Brysselin opintomatkamme viimeisenä matkapäivänä syyskuussa 2019 tutustuimme Itä- ja Pohjois-Suomen aluetoimistoon ja paikalliseen sosiaalialan oppilaitokseen. Ryhmämme koostui sosionomi- ja hyvinvointikoordinaattori (YAMK) -opiskelijoista. Opintomatka liittyi opintoihin kuuluvaan opintojaksoomme Working and Studying in International Environment. Blogipostaus  on kirjoitettu osana opintojaksoa.

 

Näkymä Avenue Palmerstonilta, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-aluetoimiston edestä. Kuva: Erja Manninen

Itä- ja Pohjois-Suomen EU- aluetoimisto valvoo Brysselissä Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. Aluetoimiston toimintaa esitteli johtaja Kari Aalto.

Johtaja Kari Aalto. Kuva: Erja Manninen.

Aallon mukaan aluetoimiston tehtävänä on edustamiensa alueiden edunvalvonta, alueiden tunnetuksi tekeminen, keskeisistä toimijoista ja rahoitusvaihtoehdoista tiedottaminen sekä aluerakennepolitiikka.

Aluetoimiston toiminnan tavoitteet löytyvät maakuntasuunnitelmista ja -ohjelmista, strategioista ja toimintasuunnitelmista. EU:n yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on alueellisten kehityserojen tasaaminen.

 

– Brysselissä on oltava paikan päällä, jos mielii vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön, poliittisiin linjauksiin ja rahoituksiin”, Aalto kertoi.

Suomen asema EU:ssa ja tulevaisuuden näkymiä

Kari Aalto toi esille Suomen pohjoisen sijainnin tuomia haasteita. Suomi on erityisasemassa muun muassa harvaan asutuksen, kylmän ilmaston, pienen väkiluvun, lyhyen maatalouden kasvukauden ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Suomen erityisasemaa on hyvä ylläpitää koko ajan keskustelussa, jotta komissio huomioi ne budjeteissaan ja muissa päätöksissään.

Aallon esitystä oli mielenkiiintoista kuunnella kansainvälisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta. Sosiaalipolitiikallahan yleisesti kuvattuna pyritään jakamaan talouden tuottamaa hyvinvointia koko väestön toimeentulon ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Eu:n toiminnassa keskitytään paitsi Suomen myös koko Euroopan hyvinvoinnin rakentamiseen ja taloudelliseen menestymiseen kansainvälisessä temmellyskentässä.

Suomi on saanut koheesiobudjetista enemmän rahaa BKT-verrokkimaihin verrattuna, koska vuosina 20152017 Suomen talouskehitys oli jäljessä, maahanmuuttoa oli paljon ja ilmastomuutostavoitteet korkealla ja osittain toteutuneet. Erillisrahastolla pyritään oppimisen lisäämiseen verkostoja hyödyntämällä.

– Yksinään Suomi on pieni vaikuttaja ja siksi yhteiskumppanuudet ja verkostot ovat erittäin tärkeitä, Kari Aalto painotti.

Aluetoimisto teettää ulkopuolisilla tutkimuksia muutaman vuoden välein, jotta sillä olisi tutkittua ja ajantasaista tietoa siitä, miten alue on kehittynyt ja mihin ollaan menossa. Ennakointi ja tulevaisuuden visiot ovat tärkeitä työkaluja toiminnan suunnittelussa. Yhteistyötä on tehtävä muiden erityiskorvauksia saavien alueiden kanssa.

Yksi EU-parlamentin rakennuksista. Kuva: Erja Manninen.

Tällä hetkellä EU:ssa on meneillään henkilöiden valinta tärkeimpiin virkoihin ja seuraavan 7-vuotiskauden budjetin laatiminen. Varsinkin budjetin laatiminen on haastavaa Iso-Britannian mahdollisen Brexitin vuoksi, sillä Iso-Britannia on nettomaksajana tuonut EU:n budjettiin suuren määrän rahaa, joka pitäisi korvata jostain muualta. Toteutuessaan Brexit aiheuttaisi epävakautta muun muassa työllisyyteen, talouteen, poliittiseen ilmapiiriin sekä mahdollisesti myös yleiseen turvallisuuteen.

Vierailu Ku Leuvenissa

Iltapäivän vierailukohteemme oli sosiaalialan oppilaitos Leuvenissa. Meitä oli vastassa opettaja ja kolme koulusta valmistunutta alumnia, jotka jakoivat omaa asiantuntemustaan. Asiantuntijoiden johdolla saimme kattavan koonnin Belgian sosiaaliturvajärjestelmästä ihmisen elämänkaaren alusta loppuun.

Lapsiperheen etuudet Belgiassa

Belgiassa jokainen laillisesti oleskeleva lapsi saa syntyessään kiinteän syntymäpalkkion, joka maksetaan lapsen vanhemmille. Äidin äitiysloma kestää 15 viikkoa, jonka aikana hän saa korvauksen, joka on tietty prosenttiosuus hänen palkastaan. Äitiysloma voi olla pidempi, kun perheeseen syntyy enemmän kuin yksi lapsi. Isät saavat isyyslomaa vain 10 työpäivää. Sairausvakuutusten luontaisetuina vanhemmat saavat muun muassa vaippoja, lastenvaunut ja vaatteita.

Äidille maksetaan kuukausittain lapsilisää, joka on suuruudeltaan 163 euroa. Lapsilisää maksetaan jokaisesta lapsesta, joka asuu laillisesti Belgiassa. Lapsilisää maksetaan 18 vuoden ikään asti tai lapsen opiskellessa 25 vuoteen asti. Äitiysloman jälkeen alkaa vanhempainloma, jolloin molemmille vanhemmille maksetaan kiinteä kuukausikorvaus enintään neljän kuukauden ajalta.

Belgiassa vanhemmilla on mahdollisuus saada korvausta, kun lasta ja kotitaloutta hoitaa tehtävään koulutettu ja siihen luvan omaava hoitaja.

Kun lapsi menee hoitoon tai kouluun, lapsella on jotain sairauksia tai lapsi elää pienituloisessa perheessä, on perheen mahdollista saada lisäkorvausta. Lasten hoidon eli varhaiskasvatuksen järjestävät kunnat tai yksityiset palveluntuottajat. Suurin osa hoitoajasta on tuloperusteista ja hoitomaksu vaihtelee 529 euroa päivässä lasta kohti, mutta joissakin tietyissä luokissa maksusta voi saada vapautuksen.

Ku Leuven. Kuvat: Erja Manninen.

Oppilaitosvierailuluennoilla saimme varsin seikkaperäisen ja kattavan selonteon Belgian ja Suomen sosiaaliturvan eroihin. Osa luennosta sisälsi varsin seikkaperäistä tietoa Belgian sosiaaliturvan tasosta. Yhteneväisyyksiä Suomen ja Belgian välillä oli kuitenkin oli löydettävissä, mutta lyhyen vierailun aikana ei kaikkea ennättänyt saamaan selville.

 

 

 

_____________________________

Blogiteksti on kirjoitettu osana Sosionomi YAMK- tutkinto-ohjelman Working and Studying in International Environment -opintojaksoa.

Aiheista lisää:

Itä- ja Pohjois-Suomen EU:n aluetoimisto
Ku Leuven
Belgian sosiaaliturvajärjestelmä

 

Kirjoittajat:

Heikkinen Jaana
Manninen Erja
Mustonen Sari ja
Väisänen Heli
sosionomi (YAMK) -opiskelijat
SYS18SY

Turunen Pirjo
Lehtori

Savonia-amk

Brysselin matkan loppuhuipennus – näkökulmia kansainväliseen sosiaalipoltiikkaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *