Voimaannutaan ikäihmisistä

Kaikilla on ennakkoluuloja. Niitä on usein myös ikäihmisiä kohtaan. Yhtenä Savonia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kantaa oma osansa yhteiskuntavastuusta, ja tähän liittyy myös ennakkoluulojen vähentäminen eri väestöryhmiä kohtaan. Sosionomi-opiskelijat ottavat osaa eri aihealueiden opintojaksoille ja saavat huomata ennakkoluulojensa vähenevän. Ennakoivan seniori- ja

Sinä olet tärkeä -kerho kaverisuhteiden ja osallisuuden vahvistamiseen

Lapsen kokemus siitä, että hän on saanut olla suunnittelemassa ja vaikuttamassa toimintaan, on merkityksellinen. Tähän ajatukseen pohjautui onnistunut ja hyvää palautetta saanut moniammatillinen hanketyö, jonka tuloksena syntyi kerho Pyörön koulun oppilaille. Savonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat toteuttivat kuluneen vuoden aikana hanke-

Pekka Punakuonon retki Nenäpäivän tapahtumiin

Oppimisen oivalluksia osallisuudesta Nenäpäivän toteutuksissa. Sosionomiopiskelijat järjestivät yhdessä eri asiakasryhmien kanssa yhdeksän erilaista Nenäpäivä-tapahtumaa 9.11.2018 maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi. Tapahtumien järjestäminen oli osa sosionomien Moninaisuus- ja monikulttuurisuus sosiaalialalla -opintojaksoa. Sosionomit työskentelevät hyvin erilaisten ihmisten kanssa globaalissa maailmassa. Ihmisten

Euroopan syrjäseutujen nuorisotyöntekijöitä – kohtaamisia Pohjois-Karjalassa

Nurmeksen kirjastossa käy positiivinen kuhina, kun kansainvälinen joukko nuorisotyöntekijöitä on saanut mielenkiintoisen tehtävän kirjastonhoitajalta. Tehtävänä on ottaa viiden kirjan otsikoista yksi tai useampi sana, joista luodaan runo. Toiset tekevät tehtävää keskittyneesti yksin ja hiljaa, kun taas toiset tekevät porukalla ja