ja parhaassa tapauksessa parantaa. Kuinka moni meistä ajattelee, että myös pihan rapsutus saattaa olla Green Care -toimintaa erilaisissa palveluissa? Ja mitä muuta Green Care on?

Suomessa Green Care -toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, jossa erilaiset eläinavusteiset toiminnot ovat keskeisellä sijalla. Luonnon elementtejä voidaan tuoda näkyviin ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. Green Care toimintaa voidaan hyödyntää mm. varhaiskasvatuksessa, vanhuspalveluissa, syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä sekä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tukena erilaisille kohderyhmille.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua. Kuva: Pexels.

Monialainen kansainvälinen intensiivikurssi Liettuassa

Savonia-ammattikorkeakoulun luonnonvara- sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita osallistui Kauno Kollegijassa Liettuassa pidetylle Green Healing intensiivikurssille 8.–14.4.2018. Kurssille osallistui suomalaisten ja liettualaisten lisäksi virolaisia opiskelijoita Lääne-Viru Kollegesta ja Estonian University of Life Science:sta. Yhteensä osallistujia oli parikymmentä, mukana myös maisemansuunnittelun opiskelijoita.

Intensiivikurssin tavoitteena oli suunnitella moniammatillisissa ja kansainvälisissä opiskelijaryhmissä pakolaisten hyvinvointia lisäävä Green Care -alue Ruklan pakolaiskeskukseen. Suunnittelun pohjaksi opiskelijat perehdytettiin Green Caren elementteihin, menetelmiin ja hyötyihin. Virolaiset, liettualaiset ja suomalaiset opettajat luennoivat heille lisäksi mm. luovuudesta, pakolaisuudesta, yrittäjyydestä ja kohderyhmän huomioivista haastattelumenetelmistä.

Matkan aikana huomasimme, kuinka Green Care voi merkitä erilaisia asioita eri maissa. Liettualaiset ja virolaiset yhteistyökumppanimme painottivat rakennetun puutarhaympäristön ja sen huolellisen suunnittelun merkitystä Green Care -toiminnassa. Suomessa keskeisellä sijalla oleva luonnonympäristön hyödyntäminen ja eläinavusteinen toiminta olivat heille vielä vieraita.

Suunnitteluprosessin tuotoksena valmistui pakolaiskeskuksen naisille, lapsille ja miehille kohdennettuja viheralueluonnoksia erilaisine toimintoineen. Pakolaiskeskuksella on nyt mahdollisuus ottaa käyttöön tai soveltaa opiskelijaryhmien viheralueluonnoksia. Toimeenpano ja toteutuksen aikataulutus selviävät aikanaan.

Sähköisellä suunnitteluohjelmalla tehdyt visuaaliset luonnokset ja niiden kustannusarviot esiteltiin pakolaiskeskuksen johtajalle ja henkilöstölle.

Kolmivuotinen kolmen maan hanke

Healing Greenery NPHE on kolmivuotinen Nordplus-hanke, joka on jaettu kolmeen osaan ja jokaiselle vuoden mittaiselle osalle on haettava rahoitus edellisen rahoituskauden aikana. Projektin eri osat järjestetään eri maissa (Liettua, Viro, Suomi) ja niissä on erilainen tavoite.

Ensimmäisen Liettuassa järjestettävän osan tavoite oli kehittää Ruklan pakolaiskeskuksen Green Care -ympäristöä. Hankkeen toinen osa järjestetään Virossa Modrikun vanhusten palveluyksikössä ja kolmas osa Suomessa, jossa keskitytään lapsille suunnattuun Green Care -toimintaan varhaiskasvatuspalveluissa.

Kun Green Care tulee tutuksi, siitä voi parhaassa tapauksessa tulla elämäntapa. Kokeile, miten luonto rauhoittaa ja antaa hyvää mieltä!

Kevät on mitä parhainta aikaa aloittaa omat Green Care -kokeilut. Voit myös tutustua Green Care Finlandiin ja löytää sivuilta monia mielenkiintoisia tulevan kesän tapahtumia.

 

Anne-Leena Juntunen
Lehtori, sosiaaliala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Katriina Pylkkänen
Lehtori, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Susanne Hämäläinen
Lehtori, TtM
Savonia-ammattikorkeakoulu

Green Care kiinnostaa ja yhdistää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.