Savoniasta juuri valmistuneiden sosionomien (AMK) opinnäytetyössä kehitettiin yhteistyössä saksalaisen päiväkodin henkilöstön kanssa blogisivusto päiväkodin pedagogisen dokumentoinnin sekä markkinoinnin välineeksi. Palkitussa opinnäytetyöprosessissa toteutuivat Savonian strategisista periaatteista käytännön läheisyys, asiantuntijuus, yrittäjyys sekä kansainvälisyys.

Opinnäytetyön tekijät osallistivat blogin tuotekehitysprosessissa päiväkodin verkkosivujen nykyisiä käyttäjiä, lapsia ja heidän huoltajiaan. Pedagoginen dokumentointi sekä lasten ja huoltajien osallisuus ovat ajankohtaisia teemoja ja tärkeä osa nykyajan varhaiskasvatusta.

”Opinnäytetyössämme vanhemmat saivat osallistua blogin suunnitteluvaiheeseen ja kertoa, millainen blogisivusto olisi heidän mielestään mieleinen”, kuvailee Hilla Hietaniemi.

Päiväkodin normaalia arkea ja lasten ajatuksia tuotiin esiin blogiteksteissä. ”Tämä mahdollistui havainnoimalla lasten leikkejä ja kysymällä heiltä kysymyksiä leikin lomassa”, kertoo Hietaniemi. Toiminta oli lapsilähtöistä. Blogissa esiintyvät kuvat toimivat mielikuvien herättäjinä ja tarjoavat nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden tutustua päiväkodin toimintaan.

Kuopion Saksalaisessa päiväkodissa askarrellaan muun muassa karnevaaleja varten. Kuva: Pexels (kuvan lapset eivät liity Kuopion Saksalaiseen päiväkotiin).

”Tässä opiskelijoiden kehittämistyössä yhdistyvät innovatiivinen käytännön toiminta ja teoreettinen tieto”, toteaa myös työn ohjaaja, Savonia-amk:n lehtori Auli Pohjolainen. Opiskelijat olivat pohtineet sivuston laadinnassa monipuolisesti sosiaalisen median käyttöön liittyviä eettisiä näkökulmia. He olivat niin ikään hyödyntäneet kehittämisprosessissaan oma-aloitteisesti Savonia-amk:n opettajien monipuolista osaamista ja vieneet digitaalista osaamista varhaiskasvatuksen käytäntöön.

Opiskelijoiden toiminnassa konkretisoituivat työelämäyhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun arvot, jotka ovat luotettavuus, rohkeus, vaikuttavuus ja yhteisöllisyys.

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli yksityinen palveluntarjoaja Kuopion Saksalainen päiväkoti, joka tarjoaa varhaiskasvatusta saksan kielellä. Blogissa muun muassa esitellään päiväkodin arkea, jossa näkyvät voimakkaasti saksalaiset perinteet esimerkiksi juhlien vietossa ja ruokailutavoissa.

Työn nimi:
Kuopion Saksalainen päiväkoti tutuksi:
Blogin perustaminen päiväkodin tunnettavuuden lisäämiseksi ja pedagogisen dokumentoinnin työvälineeksi

Tekijät:
Hietaniemi, Hilla/sosionomi (AMK) -opiskelija, SS15KM
Piel, Yasemin/sosionomi (AMK) -opiskelija, SS15KM

Katso opinnäytetyö >>
Katso blogi >>

 

Kirjoittaja
Kukka-Maaria Raatikainen
suomen kielen ja viestinnän lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Blogisivuston edut varhaiskasvatusyksikölle esille opinnäytetyössä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *