Turvapalvelu on Kuopion kaupungin kotihoidon tukipalvelu. Turvapalvelun tarkoituksena on tukea ja omalta osaltaan mahdollistaa ikääntyneen oman elämän näköisen arjen elämistä turvallisesti kotona. Toteutimme Moniammatillisen hanketyön opintojaksolla videon käsikirjoituksen Kuopion kaupungin turvapalveluille erilaisten turvapalveluiden käytön opastuksesta.

Pitkään kotona asuminen on tavallisesti ikäihmisten oma toive. Turvapalvelu tarkoittaa erilaisia kotiin asennettavia laitteita, kuten turvapuhelin, hälytysnappi, ovihälytin, palohälytin ja vuodeanturi. Lisäksi on tulossa GPS-ranneke, joka näyttää asiakkaan sijainnin tämän poistuttua hänelle rajatun alueen ulkopuolelle. Turvapalveluun kuuluu myös hoitajien saapuminen turva-auttajakäynnille hälytyksen tekemisen jälkeen.

– Ikäihmiselle voidaan tarjota monenlaisia kotona asumisen mahdollistamista tukevia palveluja. Kotona voidaan tarvita myös erilaisia apuvälineitä ja asunnonmuutostöitä, jotta asuminen olisi turvallista.

Turvapalvelu käynnistyy kaupungin vanhusten palveluohjaajan kanssa tehtävällä palvelutarpeen arvioinnilla. Palvelusta annetaan asiakkaalle kirjallinen päätös.

turvalaitteita
Esimerkkejä Kuopion kaupungin turvapalvelujen laitevalikoimasta, joiden käyttöä esitellään opiskelijoiden käsikirjoittamassa videossa. Kuva: 9Solutions

Hanketyö edellyttää luovuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta

Moniammatillinen hanketyö on valinnainen, työelämäläheinen opintojakso. Me työstimme hankkeen kesäopintoina. Hanketyömme käynnistyi yhteistyöpalaverissa Kuopion kaupungin edustajan, projektipäällikkö Pauliina Kämäräisen sekä turvalaitteita toimittavan 9Solutions-yrityksen kanssa.

Aloituspalaverissa kävimme läpi, mitä kaupunki ja laitetoimittaja videon käsikirjoituksella halusivat tuoda esille. Sovimme, että videolla esitetään, miten asiakas saa turvapalvelun käyttöönsä sekä millaisia laitteita turvapalvelu pitää sisällään. Laadimme lisäksi yhteiset aikataulut projektin etenemiselle.

 – Moniammatillinen hanketyö -opintojaksolla opiskelija pääsee perehtymään hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen työskentelemällä yhteistyössä ja verkottumalla hankkeen toimeksiantajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Uudessa sosionomin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmassa opintojakso on mahdollisuus valita yhdeksi vapaaehtoisista opintojaksoista.

Huolellinen käsikirjoitus on tärkeä osa prosessia

Käsikirjoituksen ensimmäisen ja toisen vaiheen kirjoitimme kesän aikana, jolloin myös tapasimme kaikkia projektin osapuolia säännöllisesti. Tapaamiset järjestyivät usein skype-palavereina. Viimeisessä tapaamisessa paikan päällä esittelimme videon lopullisen käsikirjoituksen.

Käsikirjoitus sisältää neljä kohtausta, joissa esitetään laitteiden käyttöön ottamista, niiden käyttöä sekä hälytyksen antamista ja vastaanottamista. Kuopion kaupunki toteuttaa käsikirjoituksen videoksi myöhemmin omana toimintanaan. Valmistuttuaan se on katsottavissa Kuopion kaupungin internetsivuilla.

kuva käsikirjoituksesta
Ote videon käsikirjoituksesta, jonka Kuopion kaupunki tuottaa myöhemmin videoksi. Video julkaistaan kaupungin internetsivulla. Kuva: kirjoittajat

 

Moniammatillinen hanketyö oli mielestämme mukavan erilainen vaihtoehto valinnaiseksi opintojaksoksi. Opimme, että projektityö ei ole suoraviivaista ja nopeaa, vaan monien eri tekijöiden aikataulut ja näkemykset voivat pitkittää työskentelyä. Opintojakso tarjosi hyödyllistä oppia yhteistyötaidoista sekä verkostoitumista.

 

Kirjoittajat

Sasu Moilanen
Krista Lindqvist

Ensimmäisen vuoden sosionomi (AMK) -opiskelijat

Tuija Pakarinen
Sosiaalialan lehtori

Savonia-ammattikorkeakoulu

Turvapalveluvideo Kuopioon tulossa – sosionomiopiskelijat ovat mukana hankkeessa
Merkitty:                

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *