Suomella on vientituote, joka herättää huomiota ympäri maailman. Mikä ihme se on? Vastaus on yllättävä sosiaalialan näkökulmasta. The Guardian lehden (3.6.2019) mukaan se on Suomen Asunto Ensin –periaate. Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on saatu laskemaan. Tästä saammekin olla Suomessa ylpeitä. Työtä tämän eteen on tehty paljon monilla eri tahoilla. Henkseleitä ei kannata silti jäädä paukuttelemaan vaan työ jatkuu uuden hallitusohjelman myötä. Suomella on suurena tavoitteena poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.

Miten Asunto ensin periaate toimii? Sen tavoitteena on hankkia asunnottomalle ensimmäisenä asunto, jotta hänellä on paremmat lähtökohdat muiden sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisuun. Asunnon järjestämisen jälkeen tuetaan asumisessa onnistumista ja autetaan muiden ongelmien ratkaisemisessa. Eli voidaan sanoa, että muiden ongelmien ratkaiseminen ei ole edellytyksenä asumisen järjestämiselle, kuten se on aikaisemmin ollut. Asunto Ensin –periaate on lanseerattu Suomeen vuonna 2008 alkaneiden kansallisten asunnottomuusohjelmien myötä. Yli 10 vuotta siis on tehty systemaattista työtä asian eteen ja kiitos seisoo asunnottomuuden vähentymisenä. Tärkeintä periaatteessa on sen inhimillisyys. Ihmiset tarvitsevat asunnon suojakseen ja erityisesti Suomessa se on melkein elinehto talven pakkasilla.

Médicos Do Mundon toimipisteen ovelta Porton kaupungista Portugalista. Kuvaaja Virpi Kilpeläinen

Yksi asunnottomuustyön keino tukea ihmistä asunnon saamisessa tai asunnon säilyttämisessä on moniammatillinen liikkuva tuki. Tuen tulisi olla helposti saatavaa ja tarpeisiin vastaavaa. Virpi Kilpeläinen kävi tutustumassa keväällä 2019 Portugalissa Porton kaupungissa toimivaan Médicos Do Mundon moniammatilliseen tiimiin. Kyseinen tiimi tekee moniammatillista liikkuvaa työtä asunnottomien ja seksityöläisten parissa. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, ohjaaja, sairaanhoitaja ja tarvittaessa lääkäri. Heillä on myös mahdollisuus ottaa työskentelyyn mukaan kokemusasiantuntija.

Tiimiläiset menevät paikkoihin, joissa he tietävät asunnottomien oleskelevan. He tukevat ihmisiä matalalla kynnyksellä asunnon etsimisessä sekä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien vähentämisessä. Asunnottomia henkilöitä ei välttämättä oteta vastaan tai he eivät kykene menemään julkisen terveydenhuollon palveluihin tai heillä ei ole rahaa tarvitsemiinsa lääkkeisiin. Médicos Do Mundolla on tämän vuoksi myös kiinteä toimipiste, jossa heillä on mahdollisuus mm. antaa asiakkaille heidän tarvitsemiaan lääkkeitä, vaihtaa huumeiden käyttövälineitä ja tehdä hiv-testejä.

Médicos Do Mundon toimipisteen vaihtamien huumeiden käyttövälineiden pakkauksen sisältöä mm. naisille suunnattu kondomi. Kuvaaja Virpi Kilpeläinen.

Vaikka The Guardian –lehti hehkuttikin Suomea asunnottomuusasioiden hoidossa, voisimme Suomessa panostaa yhä enemmän moniammatilliseen liikkuvaan tukeen. Muutamia kokeiluja on tehty, mutta pysyväksi toiminnaksi se ei ole juurtunut. Sosiaalialan ammattilaiset kuvaavat moniammatillista yhteistyötä toimivan asiakaslähtöisyyden edellytyksenä. Moniammatillisuuden hyötyinä nähdään mm. asiantuntijuuden jakaminen, päällekkäisen työn väheneminen, työhyvinvoinnin lisääntyminen ja mikä on keskeisintä myös asiakas hyötyy; luukulta luukulle juokseminen todennäköisesti vähenee. Toki moniammatillisessa työssä on haasteensakin: tiedon kulkuun ja viestintään liittyvät ongelmat, muutosvastarinta ja se, ettei toisten ammattilaisten osaamista tunnisteta ja / tai arvosteta.

Liikkuva moniammatillinen yhteistyö edellyttää tekijältään kiinnostusta muuttaa omia työtapojaan, kiinnostusta jakaa omaa asiantuntijuuttaan ja kiinnostusta muiden asiantuntijuuden hyödyntämiseen. Mitä sen laajempi hyödyntäminen toisi tullessaan sosiaalialan ammattilaiselle, alalle ja asunnottomuudesta kärsiville? Olisiko se kiintoisa The Guardian lehden seuraava nosto Suomesta ja Suomen hyvistä sosiaalialan käytänteistä?

 

Kirjoittajat

Virpi Kilpeläinen
Sosionomi YAMK-opiskelija

Pirjo Turunen
Sosiaalialan lehtori

Lähteet:
The Guardian 3.6.2019: ’It’s a miracle’: Helsinki’s radical solution to homelessness
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.
Asunto ensin -verkkosivu
Fredrikson Peter (toim.) 2018. Yömajasta omaan asuntoon. Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros. Into Kustannus Oy.

Liikkuva moniammatillinen työote mahdollisuutena asunnottomuuden vähentämisessä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *