Uudessa hallitusohjelmassa ja myös budjettiriihessä huomioidaan maahanmuuttajien kotoutumisen näkökulma hyvin. Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä ELY-työkokouksessa syyskuussa ruodittiin hallitusohjelman kotoutumiseen liittyviä kohtia ja uunituoreita budjettiriihen tuloksia sekä käytiin läpi toimenpiteitä, joita on tehty ja joita on tulossa.

Savonia on keskeinen maahanmuuttajien kielikoulutusten ja valmentavan koulutuksen järjestäjä sekä hanketoimija Pohjois-Savossa. Savonia tarjoaa kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia, suomen kielen kursseja, valmentavaa koulutusta, Työpaikkasuomi-koulutusta sekä osallistuu valtakunnallisen SIMHE-toimintamallin vakiinnuttamiseen Pohjois-Savon alueelle.

Monenlaisia ihmisiä
Jokaisen maahanmuuttajan kotoutumisen polku on yksilöllinen. Kuva: Flickr.

Useita toimenpiteitä kotoutumiseen

Hallitusohjelmaan on kirjattu maahanmuuttajien kielitaidon vahvistamisen tärkeys. Maahanmuuttajien työllistymistä ja mukaan pääsyä suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan jatkossa entistä topakammin.

Tavoitteena on edistää myönteistä ja aktiivista kotoutumista: maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllisyyden edistämiseen lisätäänkin 11 miljoonaa euroa ensi vuonna kuluvaan vuoteen nähden.

Kotoutuminen on aina omaehtoista toimintaa, joka onnistuu vain, jos yksilöllä on oma halu siihen, totesi ELY-työkokouksessa esitelmöinyt opetusneuvos Leena Nissilä.

Työvoiman maahanmuuttoa hallitus tukee myös. Kansainvälisiä osaajia halutaan lisää ja heidät halutaan pitää Suomessa. Muun muassa kansainvälisen rekrytoinnin kehittämiseen varataan useita miljoonia euroja lisää.  Myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymiseen hallitus aikoo panostaa.

Kotouttamisen kirjauksiin hallitusohjelmassa kuuluvat myös, että maahanmuuttajien työmarkkinavalmiuksia parannetaan osaamista paremmin tunnistamalla, ohjausta vahvistamalla sekä sopivan tasoisiin kielikoulutuksiin pääsyä nopeuttamalla. Hallitusohjelmassa huomioidaan kieliopetuksen tärkeys myös työn ohessa.

Kotoutuminen vie aikaa: esimerkiksi hyvän kielitaidon hankkiminen vie 5-7 vuotta, kuvaili opetusneuvos Leena Nissilä.

Kotouttamistyön moninaisuutta Savoniassa

Savonia on jo viisi vuotta kehittänyt maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, ja ensimmäisenä Suomessa kokeillut ja vakiinnuttanut myös etätoteutuksen valmentavaan koulutukseen. Viiden kuukauden mittaisessa valmentavassa koulutuksessa autetaan ja ohjataan maahanmuuttajia eteenpäin opiskelu- ja urapoluille, suomen kieltä koko ajan harjoitellen.

Savonia-ammattikorkeakoulussa motivoidaan aktiiviseen kotoutumiseen kasvattamalla opiskelijoiden minä-pystyvyyttä kaikessa tekemisessä: muun muassa valmentavassa koulutuksessa sekä suomen kielen verkkokursseilla, joista Savonialla on tällä hetkellä Suomen laajin tarjonta.

Savonialla on pyritty jo pitkään edistämään omien kv-opiskelijoiden työllistymistä tarjoamalla koko ajan enemmän valinnaisia suomen kielen opintoja omassa oppilaitoksessa, omassa aikataulussa, helposti ja ilmaiseksi.

Suomen kielen lehtorit markkinoivat suomen kielen valinnaisia kursseja SavoniaStartissa 30.8.2019 kansainvälisten tutkintojen opiskelijoille.

Savonialla on myös useita koulutushankkeita, joista viimeisimmässä vietnamilaisille on tarjottu mahdollisus tulla opiskelemaan Suomeen sairaanhoitajaksi tai matkailualan koulutusohjelmaan Hospitality Management. Savonian suomen kielen lehtorit ovat mukana suunnittelemassa uusien koulutusten opetussuunnitelmien sisältämiä kielikursseja.

Savonia on kouluttajana Pohjois-Savossa ja Kainuussa myös Työpaikkasuomi-koulutuksissa, joissa työssä jo olevien kansainvälisten osaajien suomen kielen taitoa sparrataan ELY-keskusten tuella.

Savonia mukana nyt myös SIMHEn vakiinnuttamisessa

Valtakunnallisessa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -työssä puolestaan vahvistetaan korkeakoulujen roolia maahanmuuttajataustaisten osaajien kotouttamisessa. Tavoitteena on, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat pääsevät entistä sujuvammin omaa osaamista vastaaville koulutus- ja urapoluille.  Tänä syksynä käynnistyneessä Karelia ja Savonia ammattikorkeakoulujen yhteisessä SIMHEmalli -hankkeessa testataan ja vakiinnutetaan Karelia-amk:ssa jo hyväksi havaittuja toimintamalleja Pohjois-Savoon.

Maahanmuuttajan opiskelu- ja työpaikkojen löytyminen voi olla pienestä kiinni. Yhteistyössä alan toimijoiden – monikulttuurisuuskeskusten, maahanmuuttokoordinaattoreiden, neuvottelukuntien, oppilaitosten ja TE-toimistojen kanssa – on mahdollista löytää jokaiselle maahanmuuttaja-asiakkaalle mielekäs polku suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen.

 

Tapahtuman tausta:
ELY-työkokous 18.9.2019
Alueellisten ELY-keskusten etäkatsomot ja Ympäristöministeriö, Helsinki
Pohjois-Savon ELY-keskus, Regatta-neuvottelutila
Kutsuja: Tanja Manner, Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori

 

Lue lisää:
Suomen hallitusohjelma
Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Savonia-amk:n suomen kurssit

Katso maahanmuuttajien ohjaamiseen luodut hyvät verkkopalvelut:

 

Katso uusia suomen kielen oppimisen mahdollisuuksia:
Jäämaa / Opetushallitus
Briefcase

 

Kirjoittaja
Kukka-Maaria Raatikainen
Suomen kielen ja viestinnän lehtori ja koordinaattori
SIMHEmalli-hankkeen työntekijä
Savonia-amk

Uusi hallitus haluaa tukea kotoutumista – ja me tiedämme, miten se tehdään käytännössä
Merkitty:                            

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *